Skip to content

Nieuws

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

Internationale dag voor mensen met een beperking: Minister-president Rudi Vervoort brengt hulde aan de verenigingen in het Brussels Gewest die zich voor hen inzetten

De Brusselse regering keurt het voorontwerp van ordonnantie over de hervorming van de taxi- en VVB-diensten goed

De Europese ministers bevoegd voor stedelijke ontwikkeling versterken de positie en de stem van de steden in Europa

Brussel keurt de Renolution-premie goed en vereenvoudigt de financiële steun voor renovatie

De Brusselse regering is het eens geworden over de hervorming van de taxi- en VVB-diensten

Schoolcontract: de Brusselse regering selecteert 6 projecten om de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen, de stedelijke integratie en de sociale cohesie te verbeteren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het ontwerp van basisprogramma voor het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ (SVC6) goedgekeurd

3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Pascal Smet zijn op werkbezoek in Istanbul en Ankara

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 21 oktober 2021

Brussels Gewest kiest ontwerp vereniging Atelier Kempe Thill–Kaderstudio voor eerste publieke woningbouwproject in Usquare.brussels

Een nieuwe wind op de site van het Rood Klooster

Inhuldiging van de Nouvel Aubier, het Dag- en verblijfscentrum voor volwassenen met een zintuiglijke, motorische of mentale handicap in Brussel

Goedkeuring in 1e lezing van het voorontwerp van ordonnantie inzake het vastleggen van een algemene perimter van voorkoop in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening?

De Brusselse regering bereikt een akkoord over de begroting, waarmee de regering haar sociale, economische en klimaatambities versterkt

Het Brussels Gewest onthult het toekomstige geïntegreerde opvangcentrum voor druggebruikers

De laatste stap in de goedkeuring van het Covid Safe Ticket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een hertekende Heyvaertwijk met woningen, productieactiviteiten en groene ruimten! De Brusselse regering keurt het RPA Heyvaert definitief goed

Audit over het schoolvervoer voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs. Het schoolvervoer herbekijken om het toegankelijker en multimodaler te maken