Nieuws

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis

Tijdelijke opschorting van de sancties wegens niet-naleving van de Brusselse geluidsnormen voor vluchten in het kader of tijdens het beheer van de COVID19-gezondheidscrisis

Oproep tot burgerzin van Minister-President Vervoort en de Gewestelijke Veiligheidsraad aan de vooravond van een zonnig weekend in Brussel

400.000 euro om de ondernemingen in de sociale inschakelingseconomie te helpen

Wereld Autisme Dag

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

COVID-19. Alle Brusselse gewestelijke overheden steunen de non-profitsector

Pandemie Coronavirus (Covid-19) – Beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Toekenning eenmalige premie en volmachten aan de gemeenten

Pandemie Coronavirus-Covid19 – Belangrijk om de maatregelen in het Brussels Gewest na te leven

Pandemie van het Coronavirus (Covid-19) – Het Brussels Gewest neemt maatregelen voor het kwetsbare publiek van de transmigranten

Pandemie Coronavirus (Covid-19) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt ongeziene economische en sociale maatregelen

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie krijgen steun van Parlementen voor volmachten

Coronavirus: Brusselse Regering maakt 110 miljoen euro vrij voor bedrijven die het moeilijk hebben

Situatie Coronavirus (Covid-19) – Toekenning van volmachten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

COVID-19: specifieke maatregelen voor daklozen

Stand van zaken coronavirus #covid19 – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Verbod op alle publieke bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering hecht haar goedkeuring aan de uitwerking van een nieuw stadsvernieuwingscontract “Rond Simonis” waarvan de uitwerkingsfase van start gaat in het voorjaar 2020

Vernietiging van de wijziging van het GBP met betrekking tot het Gebied van Gewestelijk Belang 15 Heizel