Nieuws

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf vandaag op heel het Brussels grondgebied

Covid-19: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het mondmasker op heel zijn grondgebied verplichten

Lancering van de twaalfde projectoproep voor Duurzame Wijkcontracten in het Brussels Gewest

Covid-19: Cultuurwerkers kunnen vanaf 27 juli een premie aanvragen

De Franstalige regering trekt ruim 600.000 euro uit voor cultuur op school

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering – Ministerraad van 16 juli 2020

Het Gewest lanceert zijn eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Brussels Gewest ondersteunt Europalia Treinen

Het RPA ‘Usquare’ – voormalige Kazernes van Elsene – werd vandaag in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering

Tot 1.500 euro voor elke cultuurwerker in Brussels Gewest

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse regering creëert een noodhulpfonds voor de cultuursector die afhangt van de COCOF

Rudi Vervoort herinnert aan het standpunt van de Brusselse Franstalige Regering over het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in het hoger onderwijs en het tweedekansonderwijs

Covid-19: Culturele en creatieve sector zal vanaf 25 juni gewestelijke premie van 2.000 euro kunnen aanvragen

Vandaag de dag kunnen we het niet meer over Brussel hebben zonder te verwijzen naar zijn statuut van internationale hoofdstad

Het Brussels Gewest heeft zijn herstelplan voor het toerisme

”Brussel in vakantie”: een gewestelijke coördinatie van de initiatieven voor het tijdelijk herinrichten van de openbare ruimte tijdens de zomer

Het Brussels Gewest start met een sensibiliseringscampagne voor de Brusselse jongeren

Inspiratie voor lokale besturen: organisatie levensbeschouwelijke en religieuze feesten tijdens corona-maatregelen