Skip to content

Nieuws

9 projecten geselecteerd voor een budget van meer dan 36 miljoen euro voor de energierenovatie van openbare infrastructuur, investeringen in kmo’s en de implementatie van 3 financiële instrumenten

Het toekomstige opleidingscentrum van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen krijgt vorm

EFRO 2021-2027: De Brusselse regering heeft naar aanleiding van de projectoproepen voor “digitale investeringen”, “de energierenovatie van sociale woningen” en “onderzoek en innovatie” 24 projecten geselecteerd ​

Het richtplan van aanleg Defensie: Groen licht voor een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

Lancering van Handicap.brussels! Een uniek loket voor mensen met een handicap

Mediapark: het plan voor de toekomstige wijk goedgekeurd door de Brusselse Regering

Drugshandel in Brussel: de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

Grotere ambities voor de openbare ruimte in het kanaalgebied

Een primeur! De Brusselse Regering heeft 2 projecten voor gegroepeerde renovatie geselecteerd van vrijwel 100 woningen!

EFRO 2021-2027: 4 projecten geselecteerd voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur

Drugshandel in Brussel: de Gewestelijke Veiligheidsraad keurt strategie goed om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

Stadsvernieuwing: de Brusselse Regering hecht haar goedkeuring aan de aanbesteding voor de werken van de eerste projectfase van de cultuur-, kunst- en creativiteitspool Manchester in Sint-Jans-Molenbeek

Sociale Top 2024: Balans en toekomstvooruitzichten voor het Gewest

Drugshandel in Brussel: de Gewestelijke Veiligheidsraad is vandaag samengekomen

De Brusselse regering selecteert 5 nieuwe schoolcontracten

De nieuwe invulling van de buurt rond de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! De Brusselse regering heeft het ontwerp van RPA in tweede lezing goedgekeurd

EFRO 2021-2027: Selectie van zes energierenovatieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen en drie projecten voor meer stedelijke groene ruimten!

Brussel, hoofdstad van de audiovisuele sector

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 15 december tot 3 januari 2024 op heel het gewestelijk grondgebied

EFRO: Selectie van een ambitieus project voor een groener en veerkrachtiger Brussel