Skip to content

Nieuws

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

Oekraïense vluchtelingen: de projecten voor tijdelijk verblijf in het Brussels Gewest krijgen verder vorm!

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

De minister-president is blij met de goedkeuring van de ontwerpordonnantie over de taxidiensten door het Brussels parlement

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

De Brusselse Regering bundelt haar intenties om van de Europese Wijk een levendige en gemengde wijk te maken

Hermann-Debroux krijgt geleidelijk een nieuw gezicht! De Brusselse regering keurt het richtplan van aanleg (RPA) voor Delta-Herrmann-Debroux definitief goed

Sociale Top 2022 : de prioriteiten tegen 2024

Gewest presenteert ontwerp van de ‘sporttoren’, de toekomstige sportvoorziening aan de Rederskaai

€ 1.300.000 om initiatieven voor tijdelijke bezetting met sociale doeleinden te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren