Skip to content

Nieuws

De Brusselse regering selecteert 5 nieuwe schoolcontracten

De nieuwe invulling van de buurt rond de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! De Brusselse regering heeft het ontwerp van RPA in tweede lezing goedgekeurd

EFRO 2021-2027: Selectie van zes energierenovatieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen en drie projecten voor meer stedelijke groene ruimten!

Brussel, hoofdstad van de audiovisuele sector

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 15 december tot 3 januari 2024 op heel het gewestelijk grondgebied

EFRO: Selectie van een ambitieus project voor een groener en veerkrachtiger Brussel

BX1 ondertekent een nieuwe beheersovereenkomst met de Franse Gemeenschapscommissie

EFRO 2021-2027: 5 projecten geselecteerd voor het huisvesten van kwetsbare bevolkingsgroepen

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 10 oktober 2023

Het Brussels Gewest gaat op zoek naar een projectuitvoerder voor het gedeelte van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan dat voorbehouden is voor collectieve activiteiten

Toeristisch verblijf: de Brusselse Regering stemt in met het voorontwerp van ordonnantie

Inhuldiging van de Jules Verne-school en het Lycée Alternatif Marie Curie te Anderlecht

Het richtplan van aanleg Defensie: een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

Het richtplan van aanleg Defensie: een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

Zuidstation: De Brusselse regering, die veiligheid en sociale cohesie hoog in het vaandel draagt, roept de federale regering op om alle asielzoekers op te vangen volgens de wet

Een nieuwe beheersovereenkomst voor de stichting KANAL en CIVA

22 projecten geselecteerd voor 575 bijkomende kinderopvangplaatsen in Brussel!

EFRO 2021-2027: de eerste 15 projecten om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren zijn geselecteerd!

Persbericht naar aanleiding van het ontslag van Staatssecretaris Pascal Smet

Meer diversiteit en een grootstedelijk park om de Maximiliaan-Vergote-wijk te verbinden!