Skip to content

Nieuws

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

De minister-president is blij met de goedkeuring van de ontwerpordonnantie over de taxidiensten door het Brussels parlement

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

De Brusselse Regering bundelt haar intenties om van de Europese Wijk een levendige en gemengde wijk te maken

Hermann-Debroux krijgt geleidelijk een nieuw gezicht! De Brusselse regering keurt het richtplan van aanleg (RPA) voor Delta-Herrmann-Debroux definitief goed

Sociale Top 2022 : de prioriteiten tegen 2024

Gewest presenteert ontwerp van de ‘sporttoren’, de toekomstige sportvoorziening aan de Rederskaai

€ 1.300.000 om initiatieven voor tijdelijke bezetting met sociale doeleinden te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren

Akkoord over overheidsprogramma voor de ontwikkeling van de slachthuissite in Anderlecht

De Heyvaertwijk krijgt een nieuw park

Balans van de missie #BruKin2022: Brussel en Kinshasa halen hun banden aan

Het Brussels Gewest op officieel bezoek in Kinshasa om de bilaterale banden aan te halen

Zwaarst getroffen sectoren: premies tot 15.000 euro

Brussels Gewest wil talenkennis in het beroepsgericht onderwijs extra duwtje geven

Het “vrijheidskonvooi” verboden in Brussel