Skip to content

Nieuws

Covid-19: Bijkomende maatregelen in het Brussels Gewest verlengd tot 25 april 2021

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

Duurzame wijkcontracten: de Brusselse regering selecteert drie nieuwe perimeters in Brussel-Stad, Sint-Agatha-Berchem en Vorst

Renolution.Brussels: samen renoveren naar een duurzame stad

Brussels Gewest levert bouwvergunning voor cartoonmuseum ‘LE CHAT’ aan de MSI

De Brusselse Regering lanceert twee projectoproepen om te voorkomen dat jongeren in het Brussels Gewest afhaken op school

Brussel bereidt toekomst gevangenissite Sint-Gillis voor: groot deel gevangenis voortaan beschermd

Nieuw jongerentarief voor MIVB abonnement: €12/jaar voor 12-24 jarigen

De Brusselse regering bereikt akkoord over de keuze van de prioritaire projecten voor het herstel van het Brussels Gewest

Gemeenschappelijke vergadering van de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en het college van Franse Gemeenschapscommissie

Tetrapremie: Brusselse regering maakt 111 miljoen vrij voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van de crisis

Sociale top 2021, het sociaal overleg blijft een prioriteit voor de Brusselse regering

Een studie van Brussel Preventie & Veiligheid onderstreept de moeilijkheden van slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

Het coronacommissariaat valideert het beschermingsplan onder COVID-19 voor de sectoren toerisme, musea, attracties en evenementen

De Brusselse Regering neemt bijkomende maatregelen voor het kwetsbare publiek zonder woonst tijdens koudegolf

De Brusselse Regering stelt de opdrachthouders aan die de kandidatuur gaan voorbereiden van Brussel Culturele Hoofdstad van Europa 2030

De Brusselse regering is het eens over de herstelmaatregelen voor de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) en lanceert het proces om Brupartners te raadplegen

COCOF blijft investeren in digitale apparatuur voor kwetsbare studenten

Het Brussels Gewest wordt officieel eigenaar van een atelier naast de oude bioscoop de geklasseerde site van de “Movy Club” in Vorst

Brusselse Regering maakt 74 miljoen extra vrij voor de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen