Nieuws

Een nieuwe “sterrenclassificatie” voor de Brusselse hotels

Schoolcontract zorgt voor nieuwe, veilige plein voor Klavertje 4

Strategie GO4Brussels – Brussel op weg zetten naar de economische, maatschappelijke en milieutransitie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt van de strijd tegen schoolverzuim een prioriteit.

Geselecteerde projecten voor een schoolcontract 2020-2024 en 2021-2025

Heraanleg Europese Wijk

Prioritaire interventiezone van het gewest, de zogenaamde “zone voor stedelijke herwaardering (ZSH 2020)”, aangepast

De Brusselse Regering zet haar financiële steun aan “La Porte d’Ulysse” en de “Humanitaire Hub” voort in 2019 en 2020

De nieuwe Brusselse Regering legt de eerste drie duurzame wijkcontracten vast in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Schaarbeek

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 18 oktober 2019

Aansluiting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het “Blue Community” netwerk

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 18 juli 2019

« Lijdt u aan autosolisme ? Praat erover met uw collega’s ! »

Eerste stap naar toekomstig nautisch centrum in Brussel

De archeologische opgravingen onder Parking 58 gaan verder

Het Brussels Gewest zet het licht op groen voor een nieuwe creatieve hotspot in Molenbeek

De hervorming van het BWRO treedt volledig in voege op 1 september 2019

5 JUNI – BRUSSEL, GEDEELDE BESTEMMING

Sociale Top – 28 februari 2019

Het Brussels Gewest past zijn kader aan waardoor de ziekenhuizen makkelijker samen zullen kunnen werken