Nieuws

Aansluiting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het “Blue Community” netwerk

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 18 juli 2019

« Lijdt u aan autosolisme ? Praat erover met uw collega’s ! »

Eerste stap naar toekomstig nautisch centrum in Brussel

De archeologische opgravingen onder Parking 58 gaan verder

Het Brussels Gewest zet het licht op groen voor een nieuwe creatieve hotspot in Molenbeek

De hervorming van het BWRO treedt volledig in voege op 1 september 2019

5 JUNI – BRUSSEL, GEDEELDE BESTEMMING

Sociale Top – 28 februari 2019

Het Brussels Gewest past zijn kader aan waardoor de ziekenhuizen makkelijker samen zullen kunnen werken

Opening van de loketten van FAMIRIS in het Brussels Gewest

Het Brussels Gewest trekt tussen 2019 en 2021 7.350.000 euro uit voor de strijd tegen schoolverzuim

Samenwerkingsakkoorden betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

Het Gewest blaast AEgidium nieuw leven in Sint-Gillis

Het CBR-gebouw staat definitief op de bewaarlijst

Bewaringsprocedure voor de Mémé-site in Sint-Lambrechts-Woluwe

Groen licht voor de renovatie van het Brusselse Beursgebouw

Informatisering van de plaatselijke besturen weldra op de rails

Modernisering van begraafplaatsen en lijkbezorging in het Brussels Gewest

Raamakkoord voor de bouwsector gesloten in het Brussels Gewest