Skip to content

Nieuws

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

De Brusselse Regering bundelt haar intenties om van de Europese Wijk een levendige en gemengde wijk te maken

Hermann-Debroux krijgt geleidelijk een nieuw gezicht! De Brusselse regering keurt het richtplan van aanleg (RPA) voor Delta-Herrmann-Debroux definitief goed

Sociale Top 2022 : de prioriteiten tegen 2024

Gewest presenteert ontwerp van de ‘sporttoren’, de toekomstige sportvoorziening aan de Rederskaai

€ 1.300.000 om initiatieven voor tijdelijke bezetting met sociale doeleinden te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren

Akkoord over overheidsprogramma voor de ontwikkeling van de slachthuissite in Anderlecht

De Heyvaertwijk krijgt een nieuw park

Balans van de missie #BruKin2022: Brussel en Kinshasa halen hun banden aan

Het Brussels Gewest op officieel bezoek in Kinshasa om de bilaterale banden aan te halen

Zwaarst getroffen sectoren: premies tot 15.000 euro

Brussels Gewest wil talenkennis in het beroepsgericht onderwijs extra duwtje geven

Het “vrijheidskonvooi” verboden in Brussel

Goedkeuring van algemene visie over versterking open ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering keurt het nieuwe meerjarenprogramma voor gewestelijke ontwikkeling EFRO 2021-2027 goed

Het as- en huizenblokcontract: de Brusselse regering keurt de invoering van een nieuw instrument voor het stadsvernieuwingsbeleid goed

De Prijs David Yansenne 2021: twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

Een nieuw stadion voor Union Sint-Gillis?

Aanpak van studentenarmoede: een solidaire kruidenier op de campus CERIA

Een nieuwe bladzijde voor Territorium Noord