2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

Een primeur! De Brusselse Regering heeft 2 projecten voor gegroepeerde renovatie geselecteerd van vrijwel 100 woningen!

persbericht

21 maart 2024

Het is een primeur! Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Regering twee projecten geselecteerd voor de Brusselse programmering van het EFRO 2021-2027 na de projectoproep voor de energierenovatie van collectieve woningen of de gegroepeerde renovatie van privéwoningen op schaal van een wijk.

Deze 2 voorgeselecteerde projecten voor de renovatie van zowat 100 woningen in Anderlecht en Watermaal-Bosvoorde betekenen een versterking van het beleid dat de Brusselse Regering voert om de energietransitie te versnellen en de klimaatverandering af te remmen. 

Deze specifieke actie binnen het EFRO-programma 2021-2027  stimuleert investeringen om energiebesparingen mogelijk te maken in Brusselse woningen. Voor deze oproep tot het indienen van projecten komen woningen in mede-eigendom (privé/publiek) en bestaande privéwoningen met een renovatieproject op wijkniveau in aanmerking.

Het Brussels Gewest en het EFRO 2021-2027 nemen 100% van de studiekosten en tussen 50% en 90% van de subsidieerbare werkingskosten voor hun rekening (energierenovatie van gebouwen en investeringen in verband met duurzaamheid).

De twee laureaten van de eerste projectoproep, die op 15 september werd afgesloten, komen in aanmerking voor een totale steun van 4,75 miljoen euro.

 

 

Naam van het project

Kandidaat

Aantal woningen

1

Energieverbeteringen privéwoningen wijk Logis-Floréal

Duurzame Logis Floreal

36

2

Renov Roue-Rad EFRO

Collectif de La Roue – Collectief van ‘t Rad

62

 

 

Het Brussels Gewest zorgt voor een primeur binnen de Europese investeringsprogramma’s van het EFRO door rechtstreeks te werken met privéwoningen, hetzij in mede-eigendommen, hetzij op schaal van een hele wijk.

Reële stimulansen geven voor energierenovatie per wijk wordt één van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Hiervoor moeten nieuwe methodes en benaderingen ontwikkeld en uitgetest worden.

Er is weliswaar al een eerste stap gezet met de invoering van Renolution maar er zijn nog steeds te weinig particulieren die dit soort renovatieprojecten op eigen houtje aandurven. Het pilootproject “gegroepeerde renovatie” van het EFRO-programma 2021-2027 gaat de eerste collectieve renovatiegolven ondersteunen en opstarten.

Het is ook onderdeel van een algemene strategie gericht op de duurzaamheid van wijken, wat op sociaal en milieuvlak een grote uitdaging is, maar zeker ook economisch.

In de komende weken wordt een tweede projectoproep “EFRO – Gegroepeerde Renovatie” uitgeschreven – eveneens met een budget van 4,75 miljoen euro. Het Brussels Gewest en het EFRO hopen een groot aantal dossiers binnen te krijgen, zowel van mede-eigendommen als van veeleer heterogene wijken.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO en Stadsvernieuwing is hier blij mee: “Het Brussels Gewest beschikt al over een subsidiesysteem (Renolution) om de Brusselaars ondersteuning te bieden als ze renovatiewerken uitvoeren aan hun woning om energie te besparen. Dankzij het EFRO testen wij hiermee, aansluitend bij onze grote doelstelling om het woningenbestand van de Brusselaars te renoveren, een nieuwe renovatiemethode die zich richt op een volledige wijk! Het is een interessante nieuwe aanpak die de komende jaren verder kan worden uitgewerkt.”