handicap brussels

Lancering van Handicap.brussels! Een uniek loket voor mensen met een handicap

persbericht

2 april 2024

Vandaag is een mijlpaal bereikt met de lancering van de website Handicap.brussels. Het online platform biedt een uitgebreid scala aan informatie voor mensen met een handicap in Brussel, waardoor zij toegang hebben tot essentiële gegevens van alle bevoegde instanties en verenigingen. Bezoekers van de website worden voorzien van informatie over diverse aspecten van het leven en worden geleid naar de juiste kanalen om ondersteuning of tegemoetkomingen aan te vragen. Handicap.brussels dient als de eerste toegangspoort tot alle bestaande voorzieningen in Brussel en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de dienst Phare van de Franse Gemeenschapscommissie en Iriscare, waarbij voldaan wordt aan strenge normen voor toegankelijkheid voor personen met een handicap. Met het oog op een breder bereik, zal de informatie op termijn ook beschikbaar worden gesteld in gebarentaal en in eenvoudige taal, om zo een nog groter aantal mensen te bereiken.

Waarom een website handicap.brussels?

De oprichting van Handicap.brussels werd geïnspireerd door de dringende behoefte van mensen met een handicap aan een gecentraliseerde informatiebron over beschikbare diensten en ondersteuningen in Brussel. Deze nood werd treffend aangetoond in een uitgebreide studie over de behoeften van personen met een handicap, uitgevoerd in 2022 op verzoek van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Mensen met een handicap in Brussel worden geconfronteerd met een complex landschap van overheidsinstanties en particuliere organisaties, waarbij ze zich tot verschillende entiteiten moeten wenden om een allesomvattend ondersteuningspakket te verkrijgen dat is afgestemd op hun specifieke behoeften (de FOD Sociale Zekerheid, de dienst PHARE, Iriscare, Actiris, de Federatie Wallonië-Brussel, het Brusselse Gewest, de gemeente, verschillende afgeleide instellingen zoals Bruxelles Formation, Brussel Huisvesting, enz.). Zonder nog rekening te houden met de private instellingen die een actieve rol vervullen bij de hulpverlening aan mensen met een handicap: de ziekenfondsen, de honderden verenigingen die door verschillende overheden erkend en gesubsidieerd worden, enz.

 

 

Een gecentraliseerd informatieaanbod via handicap.brussels

Binnen deze context streeft Handicap.brussels ernaar om al deze informatie te centraliseren en de burgers een helder overzicht te bieden van de beschikbare diensten en ondersteuningen voor mensen met een handicap in Brussel.

 

Daarbij is het de bedoeling alle noden die de mensen gedurende hun leven ondervinden te bestrijken en informatie te verstrekken over alle actoren die een antwoord kunnen bieden op deze noden, ongeacht welke instantie er bevoegd is Het zijn dus de noden van de mensen die als uitgangspunt dienen bij de informatie, niet de institutionele realiteit.

Op handicap.brussels vindt u dus informatie en referenties over het aanbod aan steunmaatregelen en diensten die georganiseerd worden

  1. door alle Brusselse overheden, met uitzondering van het aanbod van het Vlaamse Gewest.
  2. door verenigingen of privéstructuren die erkend zijn door de overheden in de vorm van een erkenning, subsidie of enige andere officiële erkenning.

 

Toegankelijke informatie, voor en door mensen met een handicap 

 

Handicap.brussels is ontworpen met het oog op mensen met een handicap en hun naasten. De informatie op de website is zorgvuldig gestructureerd om te voldoen aan de behoeften die zij gedurende hun leven tegenkomen. De site behandelt twaalf belangrijke thema’s (Informatie en erkenning, Financiële tegemoetkomingen, Verplaatsingen, Gezondheid, School en opleiding, Werk, Huisvesting, Zelfredzaamheid, Dagopvang, Vrije tijd, EVRAS, Hulp voor verwanten, Rechten en justitie). Voordat de website werd gelanceerd, onderging deze een uitgebreide toegankelijkheidsaudit, waardoor het het prestigieuze Anysurfer-label heeft ontvangen. Op de lange termijn zal Handicap.brussels ook alternatieve versies aanbieden in gebarentaal voor slechthorenden en in eenvoudige leesbare en begrijpelijke taal (FALC) voor mensen met leesproblemen.

 

Dynamische informatie

Om gelijke tred te houden met nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de regelgeving voor overheidsinstanties of verenigingen in de privésector) zal de inhoud regelmatig geüpdatet worden om ervoor te zorgen dat de informatie zo betrouwbaar en volledig mogelijk is.

 

Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd is voor bijstand aan personen met een handicap, is blij met de oprichting van dit unieke loket: Dit nieuwe portaal is een tastbaar bewijs van onze inspanningen om de samenwerking tussen verschillende instanties te versterken. Ons ultieme doel is om een beter georganiseerd en vriendelijker systeem te creëren, zodat we effectiever kunnen reageren op de behoeften van de Brusselaars. In het complexe landschap waarin mensen met een handicap en hun families navigeren, was de komst van Handicap.brussels van onschatbare waarde. Ik ben ervan overtuigd dat het zal fungeren als een betrouwbare steun en tegemoet zal komen aan de behoeften en verwachtingen.”

 

Alain Maron, lid van het Verenigd College van de GGC belast met Gezondheid en Welzijn, benadrukt de meerwaarde van handicap.brussels: “Aangezien de instellingen in ons land bijzonder complex zijn, zeker in Brussel, moest het aanbod voor personen met een handicap en hun familie dringend duidelijker gemaakt worden. En dat ongeacht de subsidiërende overheid. Met handicap.brussels beschikken de Brusselaars eindelijk over één evolutieve toegangspoort tot alle informatie op dat gebied die voor hen nuttig kan zijn. Deze eerste stap ligt duidelijk in de lijn van onze politieke wil om de instellingen te vereenvoudigen voor meer coherentie ten dienste van de hele bevolking.”

 

U kan de website via deze link bezoeken.