Skip to content

Nieuws

Mediapark – Reyers: de Brusselse regering keurt haar plan voor de toekomstige wijk goed!

Rondom het Zuidstation: het Gewest investeert 22 miljoen euro om de wijk een nieuwe gedaante te geven

citydev.brussels en perspective.brussels lanceren het gewestelijk loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen om eigenaars en projectdragers te ondersteunen en wegwijs te maken

Vernieuwende thema’s voor de nieuwe wijkcontracten: zone zonder langdurig werklozen en energieaudit!

TikTok: de Brusselse regering beslist om het gebruik van TikTok op toestellen van het gewestelijke overheidspersoneel tijdelijk te verbieden en roept de plaatselijke besturen op eenzelfde verbod in te voeren

Mensen die in tenten slapen in Molenbeek geëvacueerd

Er is een beslissende stap gezet voor de invoering van een perimeter van voorkoop voor het hele Brusselse grondgebied!

Manufakture, een stap in de ontwikkeling van de site van de Slachthuizen

Het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek en de federale overheid zijn het eens geworden over een plan om een einde te maken aan de crisissituatie waarin de mensen in het gebouw aan de Paleizenstraat 48 zich bevinden

De Prijs David Yansenne 2022 bekroont projecten die tot doel hebben om slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld beter op te vangen, maar ook een project dat erop gericht is de relatie tussen jongeren en de politie te verbeteren

Succesvolle vergadering met de vakbondsorganisatie VSOA

Brussels2030: Fatima Zibouh wordt mede-opdrachthoudster met Jan Goossens bij Brussels2030, Europese Culturele Hoofdstad

Opening van een nieuw opvangcentrum voor dakloze gezinnen in Schaarbeek

Brusselse regering bezoekt werf van KANAL

De nieuwe invulling van de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! Het ontwerp dat in eerste lezing is goedgekeurd, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek

De Brusselse regering voorziet 100 nieuwe plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen

Efficiënte ondersteuning van de dynamische audiovisuele sector in Brussel

De Brusselse regering trekt bijna 5,4 miljoen euro uit voor renovatieprojecten in het gewest

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 23 december tot 9 januari 2023 op heel het gewestelijk grondgebied

De Brusselse Regering keurt de actie- en investeringsprogramma’s van de drie nieuwe schoolcontracten goed