Het Brussels Gewest en Berlijn vieren dertig jaar vriendschap!

berlin 2022

Het Brussels Gewest en Berlijn vieren dertig jaar vriendschap!

persbericht

24 november 2022

2022 is voor beide Europese hoofdsteden een symbolisch jaar, want het is precies dertig jaar geleden dat ze een bondgenootschap zijn aangegaan. De ideale gelegenheid dus voor het Brussels Gewest om de banden met zijn oudste partner verder aan te halen. Een Brusselse delegatie onder leiding van minister-president Rudi Vervoort en de staatssecretaris voor internationale betrekkingen en buitenlandse handel Pascal Smet trekt van donderdag 24 tot zaterdag 26 november 2022 voor een missie naar Berlijn.

Berlijn is een historische en strategische partner voor ons Gewest. In 1992 ondertekende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn allereerste internationale samenwerkingsovereenkomst. En dat was met het nieuwe Berlijn! ​Voor het Brussels Gewest, dat op dat moment nog maar drie jaar bestond, was Berlijn, dat zelf pas sinds drie jaar was herenigd, een evidente keuze. De samenwerkingen met Berlijn die sindsdien tot stand zijn gekomen, bewijzen dat dit ook een terechte keuze was.

De huidige missie naar Berlijn kadert in de dertigste verjaardag van dat bilaterale akkoord en is bedoeld om al die jaren van vruchtbare samenwerking te vieren met een rijk en gevarieerd programma, dat niet enkel draait rond wederzijdse uitwisselingen, maar ook rond territoriale ontwikkeling, economische relaties, sport en het imago van Brussel. De Brusselse delegatie onder leiding van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet zal er ontmoetingen hebben met meerdere prominente figuren uit Berlijn en inspirerende projecten bezoeken. 

Brussels International heeft een gediversifieerd en goed gevuld programma uitgewerkt. Op initiatief van hub.brussels wordt een netwerkavond ingericht om de bloeiende handelsrelaties tussen het Brussels Gewest en Berlijn, met bijzondere aandacht voor milieuvriendelijk bouwen, kracht bij te zetten. Tijdens de missie zal ook territoriale ontwikkeling, een thema dat de voorbije jaren centraal stond in de samenwerking met Berlijn, aan bod komen. Daarnaast zijn er plaatsbezoeken en ontmoetingen met Brusselse en Duitse partners en verenigingen gepland. Een officiële ontmoeting met de burgemeester-gouverneur van Berlijn, Franziska Giffey, zal de gelegenheid bieden om terug te blikken op dertig jaar samenwerking, maar ook en vooral om samen te benadrukken dat we onze bilaterale betrekkingen willen verderzetten.

Voorts staat een concert ter ere van Toots Thielemans, die dit jaar honderd jaar geworden zou zijn, op het programma. Deze grote artiest, die deel uitmaakt van het Brusselse culturele erfgoed, heeft met zijn talent en zijn openheid van geest naar anderen toe ook naam weten te maken in Berlijn.

De slotdag, zaterdag, zal dan weer helemaal in het teken staan van sport en van start gaan met een wedstrijd voor jonge beloftevolle atleten.  Zo kan eindelijk op een prachtige manier komaf gemaakt worden met het uitstel van dit evenement door de gezondheidscrisis. Enkele Brusselse jongeren uit verschillende milieus en met uiteenlopende achtergronden krijgen er de kans om zich te meten met toptalenten uit Berlijn, Parijs, Helsinki en Glasgow. Voor deze jongeren wordt dat een boeiende ervaring, waaruit ontegenzeglijk zal blijken dat sport alle grenzen en taalbarrières doorbreekt.

“Het partnerschap met Berlijn, dat in 1992 werd ondertekend, was de allereerste internationale overeenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben de voorbije dertig jaar heel vaak samengewerkt op allerlei gebieden, zoals stedenbouw, erfgoed, veiligheid, mobiliteit en leefmilieu. In de huidige internationale context, waarin het meer dan ooit belangrijk is om verenigd te zijn, blijven we de banden met onze partnersteden in het buitenland verder uitbouwen”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

“Brussel en Berlijn hebben veel met elkaar te delen. Na 30 jaar intense uitwisselingen blijven we onze contacten voortzetten. We maken ze ook diverser. Onze economieën hebben sterke banden met elkaar. Terwijl Brussel zijn expertise in duurzaam bouwen exporteert, inspireert het zich op de Berlijnse ervaring als begeleider bij de transformatie van de stad. Door de oorlog in Oekraïne leek het ons essentieel om een luik over jongeren en vluchtelingen in te voegen,” verklaart Staatssecretaris Pascal Smet.

Lancering van de campagne “Join The FAM”, een wervende bewustmakingscampagne

jointhefam nl

Lancering van de campagne “Join The FAM”, een wervende bewustmakingscampagne

persbericht

21 november 2022

Op maandag 21 november lanceren minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou de bewustmakingscampagne Join The FAM tegen seksistische intimidatie en seksueel geweld. Een gezamenlijke campagne van equal.brussels en safe.brussels die van 22 november tot 2 januari wordt gevoerd op het MIVB-net, de sociale media en in verschillende gemeentebladen.

In Brussel wordt seksistische intimidatie in de openbare ruimte al jaren als een probleem beschouwd. Het fenomeen werd eerst onder de aandacht gebracht door de documentaire “Femme de la rue” van Sofie Peeters, en werd vervolgens strafbaar gesteld door de wet tegen seksisme van 2014. Toch blijft het een nauwelijks te onderdrukken plaag die alleen maar verder toeneemt.

Volgens een onderzoek dat Plan International in 2019 uitvoerde, verklaarde 91% van de meisjes en 28% van de jongens die bevraagd werden, al eens slachtoffer te zijn geweest van seksistische intimidatie. De feiten van seksueel geweld die aan het licht kwamen door de #MeToo-beweging en de #BalanceTonBar-beweging, hebben de aandacht gevestigd op dit ernstige fenomeen, dat tot nu toe jammer genoeg nog altijd te weinig besproken bleef.

In januari 2020 lanceerde de Brusselse regering het eerste gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, grotendeels gebaseerd op de aanbevelingen van de verenigingssector. Meerdere acties van dit plan hebben specifiek betrekking op de bestrijding van seksistische intimidatie en seksistisch geweld in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en op het werk. In december vorig jaar heeft de regering een actieplan aangenomen om seksuele intimidatie en seksueel geweld in het nachtleven te bestrijden via 4 prioritaire krachtlijnen: opleiding, informatie, steun aan de verenigingssector en sensibilisering.

De bewustmakingscampagne Join The FAM past volledig in het kader van deze twee plannen. De campagne wordt gezamenlijk door equal.brussels en safe.brussels gefinancierd, en moedigt elke Brusselaar aan om zich aan te sluiten bij ‘the FAM’: een zorgzame en warme “familie” van getuigen die klaarstaan om te reageren als het nodig is.

Join The FAM richt zich daarom op de belangrijke rol van getuigen en wil de 5D-methode bekend maken: Distract – Delegate – Document – Direct – Delay (ofwel: aandacht afleiden – hulp inschakelen – bewijzen verzamelen – slachtoffer en/of dader aanspreken – in dialoog gaan). De campagne voegt hier nog een zesde D aan toe: de D van “doorbell”: door een sticker van Join the FAM op hun deurbel of deur te plakken, kunnen alle Brusselaars mee de strijd aangaan tegen intimidatie, en slachtoffers van dit soort geweld ondersteunen.

“Onze bedoeling is om belemmeringen weg te nemen die getuigen nog steeds tegenhouden om te reageren. Omdat deze getuigen niet beseffen dat er sprake is van problematisch gedrag, of omdat ze niet altijd weten hoe ze erop moeten reageren of de stap gewoon niet durven te zetten. De campagne dient dus om te informeren, te sensibiliseren en uiteindelijk te zorgen voor een draagvlak en aan te zetten tot reactie”, verduidelijkt Nawal Ben Hamou

“Uit de statistieken blijkt dat slachtoffers van intimidatie in de openbare ruimte drie keer meer kans hebben op steun van getuigen in steden die bewustmakingscampagnes opzetten over de essentiële rol van getuigen en de hulp die zij aan slachtoffers kunnen geven! Daarom kan ik alleen maar tevreden zijn over de lancering van deze campagne, die onmisbaar is in de langetermijnstrijd tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld” besluit minister-president Rudi Vervoort.

Deze campagne werd zorgvuldig opgevolgd door een breed begeleidingscomité, met vertegenwoordigers van het Brusselse parket en de Brusselse politie, het IGVM, de Nachtraad, Brussels by Night Federation, de Horecafederatie, het Forum des jeunes, de MIVB, safe.brussels, equal.brussels en het kabinet van de Minister-President en van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

De videoclip en het beeldmateriaal van de campagne worden van 22 november tot 2 januari verspreid op sociale media en via affiches op het MIVB-net (verticale schermen en op de zijkanten van bussen en trams), en de stickers van Join The FAM worden verspreid via de gemeentebladen. Op de campagnewebsite Jointhefam.brussels staat alle nuttige informatie voor getuigen om te kunnen ingrijpen, en staan ook de hulplijnen en noodnummers.

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

DPG22

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

persbericht

20 oktober 2022

Mijnheer de Voorzitter,

Waarde collega’s,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Voor de vierde keer in deze regeerperiode sta ik hier voor u om u de gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering en het Verenigd College voor te stellen. En andermaal zijn de omstandigheden waarin we die gaan bespreken, vrij ongewoon. 

Na de economische en sociale problemen die veroorzaakt werden door de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds ruim een halve eeuw, krijgen we vandaag te maken met een energiecrisis die het gevolg is van de gewapende inval van Rusland in Oekraïne.

Deze opeenvolging van buitengewone gebeurtenissen stelt onze bevolking, ons staatsapparaat en onze economische en sociale structuren zwaar op de proef.

De schok die door Europa gaat, is bijzonder groot. Doordat het conflict zich zo dicht bij ons afspeelt, heel veel landen in Europa afhankelijk zijn van de invoer van gas uit Rusland en de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs, waarbij de marginale prijs van de elektriciteitsproductie geldt als bepalende factor, swingen de energieprijzen vandaag de pan uit, op de eerste plaats die van gas, maar ook die van elektriciteit, en zijn alle brandstoffen veel duurder geworden.

Iedereen beseft dat de torenhoge energieprijzen op de eerste plaats een Europese aanpak vereisen. Vervolgens is de nationale overheid aan zet. En daarna komen dan de gewesten aan de beurt.  

Zoals we allemaal hebben gezien, was het niet zo eenvoudig om een eensgezind Europees standpunt te bereiken. Europa heeft na het zomerreces enkele beslissingen genomen, al wordt er nog wel gerekend op bepaalde bijkomende maatregelen.  Vervolgens kon de federale overheid met kennis van zaken het nodige doen, waarna ook wij op gewestelijk niveau de handen uit de mouwen hebben gestoken. Deze gang van zaken kan hier en daar tot geweeklaag leiden, maar het zou voor het gewest, dat niet de grote hefbomen in handen heeft om op de huidige situatie in te spelen, totaal zinloos geweest zijn om maatregelen te nemen zonder te weten in welk algemeen kader het die moest inpassen. De financiële mogelijkheden van het gewest, die door de aanpak van de gezondheidscrisis al waren verzwakt, zijn niet onbeperkt. We moeten de beschikbare middelen zo doordacht en efficiënt mogelijk gebruiken. 

Vandaag hebben we duidelijk onderbouwde keuzes gemaakt om onze inwoners, onze bedrijven en onze verenigingen de energiecrisis het hoofd te helpen bieden.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring

Onderwijs: aanplanting van het grootste stadsbos in België!

plantation foret urbaine anderlecht

Onderwijs: aanplanting van het grootste stadsbos in België!

persbericht

14 oktober 2022

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor onderwijs, en het instituut Redouté-Peiffer hebben vandaag het startschot gegeven voor een nieuw omvangrijk project op het terrein Goede Lucht in Anderlecht: de aanleg van een participatieve ecologische ruimte in de vorm van het grootste stadsbos van België!

Het initiatief voor dit zogeheten “Unity Forest” gaat uit van de afdeling tuinbouw van het instituut Redouté-Peiffer en bestaat erin 8.400 bomen te planten op een perceel van bijna drie hectare midden in de gemeente Anderlecht! Het nieuw aangeplante bos moet bijdragen tot het ecologische herstel van ons natuurlijk erfgoed en de kwaliteit van ons leefmilieu op een doeltreffende wijze verbeteren.

Het instituut laat zich voor de totstandbrenging van dit microbos bijstaan door het bedrijf Urban Forests, dat gespecialiseerd is in dit soort werk. Het is de bedoeling om de gepaste ecologische omstandigheden te creëren om de heraangroei van het oorspronkelijke bos op een kleine oppervlakte veel sneller te laten verlopen. Er zullen enkel inheemse soorten worden geplant die het best aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. De bebossing biedt een meerwaarde voor het landschap en verbetert de kwaliteit van het leefmilieu. 

Het instituut Redouté-Peiffer, dat het terrein ter beschikking stelt en heeft voorbereid, zal zodra het bos is aangeplant, twee jaar lang instaan voor het onderhoud ervan (daarna bestaat het bos verder op zichzelf).

Het project “Unity Forest” samengevat in enkele cijfers: 8.400 bomen, een beplante oppervlakte van 2.800 m², 26 verschillende soorten, een microbos dat 30 keer dichter begroeid is dan een klassiek bos en er zal slechts 20 jaar nodig zijn om de ecologie te creëren die in een spontaan bos 200 jaar nodig heeft om te ontstaan.

Ook lagere scholieren en leerlingen van de eerste graad van middelbare scholen in Brussel waren er vrijdag bij voor de aanplanting. Ook het grote publiek mag op zijn beurt gedurende het opendeurweekend (op 14 en 15 oktober) zelf een aantal boompjes komen planten.  

De feestelijke opendeurdagen zullen niet enkel in het teken staan van het planten van bomen. Er zullen ook zelfgemaakte tuinbouwproducten, sierplanten en bloemstukken van het instituut Redouté-Peiffer worden verkocht. De bezoekers zullen er ook een hapje kunnen eten.

Ik ben zeer blij met dit initiatief van de afdeling tuinbouw van het instituut Redouté-Peiffer om een participatieve ecologische ruimte te ontwikkelen. De aanleg van dit microstadsbos is zonder enige twijfel een gunstige zaak voor de leerlingen en de personeelsleden van de omliggende scholen, maar ook voor alle inwoners van de wijk en daarbuiten”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor onderwijs.

Patrick Reniers, directeur van het instituut Redouté-Peiffer: “Dit project waarvoor het idee in mijn kantoor is ontstaan, is inmiddels uitgegroeid tot het project van een hele afdeling van ons instituut. Voor de verwezenlijking ervan kijken we verder dan onze schoolmuren en zullen we ook een beroep doen op andere leerlingen en Brusselaars. Het is zeer prettig om vast te stellen wat voor een enthousiasme dit project bij de mensen teweegbrengt. Ik kan niet wachten om die duizenden bomen te zien groeien. De Brusselaars zijn de volgende jaren welkom om dit nieuwe bos tijdens onze opendeurdagen te komen ontdekken. 

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

budget22

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over haar begroting voor 2023. Hierbij heeft ze een evenwicht gevonden tussen een stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht zoals dit in de meerjarenbegroting is gepland, en haar plicht om kwetsbare Brusselaars, bedrijven, de non-profitsector en lokale besturen te ondersteunen in hun energiekosten.

 

Stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht 2024 zoals gepland in meerjarenbegroting

Aan de inkomstenzijde is er een groei van ruim 200 miljoen euro door een stijgende federale dotatie en betere inkomsten van de personenbelasting en diverse gewestelijke belastingen. De regering doet dit jaar een extra besparingsinspanning van ongeveer 150 miljoen euro. Met OPTiris werkt de regering aan de reorganisatie van haar administratie. De gestegen energiekosten voor de gewestelijke instellingen, voornamelijk bij de MIVB, zullen voor 100 miljoen euro opgevangen worden in de buffer van de onderbenutting. Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Ook voor de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen is er in een provisie van 50 euro voorzien.

Verlaging van de ministeriële vergoedingen met 8%

In deze periode van energiecrisis is de Brusselse regering overeengekomen om de ministeriële vergoedingen met 8% te verlagen. Deze beslissing treedt in voege vanaf 1 januari 2023.

Kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer

Om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer te behouden zullen de MIVB-tarieven niet geïndexeerd worden. Daarnaast worden de tarieven voor 65+’ers verlaagd om het openbaar vervoer ook voor hen betaalbaarder te maken. Tevens worden er middelen voorzien om het MIVB-aanbod in 2023 verder uit te breiden zoals de verhoging van de frequenties en verbetering van bepaalde lijnen. Ook zijn er oplossingen gevonden om de extra kosten van de gewestelijke operatoren als gevolg van de crisis in de energie- en materiaalprijzen te dekken. Voor mobiliteit wordt dezelfde koers voor de investeringen behouden. Er wordt een budget voorzien om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, als antwoord op de klimaatcrisis en de torenhoge energieprijzen.

Energie: beschermen en de transitie versnellen

Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Het federaal niveau concentreert zijn financiële steun grotendeels bij de gezinnen, onder meer via het uitgebreid tarief (27 % van de Brusselse gezinnen) en de BTW-vermindering, terwijl bij het Gewest sterker de nadruk ligt op de ondernemingen en de non-profitsector.  Toch zorgt de regering voor een aanvulling bij de steun aan de gezinnen met een uitzonderlijke bijdrage aan de OCMW’s. Parallel daarmee wordt een reeks maatregelen getroffen om alle doelgroepen te begeleiden naar een transitie van energie, leefmilieu en economie, waaraan de nood zich sterk doet gevoelen gezien de uitdagingen waarmee we vandaag te maken hebben.

De energiecrisis brengt veel zelfstandigen en KMO’s in economische moeilijkheden. Daarom heeft de Brusselse regering beslist tot een rechtstreekse steun aan de ondernemingen, waarvoor een bijkomend bedrag van 120 miljoen euro is vrijgemaakt. Parallel daarmee wordt momenteel gewerkt aan nieuwe premies, leningen en begeleidingsmaatregelen waarmee de transitie van de ondernemingen kan worden versneld zodat ze minder afhankelijk worden van de schommelingen van de energieprijzen.

In 2023 legt de Brusselse regering een provisie aan van ruim 26 miljoen euro met het oog op een mechanisme om een deel van de meerkosten te dekken die verbonden zijn aan de verhoging van de energiefacturen in de sectoren die afhangen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC.  Het overleg over de wijze waarop deze middelen toegewezen zullen worden, loopt verder.

De Brusselse regering heeft een bijkomend bedrag van 18 miljoen euro vrijgemaakt om de huidige dynamiek te kunnen opvangen en de ondersteuningsinstrumenten te versterken die worden aangereikt door Renolution. Deze bijkomende bedragen versterken verder de bestaande steunmaatregelen (Homegrade, Netwerk Wonen, Facilitator Duurzame Gebouwen) en de grote financiële steunmaatregelen (premies en Ecoreno-lening) waarop alle Brusselse eigenaars en profit- en non-profitsectoren een beroep kunnen doen. Voor Renolution, de Brusselse strategie voor de renovatie van gebouwen, wordt tegen 2023 100 miljoen euro toegekend.

De wijken opknappen die daar het meest aan toe zijn 

De Brusselse Regering bevestigt de middelen die worden ingezet voor stadsvernieuwing: er wordt 66 miljoen euro besteed aan de vernieuwing van de wijken, onder meer door middel van renovatiepremies. Deze middelen zullen in 2023 ook dienen om via de wijkcontracten collectieve initiatieven te steunen die inzetten op een betere energieperformantie van gebouwen.

De mensen beschermen die dat het meest nodig hebben

De Brusselse OCMW’s zijn een essentiële schakel in het geheel van steunmaatregelen voor alle gezinnen die het Gewest heeft ingevoerd. Sinds 2022 krijgen de Brusselse OCMW’s in het kader van de GGC-begroting 10 miljoen euro extra om te kunnen voorzien in de uitzonderlijke maatschappelijke behoeften die zijn ontstaan door de stijging van de energieprijzen. Daarvoor is een bijkomend bedrag van 20 miljoen euro voorzien in de begroting 2023. Deze steun geldt voor alle Brusselse gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, zonder inkomensvoorwaarde. Met dit bedrag kunnen ook de teams van maatschappelijke werkers bij de OCMW’s versterkt worden die vandaag onder grote druk staan. 

Het arbeidsvolume handhaven en het aantal werkende Brusselaars verhogen

Om het arbeidsvolume te handhaven, heeft de Brusselse regering haar middelen voor het dienstenchequebeleid met 13 miljoen verhoogd. Met een totale begroting van 250 miljoen krijgen de werknemers in de sector, voornamelijk vrouwen, de garantie dat zij hun baan behouden. Ook werd 5 miljoen euro extra vrijgemaakt om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Tegelijkertijd heeft de regering 12 miljoen euro vrijgemaakt voor een werkgelegenheidsplan ter ondersteuning van de ontwikkeling van de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden. Dit gebeurt in de vorm van een verplichte competentiebalans en de noodzaak om een door de langdurig werkzoekende gekozen opleiding te volgen.

Daarnaast wordt 2 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van een plan om het aantal niet-ingevulde jobs in het Brussels Gewest terug te dringen.

Om te voorkomen dat banen verloren gaan in de sector sociale economie, een bevoorrechte partner voor de opleiding en tewerkstelling van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, wordt 6,3 miljoen euro extra uitgetrokken voor hun begeleiding, opleiding en integratie.

Nog steeds met het oog op het behoud en de toename van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest worden de geco-posten volledig geïndexeerd, dankzij een extra budget van 15 miljoen euro. Het gaat om de tewerkstelling van meer dan 7.000 Brusselaars.

800.000 zal worden gebruikt om op maat gemaakte, korte en innovatieve opleidingen te creëren die beantwoorden aan de behoeften van de arbeidsmarkt en aan nieuwe vaardigheidseisen. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan alternerende opleidingen.

Ten slotte is ook 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opening van twee nieuwe kinderdagverblijven voor de opvang van kinderen van werkzoekenden in opleiding of tijdens hun zoektocht naar werk.

Plaatselijk Besturen ondersteunen in de energiecrisis

Plaatselijke besturen krijgen, net als wij allemaal, te maken met een explosie van energiekosten. Om hen te steunen heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen een uitzonderlijk budget van 15 miljoen euro gekregen. Dit bedrag komt bovenop de 8,1 miljoen die verband houden met de indexering van 2% van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten. In totaal wordt 23,1 miljoen euro extra toegekend aan de 19 Brusselse gemeenten.

Steun aan Brusselse gezinnen

Het is bewezen dat het beleid inzake de gezinsbijslagen de beste manier is om kinderarmoede te bestrijden. De Brusselse Regering heeft daarom de 100% indexering van de bedragen van de gezinsbijslagen gehandhaafd en het budget met 14 miljoen euro verhoogd opdat ook Oekraïense vluchtelingenkinderen ervan kunnen profiteren in het Brussels Gewest.  

Een huurprijsindexering gebaseerd op de EPB

De Brusselse regering heeft ook ingestemd met een herziening van de berekening van de huurprijsindexering in het Brussels Gewest: het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren naargelang de energieprestatie van de woning in kwestie. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D zal de indexering voor 100% mogen worden toegepast. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse E, d.w.z. meer dan 60.000 woningen, zal de indexering voor 50% mogen worden toegepast en voor woningen met een EPB-certificaat van klasse F of G, d.w.z. meer dan 140.000 woningen, zal de indexering worden geblokkeerd. Deze maatregel geldt voor een periode van 12 maanden en kan door de regering verlengd worden in functie van de sociaaleconomische context. Bovendien zal geen indexering van de huur mogelijk zijn, indien de huurovereenkomst niet is geregistreerd en indien het gehuurde goed geen EPB-certificaat heeft.

Bijkomende middelen voor de uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting 

De extra middelen voor het Noodplan voor Huisvesting zijn bevestigd: er komt 25 miljoen euro bovenop de 35 miljoen euro die al zijn uitgetrokken voor de huurtoelage en de herhuisvestingstoelage, de socialisering van de gemeentelijke en OCMW-woningen en de versnelde productie van sociale woningen.

Wat de uitbouw van het aanbod van betaalbare woningen betreft, start het Woningfonds met de bouw van de 466 woningen van het Klaverwijk-project in Anderlecht, waarbij nieuwe woningen tegen een gematigde huurprijs worden verhuurd en tegen kostprijs worden verkocht.

Versnelde energierenovatie van sociale woningen

Om een antwoord te bieden op de energiecrisis, wordt in een bijkomende provisie van 10 miljoen euro voorzien bovenop de middelen die elk jaar worden uitgetrokken voor de renovatie van sociale woningen (90 miljoen euro).

Met deze bijkomende enveloppe kan de BGHM de energierenovatie van sociale woningen versnellen, en wordt onder meer dubbele beglazing geplaatst in sociale woningen die daar nog niet over beschikken. 

Uitbouw van het kredietaanbod van het Woningfonds

Het Woningfonds zal over bijna 18 miljoen euro beschikken om het aanbod van Ecoreno-kredieten voor particulieren (consumenten- en hypothecaire leningen) uit te bouwen en een specifiek krediet  voor rechtspersonen in te voeren dat onder meer aan mede-eigenaars kan worden aangeboden. 

Kwalitatieve en efficiënte stedenbouw

Het Brussels Gewest zal haar grote inspanningen om de stad verder te transformeren naar een stad op mensenmaat in volle vaart verderzetten door in te zetten op het kwalitatiever en efficiënter maken van stedenbouwkundige regelgeving en procedures. De stedenbouwkundige richtlijnen voor alle gebouwen, straten en pleinen worden volledig herdacht met de levenskwaliteit van de Brusselaars centraal en de vergunningsprocedures worden gedigitaliseerd.

Een sterke internationale positie

Het Brussels Gewest zet ook volop in op haar internationaal imago. In 2023 zal een internationale citymarketingcampagne gelanceerd om Brussel internationaal te positioneren. 2023 wordt ook hét Art Nouveau jaar, dit evenement zal bezoekers van over de hele wereld naar Brussel brengen. En tot slot zal in mei volgend jaar de ‘Brussels Urban Summit’ plaatsvinden. Aan dit grote internationale congres zullen beleidsmakers, experten en civil society uit meer dan 350 grootsteden deelnemen.

Een performant brandweerkorps

Het Brussels Gewest investeert in haar bandweerkorps. Zo komen er nieuwe voertuigen en worden de kazernes in Anderlecht en Elsene grondig gerenoveerd. De bouw van een nieuwe hoofdkazerne wordt voorbereid. Daarnaast worden ook de acties opgedreven op agressie tegen hulpverleners aan te pakken in samenwerking met de politie.

Dit akkoord is het resultaat van een evenwicht tussen budgettaire verantwoordelijkheid, het behoud van de voor de legislatuur vastgestelde doelstellingen en de uitvoering van steunmaatregelen voor de Brusselaars”, besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is tevreden met het werk dat de hele regering heeft geleverd: “We zijn er met onze regeringsploeg binnen de vooropgestelde tijd in geslaagd om onze begroting op te stellen. We hebben daarbij de uitgaven dusdanig onder controle weten te houden dat het tegen het einde van de legislatuur mogelijk is opnieuw een evenwicht te bereiken. En tegelijk zijn we erin geslaagd om onze overeengekomen stedelijke investeringen in mobiliteit, huisvesting, werk, economie, klimaatbeleid en welzijn verder te kunnen uitrollen.”

Deze begroting zal eind november in het Brussels parlement uitgebreid worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Oekraïense vluchtelingen: de projecten voor tijdelijk verblijf in het Brussels Gewest krijgen verder vorm!

ukraine

Oekraïense vluchtelingen: de projecten voor tijdelijk verblijf in het Brussels Gewest krijgen verder vorm!

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse gewestelijke werkgroep die werkt aan tijdelijke oplossingen om Oekraïense vluchtelingen onderdak te verlenen, kan onmiskenbare resultaten voorleggen: tot nu toe zijn in het Brussels Gewest vijf collectieve opvangcentra geopend waar in totaal 318 mensen verblijven. Eind oktober openen vier nieuwe gebouwen de deuren, waarmee de totale verblijfscapaciteit in het Gewest op 556 bedden komt. Als alle werkzaamheden zijn afgerond die voor 2022 gepland stonden, hebben daarmee eind december in totaal 1.600 mensen een tijdelijk onderkomen.

Begin september stonden in Brussel 8500 Oekraïners met een tijdelijk beschermingsstatuut geregistreerd. Tegen het einde van het jaar worden opnieuw vluchtelingen verwacht. Het Gewest vertrouwt op CELEVAL voor een juiste raming van het aantal mensen dat we kunnen verwachten. Na de noodopvang is het belangrijk dat deze mensen aansluiting vinden bij onze maatschappij, maar dat vereist begeleiding naar zo duurzaam mogelijke huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, werk en onderwijs. De Brusselse gewestelijke werkgroepen hebben voor al deze aspecten gestructureerde acties opgezet en doen voor de uitvoering van hun taken ook een beroep op vele privépartners, verenigingen en gemeenschappen. De Oekraïense vluchtelingen zelf zijn bij de hele ontwikkeling en uitvoering van de strategie betrokken.

Ook al voorziet het verblijfsaanbod op de markt stilaan enigszins in de behoeften van een deel van de nieuwkomers, toch was het de solidariteit van de vele Brusselaars die Oekraïense vluchtelingen thuis hebben opgevangen – en dat nog steeds doen – die essentieel bleek. De gewestelijke instellingen van hun kant bekeken alle mogelijke manieren om verblijfplaatsen te creëren (hotels, kantoren, collectieve voorzieningen, enz.) en de gemeenten werkten met steun van het Brussels Gewest en de diensten van Bruss’help aan de begeleiding van de burgers die onderdak verzorgen en de opgevangen mensen.

Daartoe richtte het Gewest het gewestelijk platform “BeMyGuest” op, waar burgers hun accommodatieaanbod kunnen aanmelden en de gemeenten dit aanbod koppelen aan de vraag naar accommodatie. Om deze solidariteit te schragen heeft het Gewest gezorgd voor een juridisch instrumentarium (gestandaardiseerde overeenkomst voor tijdelijke huisvesting, samenlevingscontract, gratis nummer, enz.) en schiep het een kader voor de financiële bijdragen van het opgevangen publiek.

Na deze collectieve inspanning van meerdere maanden ziet de gewestelijke werkgroep die zich toelegt op het zoeken naar tijdelijke verblijfsoplossingen resultaat: op het vlak van collectieve huisvesting zijn ondertussen vijf collectieve verblijfscentra in het Brussels Gewest operationeel, waar samen 318 personen zijn ondergebracht. Het gaat om vier hotels en een geconverteerd kantoorgebouw waarvan de capaciteit nog wordt uitgebreid.

Tegen eind oktober openen vier nieuwe gebouwen de deuren, wat de totale verblijfscapaciteit in het Gewest op 556 bedden brengt. Nog vóór eind december 2022 moeten de werken die vandaag in uitvoering zijn verblijfruimte bieden aan in totaal 1600 mensen, onder meer in één van de 150 tijdelijke verblijfsmodules die de werkgroep voorziet.

De Brusselse overheidsinstellingen die een rol spelen bij het creëren van huisvesting (BGHM, Citydev.brussels, MSI, Urban, GOB en BMA) zijn sterk betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe verblijfplaatsen en het welslagen van het project staat of valt met de voortzetting van de lopende samenwerkingsverbanden, zeker daar waar de overheid en de privé de handen in elkaar hebben geslagen.

Diezelfde werkgroep zorgde er ook voor dat begin oktober een iets atypischer project de deuren kon openen in een gebouw dat de projectontwikkelaar Alides ter beschikking stelt. Het is een gemeenschapscentrum dat het in de steigers staande collectieve verblijfsaanbod verbreedt met gemeenschapsruimten beheerd door de vluchtelingen zelf. Ze leggen zich toe op het verspreiden van waardevolle informatie voor de vluchtelingen, er wordt naar het publiek geluisterd en de mensen worden vervolgens verdergeholpen naar gespecialiseerde diensten van het Gewest, specifieke behoeften worden in kaart gebracht en ze worden wegwijs gemaakt in de verschillende administraties met behulp van mobiele vluchtelingenteams, er wordt Frans en Nederlands aangeleerd, Oekraïense studenten die het moeilijk hebben krijgen begeleiding, ouders, alleenstaande moeders en vrouwen en tieners die het moeilijk hebben worden er begeleid. Het centrum voorziet ook in gratis multifunctionele zalen voor maatschappelijke evenementen waartoe leden van de gemeenschap het initiatief nemen. Het centrum wordt beheerd door het Vluchtelingencomité Ukrainian Voices. Alides stelt de gewestelijke werkgroep ook een gebouw ter beschikking waar tegen december 2022 een honderdtal personen opgevangen kan worden.

Rudi Vervoort, Brussels Minister-President: “Ik vind de solidariteit die de Brusselse bevolking betoont bij de opvang van Oekraïense burgers in deze ongekende en moeilijke context ongelooflijk. Ik wil graag beklemtonen dat het doorzettingsvermogen dat we hebben gezien bij het opzetten van het tijdelijk gebruik essentieel is geweest in de aanpak van deze crisis en in vele opzichten een voorbeeld mag zijn. Laten we hopen dat de vruchtbare samenwerking die hiervoor in meerdere vormen met de privésector is tot stand gebracht een aanzet kan zijn voor andere projecten die het Gewest en zijn inwoners in de toekomst ten goede zullen komen.”

Jonas Hatem, coördinatie Oekraïne voor de Brusselse Regering: “De benadering van Brussels helps Ukraine is zeer vernieuwend. Het gebruik van leegstaande gebouwen en braakliggende gronden en goederen die voor herontwikkeling in aanmerking komen, heeft meerdere positieve effecten: het voorkomt natuurlijk leegstand en de overlast die daarmee gepaard kan gaan, zowel voor de overheid als voor de betrokken vastgoedpartijen. Maar tegelijk vinden bij het beheer van deze humanitaire crisis de Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak en ondersteuning, wat hen helpt bij hun integratie in het Brusselse weefsel.”

Rikkert Leeman, CEO van Alides: “De mens en zijn welzijn staan centraal in de waarden van Alides en nemen een prominente plaats in bij al onze initiatieven. Het Brussels Gewest staat voor bijzondere uitdagingen en als projectontwikkelaar is het ook voor een deel onze rol om die te vatten en erop in te spelen door projecten te ontwikkelen die op een duurzame manier zinvol zijn voor toekomstige gebruikers en bewoners. Het feit dat wij het gebouw aan de Montoyerlaan ter beschikking te stellen van de opvangdiensten voor Oekraïense vluchtelingen sluit daarbij naadloos aan.”

Alphonse Munyaneza, Agentschap van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (HCR): “Voor het UNHCR is het duidelijk dat de nooit eerder geziene participatie van Oekraïense vluchtelingen en hun gemeenschaps­structuren in de operationele aanpak van het Brussels Gewest een baanbrekend gegeven is in Europa. Deze concrete, nauwe betrokkenheid heeft ongetwijfeld de kwaliteit van de respons en van de dialoog over de planning, de uitvoering en de real-time herevaluatie van deze respons verbeterd. Het UNHCR heeft alle lof voor de inspanningen van het Brussels Gewest en vraagt het Gewest om door te gaan met deze aanpak die versnellend werkt voor de mechanismen die leiden tot integratie en waarbij de vluchtelingen vanaf het begin zelf het voortouw mochten nemen op weg naar die integratie.”

De Brusselse regering heeft de twee uitvoeringsbesluiten van de taxi-ordonnantie goedgekeurd

taxi lvc

De Brusselse regering heeft de twee uitvoeringsbesluiten van de taxi-ordonnantie goedgekeurd

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort de twee uitvoeringsbesluiten van de taxi-ordonnantie, die op 9 juni 2022 groen licht had gekregen, in derde en laatste lezing goedgekeurd. Beide besluiten zijn nu, na ontvangst van het advies van de Raad van State, definitief bekrachtigd. Ze zullen op 21 oktober in voege treden. Daarmee wordt een belangrijke belofte uit het Brusselse regeerakkoord nagekomen.

Deze hervorming is het resultaat van een lang politiek proces, maar ook van breed overleg met de taxisector. De ordonnantie, die op 9 juni 2022 de goedkeuring kreeg van het Brussels parlement, zorgt voor een eengemaakte taxisector. Zo komt er gemeenschappelijk basisstatuut voor de standplaatstaxi’s en de straattaxi’s. De numerus clausus zal om de twee jaar worden geëvalueerd, de eerste keer in 2025. 

Meer taxi’s voor personen met beperkte mobiliteit en meer elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof

Vanaf 21 oktober 2022 zal het aantal vergunningen voor taxi’s voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) worden opgetrokken tot 200. Dat schept de mogelijkheid om het aanbod van voertuigen die speciaal voor deze doelgroep zijn uitgerust, met 100 eenheden te verhogen.

De exploitanten zullen er ook toe worden aangezet om mee om te schakelen naar alternatieven voor de verbrandingsmotor. Het is de bedoeling om die transitie in de taxisector met 190 voertuigen (140 elektrische en 50 op waterstof) in een stroomversnelling te brengen.

Het statuut van de chauffeurs werd versterkt

De chauffeurs kunnen voortaan zelf kiezen bij welk platform ze zich aansluiten.

Het scholingstraject werd vereenvoudigd en aangepast om in te spelen op het tekort aan chauffeurs en rekening te houden met de kwaliteits- en veiligheidseisen van het beroep.

VVC- en taxichauffeurs die de voorbije vijf jaar in een van de drie gewesten minstens twee jaar ervaring hebben opgedaan, kunnen een beroepsbekwaamheidsattest krijgen.

Herziening van de tarifering

De tarifering werd afgestemd op de marktrealiteit.

De afschaffing van het “tarief II” en de verplichting om de prijs van een rit bekend te maken vóór de reservering moeten de klanten beter beschermen en de tarieven transparanter maken.

De taxitarieven worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Die indexering zal vanaf 1 januari 2024 worden doorgevoerd.

Administratieve vereenvoudiging

Een nieuwe administratieve aanpak moet het contact tussen Brussel Mobiliteit en de mensen die actief zijn in de taxisector, vlotter laten verlopen.

Het administratief beheer voor exploitanten, chauffeurs en reserveringstussenpersonen werd vergemakkelijkt. Het contact met Brussel Mobiliteit zal voortaan elektronisch verlopen, zodat de chauffeurs en de exploitanten zich niet meer hoeven te verplaatsen en er geen briefwisseling verloren kan gaan in de post.

De jaarlijkse verlenging voor de exploitanten en de tweejaarlijkse verlenging voor de chauffeurs zoals die nu bestaan, worden afgeschaft. In de plaats ervan komen onaangekondigde controles van Brussel Mobiliteit.

De behandelingstermijn van de verlengingsaanvragen is ingekort. Alle op tijd ingediende aanvragen zullen binnen de twintig werkdagen worden behandeld.

De geldigheidsduur van de exploitatievergunningen, die zeven jaar bedroeg voor taxi’s en vijf jaar voor de verhuur van voertuigen met chauffeur, zal worden gelijkgeschakeld op zeven jaar (voor straat- en standplaatstaxi’s).  

De reglementering van de reserveringstussenpersonen

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat reserveringstussenpersonen voortaan een erkenning moeten krijgen om hun diensten te mogen aanbieden. Om in aanmerking te komen voor zo’n administratieve vergunning moeten de reserveringstussenpersonen beantwoorden aan bepaalde eisen. Zo moeten ze een exploitatiezetel of een vestigingseenheid hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, mogen ze geen sociale schulden hebben en moeten ze voldoen aan de eerbaarheidsvoorwaarden die in de ordonnantie zijn omschreven.

“De Brusselse regering heeft hard gewerkt. We zijn tevreden dat we vandaag een nieuw regelgevend kader voor de taxisector kunnen voorstellen. Deze hervorming moet leiden tot een betere dienstverlening aan de klanten dankzij onder meer een aangepast aantal voertuigen, een eenvoudiger opleidingstraject voor de kandidaat-chauffeurs en een administratieve vereenvoudiging. Een andere vernieuwing houdt verband met de platformen, die zullen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om een erkenning te krijgen. Tot slot werd de tariefregeling herzien en duidelijker gemaakt voor de klanten,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

Tabel van de numerus clausus:

Categorie / Subcategorie

Minimum

Maximum

1. Standplaatstaxi’s

 

1425

PBM

150

 

Nuluitstoot elektrisch

140

 

Nuluitstoot waterstof

25

 

2. Straattaxi’s

 

1825

PBM

50

 

Nuluitstoot elektrisch

50

 

Nuluitstoot waterstof

25

 

Luxevoertuigen

 

85

Het overzicht van de tarieven van standplaatstaxi’s voor ritten zonder reservering: 

 

Vroeger tarief

Nieuw tarief

Prijs per kilometer

Onder tarief I: 1,80 euro

Onder tarief II: 2,70 euro.

2,30 euro.

Instapgeld

2,40 euro

2,60 euro

Wachttijd

0,50 euro / minuut  

0,60 euro / minuut  

Forfaitaire toeslag voor nachtritten

2,00 euro

2,00 euro

Minimumprijs voor een rit

 

8,00 euro

Dit zijn de minimumtarieven voor de ritten die met reservering door straattaxi’s of standplaatstaxi’s worden uitgevoerd: 

 1. Prijs per kilometer: 1,5 euro (max. 3 euro)
 2. Wachttijd: 0,4 euro / min (max. 0,8 euro)
 3. Instapgeld: 1,5 euro (max. 3 euro)
 4. Minimumprijs voor een rit: 8,00 euro

De maximumprijs wordt geplafonneerd op 200% van de minimumprijs om misbruiken ten nadele van de klanten tegen te gaan.

Voor luxe-straattaxi’s geldt een minimumtarief, dat geplafonneerd kan worden op 500% van de minimumprijs

 1. Prijs per kilometer: 3 euro
 2. Wachttijd: 1 euro / min
 3. Instapgeld: 5 euro 

Het tarievenoverzicht voor ceremoniële taxi’s:

De minimumprijs wordt als volgt vastgesteld:

Het tarief voor een rit bedraagt 90 euro excl. btw voor een dienstverlening van drie opeenvolgende uren in het kader van een plechtigheid.

Het tarief voor elk bijkomend uur bedraagt 30 euro per uur.

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

usquare

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

persbericht

29 september 2022

Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazernes. Het project is toevertrouwd aan de MSI die als opdracht meekrijgt het Huis van het Autisme in te richten als deel van de nieuwe wijk Usquare.brussels in Elsene.

De uitvoerbaarheidsstudie is uitgevoerd door het onderzoekscentrum ACTE van de ULB aan de hand van een participatieve methodologie waarbij betrokken belanghebbenden zoals verenigingen, mensen met een autismespectrum­stoornis zelf, hun gezinnen, de medische en beroepssector e.d. een grote bijdrage hebben geleverd. Het Brussels Huis van het Autisme kreeg drie prioritaire opdrachten: Begeleiding en ondersteuning, Opleiding, Recreatie en ontmoetingen. 

Bij de ontwikkeling van Usquare.brussels dient zich een unieke kans aan voor de vestiging van het Brussels Huis van het Autisme. Het is een locatie die uitstekend lijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de sector zoals die zijn geformuleerd tijdens de uitvoerbaarheidsstudie. Dit project komt ook tegemoet aan de wens van de Regering en de Gemeenschapscommissies om een inclusiever gehandicaptenbeleid te voeren.

De voorgestelde site bevindt zich op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat (in het groen aangeduid op het plannetje). Recht ertegenover komt een grote groene ruimte. Dit project kan zorgen voor een echte interactie met de andere actoren op de site.

Op de vooropgestelde locatie staat vandaag een te renoveren gebouwengeheel met een totale bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Weldra wordt een projectleider aangesteld die de opdracht krijgt het hele project leven in te blazen aan de hand van een gefaseerde planning voor de verschillende te programmeren opdrachten.

Hiermee bevestigen Minister-President Rudi Vervoort en zijn regeringspartners hun gezamenlijke wil om vaart te maken met de verwezenlijking van het Brussels Huis van het Autisme.

“Door de beschikbare ruimte en de ligging van de gebouwen kunnen we hier een ontmoetings- en verbindingsplek creëren in een aangename, niet medische omgeving. De band met de universiteiten zal hier sterker worden maar we gaan evenzeer werken aan synergieën met alle andere gebruikers van de site”, aldus Minister-President Rudi Vervoort. “We sturen in dit dossier resoluut aan op een inclusieve en daadkrachtige aanpak en op een grote zichtbaarheid van het project. Het is onze ambitie om Autisme een plaats te geven midden in de stad”, aldus nog Rudi Vervoort.

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

hotels étoiles

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

persbericht

29 september 2022

Vandaag werd op initiatief van minister-president Rudi Vervoort een voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voor een eerste lezing voorgelegd aan de Brusselse regering. Die tekst moet in de plaats komen van de ordonnantie van 8 mei 2014, die momenteel van kracht is.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het toerisme, had beloofd om de ordonnantie van 2014 te evalueren. Daarom vond overleg plaats met verscheidene betrokken partijen die met deze wetgeving te maken krijgen, meer bepaald vertegenwoordigers van de verblijfssector, de 19 Brusselse gemeenten, Brulocalis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), huurders- en eigenaarsverenigingen, de minister van huisvesting en tot slot ook enkele spelers die fungeren als tussenschakel, zoals bijvoorbeeld platformen.

De strijd tegen de concurrentie opvoeren

Vervolgens besloot de minister-president om de ordonnantie aan te passen. Op die manier voert hij uit wat de regering in de algemene beleidsverklaring van 2019 had afgesproken, namelijk de ordonnantie van 2014 evalueren zodat zij, indien nodig, haar strijd tegen de concurrentie tussen de toeristische verblijfssector en de woonmarkt zou kunnen opvoeren.

Het registratiesysteem blijft behouden

De regeling in verband met de registratie van de toeristische verblijfsactiviteit blijft behouden. Dat betekent concreet het volgende: iedereen die op de markt tegen betaling een plaats aanbiedt waar mensen gedurende niet meer dan 90 opeenvolgende dagen kunnen verblijven zonder dat ze er wonen of gehuisvest zijn, moet zijn activiteit registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De toeristische verblijfsvestiging moet vóór het opstarten van de activiteit geregistreerd worden. 

Vereenvoudigde en aangepaste procedures

Een paar zaken werden vereenvoudigd of aangepast. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar de lijst is niet volledig:

 • Eén van de versoepelingen houdt verband met de instemming van de mede-eigenaars die zonder formeel verzet kan worden verkregen, nadat de uitbater hen daarvan in kennis heeft gesteld. Dat moet tijdswinst opleveren voor de uitbater.
 • Het systeem van de brandveiligheidsattesten werd afgestemd op de regeling die bestaat voor de rusthuizen. Het zal voortaan ook mogelijk zijn om afwijkingen aan te vragen, zonder dat die aanvraag hoeft te kaderen in een vooraf ingestelde beroepsprocedure tegen een weigeringsbeslissing van de burgemeester.
 • Er wordt een tijdelijk brandveiligheidsattest ingevoerd, zodat er in afwachting van de uitvoering van kleine werken om het pand in overeenstemming te brengen met de normen alvast met de uitbating kan worden begonnen.
 • Door de regering erkende instellingen zullen vereenvoudigde controleattesten kunnen uitreiken. Dat moet de brandweer werk besparen en een snellere behandeling van de dossiers mogelijk maken.
 • De geldigheidsduur van de brandveiligheidsattesten wordt verlengd tot acht jaar (in plaats van vijf jaar).

Met de voorafgaande registratie worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • De toegang tot wonen beschermen. Door de toeristische verblijfsactiviteit te reglementeren, beperken we de gevolgen van de terbeschikkingstelling van panden aan consumenten, waardoor die tijdelijk of voorgoed verdwijnen van de huurwoningmarkt. 
 • De uitbaters beschermen door de procedures eenvormig en eenvoudiger te maken om ongelijke behandeling te voorkomen en door te zorgen voor een transparantere verwerking van de dossiers.
 • De nieuwe uitbaters beschermen: het vooronderzoek van een aantal zaken moet toekomstige uitbaters behoeden voor investeringen die nodeloos blijken te zijn of andere verplichtingen meebrengen, doordat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). 
 • De afnemers van de diensten beschermen, onder meer op het vlak van brandveiligheid.  
 • De levenskwaliteit van de bewoners en omwonenden beschermen door te controleren of de uitbating strookt met de goede plaatselijke aanleg en op die manier te vermijden dat er in woonwijken economische activiteiten komen die amper verenigbaar zijn met de woonfunctie.

“Deze nieuwe ordonnantie zal ons toelaten de huidige wetgeving te verbeteren. Zij maakt het mogelijk om de “gewone” woonfunctie en de afnemers van de diensten (op het vlak van veiligheid) beter te beschermen, de levenskwaliteit van de bewoners te beschermen, het imago van Brussel te vrijwaren en de concurrentie in de sector te reglementeren, maar ook om de toekomstige uitbaters te beschermen”, aldus Rudi Vervoort, die als minister-president bevoegd is voor het toerisme.

Het voorontwerp van ordonnantie zal na de eerste lezing door de regering ter advies worden voorgelegd aan Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest), Brulocalis en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

perspective.brussels

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

Persbericht

15 september 2022

In april 2021 besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de uitwerkingsfase van het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het Zuidstation’ (SVC 7) op te starten. Na een jaar studiewerk stemt zij vandaag in met het ontwerpprogramma dat voorziet in de operationele perimeter, de wijkdiagnose, de beschrijvende fiches van de verschillende geplande operaties en acties, het globaal financieel en operationeel plan en met een milieueffectenrapport. Het ontwerp van basisprogramma wordt in de loop van de maand oktober 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, zodat het definitief kan worden goedgekeurd in het voorjaar van 2023. Het Stadsvernieuwingscontract gaat het programma financieren ten belope van 22 miljoen euro.

De zone van het Zuidstation, die gebukt gaat onder een gebrek aan investeringen in het verleden, staat voor grote uitdagingen.  Dat maakt het echter ook tot een uitgelezen gebied om de hefbomen van de stedelijke herwaardering in te zetten. De buurt wordt gekenmerkt door indrukwekkende gebouwen en lanen zoals het Zuidstation en de kleine ring die breuklijnen vormen in het stedelijk landschap, wat de openbare ruimte weinig aantrekkelijk maakt. Bovendien ontbreekt het de perimeter aan buurtdiensten en openbare voorzieningen. Toch liggen hier tal van mogelijkheden om een gemengde wijk tot stand te brengen met impulsen voor de bouw van woningen (in de eerste plaats openbare huur- en koopwoningen van sociale aard, woningen gelijkgesteld met sociale woningen en middenklasse­woningen).

Het ontwerpprogramma van het SVC 7 ontrolt zich op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel:

 • het ligt rond het Zuidstation en de vierhoeken, het kruispunt Stalingrad / Poincaré / Europaesplanade en invalswegen als de Veeartsen-, Frankrijk- en Barastraat;
 • de publieke middelen die in het programma van het SVC 7 worden vrijgemaakt, zijn samengebracht in drie ontwikkelingsreeksen rond:
 • de Europaesplanade,
 • het hart van het station,
 • het Tweestationspark.

Deze reeksen worden aangevuld met transversale operaties en acties gericht op de maatschappelijke samenhang over heel de perimeter van het SVC.

De uitdagingen en prioriteiten verbonden aan het programma van het SVC 7 spreken voor zichzelf, met name:

 • de aandacht toespitsen op de inrichting van de openbare ruimte en op het vernieuwingspotentieel daarvan
 • de wijk laten aansluiten op het groene en blauwe netwerk op schaal van het Gewest
 • ingrijpen in de bestaande gebouwenstructuur en ruimte vinden om in de vastgestelde behoeften te voorzien, met name in verband met woningen en openbare voorzieningen
 • een antwoord formuleren op de sociale- en gezondheidsproblematiek die samenhangt met de grote armoede ter plaatse en de daklozenproblematiek
 • inspelen op bijkomende vraagstukken zoals de toegang tot de gezondheidszorg en de regeneratie van het plaatselijk economisch weefsel.

Het studiebureau dat is aangesteld om dit programma uit te werken, samen met perspective.brussels en urban.brussels en de twee besturen bevoegd voor de stadsvernieuwingscontracten, hebben samen een ambitieus programma uitgetekend. Het globaal programma wordt geraamd op 68,5 miljoen euro en omvat een veertigtal operaties. Het Stadsvernieuwingscontract financiert het programma voor 22 miljoen euro. Andere financieringsbronnen zijn overigens al gevonden.

De kernactiviteiten van dit ontwerpprogramma kunnen worden samengebracht in drie grote thema’s:

 • de verbetering en herkwalificatie van de openbare ruimten, en dan met name de Europaesplanade, de Overdekte Straat en de ruimten die momenteel worden gebruikt voor de graafwerkzaamheden op de werf voor de aanleg van metrolijn 3;
 • de aanleg van een nieuw park in de Veeartsenstraat / Tweestationsstraat;
 • de bouw van buurtvoorzieningen (een sportpool en een zorgpool in de kleine vierhoek en een opvang- en verblijfsruimte voor NBM langs de Zuidlaan).

De Zuidwijk lijdt al langer onder uitblijvende overheidsinvesteringen” stelt Minister-President Rudi Vervoort.” Met het stadsvernieuwingscontract hebben we een instrument in handen om op de vele behoeften van deze wijk in te spelen. Uit het openbaar onderzoek over het ontwerp-RPA Zuid kwamen opmerkingen naar voren over thema’s als dichtheid, de weinig kwalificerende openbare ruimte en het ontbreken van groene ruimten en buurtvoorzieningen. Het SVC 7 is alvast een eerste operationeel antwoord op deze bekommernissen van de burgers. ”

Ook de Stad Brussel en de gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht zijn blij met de goedkeuring van het ontwerp van basisprogramma voor het SVC 7.

Ondertussen gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verder met de uitwerking van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Zuidwijk vanuit de wetenschap dat deze opdracht ten gronde en met overleg moet worden uitgevoerd, los van enige tijdsdruk afkomstig van de vastgoeddynamiek. Gezien de input tijdens het openbaar onderzoek en de nog onzekere impact van de COVID-pandemie op de kantorenmarkt (in een wijk die zeer gevoelig is aan deze problematiek) vereist de uitwerking van deze planningstool verdere inspanningen, wat de goedkeuringstermijnen ervan onvermijdelijk zal verlengen. 

Om een kader te verschaffen voor de aanhoudende vastgoeddynamiek houdt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast aan een aantal ontwikkelingsprincipes (gemengdheid, een aanvaardbare dichtheid, kwaliteit en toegankelijkheid van openbare ruimten) ter ondersteuning van urban.brussels bij de beoordeling van wat een goede lokale aanleg inhoudt.

“In het RPA Zuid zal rekening gehouden worden met de adviezen die zijn uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek en met de evolutie van de behoeften sinds 2016. Voor Perspectieve begint nu een tijd van aanpassingen maar dat verhindert geenszins dat de vergunningsaanvragen voor projecten in deze zone verder worden ingediend. De zone Zuid kan als internationale toegangspoort tot Brussel nu echt niet langer wachten en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt. Vandaag heeft de Regering de bakens voor de herontwikkeling van de wijk uitgezet. Wij gaan deze nu gebruiken in de projectvergaderingen en bij het onderzoek van de aanvragen door Urban om de vooropgestelde inrichting van de wijk op koers te houden” aldus Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Met de goedkeuring van SVC 7 en de bijhorende krachtlijnen herbevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ambities voor de wijk rond het Zuidstation.