safe

Het toekomstige opleidingscentrum van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen krijgt vorm

persbericht

29 mei 2024

Na de eerder genomen beslissing om op het Port Business Park een hoofdkazerne voor de Brusselse brandweer (DBDMH) te bouwen en op die locatie alle opleidingen tot de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen samen te brengen zet de Brusselse regering nu een nieuwe stap. Ze heeft namelijk zopas een akkoord bereikt over de manier waarop de overdracht en de binneninrichting van het gebouw aan de Havenlaan 94-98, waar het toekomstige opleidingscentrum van de verschillende scholen moet komen, zal worden gefinancierd.

 

De verhuizing van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen naar de nieuwe hoofdkazerne van de Brusselse brandweer zal het mogelijk maken om op tal van vlakken operationeel samen te werken en te besparen door heel wat opleidingsinfrastructuur en logistieke middelen te delen. Het geheel moet nu nog worden aangevuld met enkele specifieke instrumenten voor bepaalde scholen, waaronder een oefenruimte van meer dan 600 m² voor het nabootsen van situaties in virtual reality. Daarom heeft de Maatschappij voor Sociale Inrichting (SAU), die al optreedt als gedelegeerd opdrachtgever voor de bouw van de hoofdkazerne, het voormelde gebouw aangekocht om er de nodige opleidingsruimte in te richten. 

 

Het gebouw heeft een oppervlakte van 8.074 m² en bevindt zich op minder dan 300 meter van het terrein waar de hoofdkazerne is gepland. Het is geschikt voor het organiseren van de nodige veiligheids-, preventie- en hulpverleningsoefeningen.

 

De MSI zal aansluitend op de beslissing van de regering een opdracht uitschrijven om een ontwerper aan te stellen die een project moet uittekenen voor de verbouwing van het bestaande gebouw tot een trainingscentrum. De werken zouden in 2029 afgerond moeten zijn. 

 

safe.brussels, dat er op 1 januari 2025 een nieuwe afdeling voor opleidingen bijkrijgt, zal het project mee opvolgen. 

 

De humanitaire hub heeft op 27 mei 2024 de bevestiging gekregen dat zij op basis van de tijdelijke gebruiksovereenkomst tot eind 2025 in het gebouw mag blijven om multidisciplinaire diensten te verlenen aan kwetsbare doelgroepen. 

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Dankzij dit strategische project kunnen we de opleidingsinfrastructuur voor de veiligheidsberoepen in Brussel uitbreiden en tegelijk de reeds toegewezen financiële en materiële middelen optimaal benutten. De Brusselse regering bevestigt hiermee haar streven om de veiligheidsscholen te ondersteunen en de toekomstige beoefenaars van de veiligheidsberoepen in de best mogelijke omstandigheden op te leiden.”

 

Sophie Lavaux, directeur-generaal van safe.brussels: “De opleidingen tot de veiligheids- en hulpdienstberoepen zijn voor het Brussels gewest van het allergrootste belang. Het nieuwe opleidingscentrum zal een echte meerwaarde bieden voor de verschillende instanties die werken rond crisisbeheer. Hiermee zetten we ons engagement om snel en doeltreffend in te grijpen in noodgevallen extra kracht bij.”

 

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “In naam van de MSI vind ik het een eer dat de regering ons het vertrouwen geeft om dit project van nooit eerder geziene omvang in Brussel uit te voeren. Als projecteigenaar voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor en het opleidingscentrum zal de MSI de best mogelijke integratie van de verschillende functies kunnen garanderen. Het gebouw zal worden gerenoveerd en worden afgestemd op de behoeften van de toekomstige gebruikers ervan. Daarbij zullen we zo ambitieus mogelijke milieunormen nastreven”.