Nieuws

Het Brussels Gewest trekt tussen 2019 en 2021 7.350.000 euro uit voor de strijd tegen schoolverzuim

Samenwerkingsakkoorden betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

Het Gewest blaast AEgidium nieuw leven in Sint-Gillis

Het CBR-gebouw staat definitief op de bewaarlijst

Bewaringsprocedure voor de Mémé-site in Sint-Lambrechts-Woluwe

Groen licht voor de renovatie van het Brusselse Beursgebouw

Informatisering van de plaatselijke besturen weldra op de rails

Modernisering van begraafplaatsen en lijkbezorging in het Brussels Gewest

Raamakkoord voor de bouwsector gesloten in het Brussels Gewest

Sociale Top – 25 september 2018

Brussel koestert de ambitie tegen 2020 de eerste 5G stad in België te worden!

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is goedgekeurd.

De toekomst van Magasin 4 is verzekerd!

Nieuwe groene ruimte voor de Brusselaars

Een duidelijker wettelijk kader voor de Brusselse gemeenten​

“Start spreading the news”…When Brussels meets New York & Washington

Brusselse Regering maakt stand van zaken op inzake opvangvoorzieningen voor daklozen en migranten

Toerisme in Brussels Gewest doet het uitstekend

Brussel Preventie & Veiligheid lanceert de enquête “Uw kijk op veiligheid”

Ontmoeting tussen de taxisector en minister-president Rudi Vervoort