Team

HIER VINDT U DE LIJST MET ONZE MEDEWERKERS

Kabinetschef en Adjuncten

Raphael JEHOTTE
Kabinetschef

Secretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Algemene Coördinatie van het Kabinet

Chantal JORDAN
Adjunct-Kabinetschef

Kabinetssecretariaat, Openbaar Ambt

Monique KESTEMONT
Adjunct-Kabinetschef

Territoriale Ontwikkeling

Abbès GUENNED
Adjunct-Kabinetschef

Beliris, Toerisme, Biculturele Aangelegenheden van gewestelijk Belang, Imago van Brussel, Mobiliteit, Openbare Werken, Huisvesting

Tina MARTENS
Adjunct-Kabinetschef

GGC

Noé MARTENS
Celhoofd

Plaatselijke Besturen, Preventie en Veiligheid, Juridische Aangelegenheden

Noémie ROGER
Celhoofd

Economie en Tewerkstelling en Opleiding, Studentenaangelegenheden

Woordvoerders

Lidia GERVASI
Woordvoerders (FR)

Jo DE WITTE
Woordvoerders (NL), Imago van Brussel

Ploeg

Lucia DEREYMAKER
Kabinetssecretaris

Martine HAAS
Secretaresse van de Minister-President

Laetitia PHILIPS
Secretaresse van Kabinetschef Raphaël JEHOTTE
Virginie MAUPIN
Secretaresse van Adjunct-Kabinetschef Chantal JORDAN

Christine VAEL
Secretaresse van Adjunct-Kabinetschef Monique KESTEMONT

Latifa BENALLAL
Secretaresse van Adjunct-Kabinetschef Abbès GUENNED

Nadine MEERT
Secretaresse van Adjunct-Kabinetschef Tina MARTENS

Jeanine NAJMAN
Secretaresse van Celhoofden Noé MARTENS en Noémie ROGER

Yassine EL HAMMADI
Kanselarij van de Minister-President

Hamid MHAOUCHI
Kanselarij van de Minister-President

Hamza YESILORDEK
Communicatie

Catherine AUSSEMS
Territoriale Ontwikkeling, Stedenbouw

Audrey TRENTESAUX
Territoriale Ontwikkeling, Stedenbouw

Marie-Laure LECLEF
Territoriale Ontwikkeling, Stedenbouw, Erfgoed

Justine HARZE
Territoriale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Polen

Jeremy ONKELINX
Territoriale Ontwikkeling, Polen

Boris FERON
Territoriale Ontwikkeling, Polen

Maxime CAMPUS
Territoriale Ontwikkeling, BWRO, Juridische Aangelegenheden

Cécile OLBRECHTS
Territoriale Ontwikkeling, Wijkcontracten, EFRO, Stadsvernieuwing

Marc MOHY
Territoriale Ontwikkeling, Wijkcontracten, EFRO, Stadsvernieuwing

Samuel DEROOVER
Territoriale Ontwikkeling, Wijkcontracten, EFRO, Stadsvernieuwing

Maurice BOHET
Leefmilieu, Energie, Water, Netheid

Quentin MONNEAUX
Mobiliteit, Openbare Werken, Beliris

Eric COOREMANS
Mobiliteit, Openbare Werken, Beliris

Sophie GREGOIRE
Beliris, Huisvesting

David CORDONNIER
COCOF, GGC

Céline VAN NEYVERSEEL
GGC

Sébastien LEPOIVRE
GGC, OCMW, Armoedebestrijding

Rebecca OVERLOOP
Plaatselijke Besturen, Parlement, Sociale Cel

Aziz AIT HMAD
Toezicht op de Plaatselijke Besturen

Thibaut MICHOT
Toezicht op de Plaatselijke Besturen

Khalid ZIAN
Erediensten

Khalil AOUASTI
Veiligheid

Chantal JACQUEMART
Economie en Tewerkstelling

Julien JOST
Economie en Tewerkstelling

Laurence RAYANE
Economie en Tewerkstelling en Vorming

Jeremy UHR
Begroting

Leonôr DA SILVA
Strategie 2025

Anne-Françoise HUSTIN
Imago van Brussel

Vanessa RIGODANZO
Toerisme

Thierry VAN CAMPENHOUT
Cultuur

Georgy MANALIS
Parlement

Jamila NEDJAR
Sociale Cel

Ghislaine MOLAI
Sociale Cel