Skip to content

Nieuws

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

Covid Safe Ticket: de ordonnantie die ertoe strekt het gebruik van het CST in het Brussels Gewest te regelen, is in eerste lezing goedgekeurd

De Franstalige Brusselse Regering lanceert de wedstrijd “La classe !” Cultuur in de kijker! Hoe denk jij dat cultuur er in 2030 in Brussel zal uitzien?

De Brusselse regering keurt protocol goed om slachtoffers van overstromingen in juli volledig schadeloos te stellen

Covid Safe Ticket: De Brusselse regering keurt de wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten goed en bereidt de uitvoeringsordonnantie voor

Gebruik van het Covid Safe Ticket in de evenementensector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering maakt nieuwe middelen vrij voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Behoud van de Brusselse maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus

De Brusselse Regering erkent overvloedige regenval van 4 juni als algemene natuurramp.

Het Brussels Gewest wijst 12 tijdelijke gebruikers aan voor een deel van de gebouwen aan de Manchesterstraat 17-19 in Molenbeek

De Brusselse regering spreekt zich uit over het 5G dossier: Waarde van de emissienorm voor niet-ioniserende straling en afbakening van de verdere werkzaamheden

Herstel van de toeristische, culturele en evenementensector: de Brusselse regering trekt meer dan een half miljoen euro uit om zes zomerprojecten te ondersteunen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een advies uitgebracht over het herinrichtingsproject van de Noordelijke Ring

De Brusselse regering heeft het richtplan van aanleg «Delta Herrmann-Debroux» in tweede lezing goedgekeurd

Brusselse regering maakt 66 miljoen euro vrij voor nieuwe economische steunmechanismen voor sectoren die nog altijd zwaar getroffen worden door de crisis

De Brusselse regering biedt op meerdere niveaus hulp voor de slachtoffers en de getroffen regio’s

De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed

De Brusselse Regering verlengt de opvang van transmigranten

De Brusselse regering geeft haar goedkeuring om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten

965.000 € om sociaal gerichte initiatieven voor tijdelijke bezetting te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren