Succesvolle vergadering met de vakbondsorganisatie VSOA

pompiers

Succesvolle vergadering met de vakbondsorganisatie VSOA

persbericht

27 januari 2023

Naar aanleiding van de manifestatie van de brandweer en de hulpdiensten hebben Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Pascal Smet, bevoegd voor de brandweer en de urgentiediensten, een delegatie van de vakbond VSOA ontvangen. Het contact was positief en de vergadering was lonend. 

De Minister-President en de Staatssecretaris hebben geluisterd naar de diverse aanbevelingen van het VSOA en stelden vervolgens een aantal maatregelen voor: 

 

 • Wat de aanwervingen betreft: de aanwervingen gaan verder en er wordt niet bezuinigd op de aanwerving van brandweerlieden;
 • Wat de agressie tegen de brandweer betreft: de regering zal werken aan een bewustmakingscampagne over de interventieberoepen en in het bijzonder over de ambulanciers;
 • Wat de renovatie van brandweerkazernes betreft: de regering houdt vast aan haar plannen en zet het investeringsbeleid voor infrastructuur voort;
 • Wat de pensioenen betreft: er is geen sprake van dat de Brusselse regering het verlof voorafgaand aan het pensioen ter discussie zou stellen.  De andere aanbevelingen in verband met de pensioenen vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale regering, maar de Brusselse regering zal deze punten bij de federale overheid alvast onder de aandacht brengen.

 

Brussels2030: Fatima Zibouh wordt mede-opdrachthoudster met Jan Goossens bij Brussels2030, Europese Culturele Hoofdstad

bxl2030 B

Brussels2030: Fatima Zibouh wordt mede-opdrachthoudster met Jan Goossens bij Brussels2030, Europese Culturele Hoofdstad

persbericht

26 januari 2023

Brussels2030 is verheugd de keuze voor Fatima Zibouh bekend te maken als nieuwe mede-opdrachthoudster naast Jan Goossens. Fatima Zibouh, aangeduid na een openbare selectieprocedure, is als onderzoekster in de sociale en politieke wetenschappen gespecialiseerd in diversiteit, inclusie en discriminatie. Ze is ook beslagen in culturele kwesties in Brussel, en promoveerde op een doctoraalscriptie over culturele en artistieke uitingen van minderheden in Brussel.

Met haar uitgebreide onderzoekservaring op het vlak van etnische en migratiestudies brengt Fatima Zibouh extra diepgang, kennis en begrip in het team van Brussels2030, vooral op het vlak van het omgaan met culturele diversiteit in een grootstedelijke context.

Terwijl wij de Brusselse kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad voorbereiden, zijn we heel trots dat Fatima ons team komt versterken. We willen verder gaan met de transformatie van onze stad onder impuls van de cultuur en de civiele samenleving. Met Fatima’s expertise en passie voor diversiteit en inclusie hebben we er het volste vertrouwen in dat we deze visie kunnen verwezenlijken en een echt inclusief cultureel stadsproject kunnen creëren voor alle inwoners en bezoekers van Brussel.” Jan Goossens, mede-opdrachthouder Brussels2030.

Gepassioneerd door Brussel ben ik al 20 jaar betrokken bij het maatschappelijk middenveld en heb ik mijn doctoraalscriptie over cultuur in Brussel gedaan. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan de uitstraling van onze wereldstad via deze kandidatuur om Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Fatima Zibouh, nieuw benoemde mede-opdrachthoudster Brussels2030. 

Naast haar academische verwezenlijkingen is Fatima Zibouh ook sociaal onderneemster in Brussel. Ze is medeoprichtster van W100, een diverse community van vrouwen uit alle hoeken van Brussel die verbindingen willen leggen en de stem en actie van vrouwen in de stad willen vergroten. Ze won onder andere de ‘Woman of Honour’ aan de Universiteit Luik, van het Instituut Mens- en Sociale Wetenschappen in 2010, ontving de Diwan Award voor Persoonlijkheid van het Jaar in 2014 en de Observatory of Cultural Policies Prize in 2014.

“In 2030 culturele hoofdstad van Europa zijn is in meerdere opzichten van symbolisch belang. Eerst en vooral om te tonen hoezeer onze hoofdstad bruist van cultuur en uitgegroeid is tot een artistieke aantrekkingspool. Daarnaast dient het zich aan als gelegenheid om de schijnwerpers te richten op onze kunstenaars en culturele spelers, maar ook en vooral op de tweehonderdste verjaardag van België en om het pad uit te stippelen naar de cultuur van de toekomst. Met Fatima verrijken we de inspanningen met iemand die zich vol begeestering en actief inzet voor Brussel voor en met de Brusselaars. Ik stel al mijn vertrouwen in Fatima en Jan om een kandidatuur uit te werken die de nadruk vestigt op alles wat Brussel te bieden heeft op het vlak van cultuur en waarin een centrale rol is weggelegd voor onze kunstenaars.”, aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet voegt toe: “Ik ben verheugd met de aanstelling van Fatima Zibouh, als op en top Brusselse maakt zij het Brussels2030 team weer compleet. Haar toewijding aan cultuur en diversiteit zullen van vitaal belang zijn bij het tonen van ons grootstedelijk, uniek en levendig cultuurlandschap aan de rest van de wereld. Jan en Fatima zijn het ideale duo om Brussel en haar inwoners te vertegenwoordigen.”

 

Hier kan de Photo Kit gedownload worden (beelden van Jan en Fatima), © Aurélien Goubau: https://brussels2030.be/photokit

Opening van een nieuw opvangcentrum voor dakloze gezinnen in Schaarbeek

centre 1030

Opening van een nieuw opvangcentrum voor dakloze gezinnen in Schaarbeek

persbericht

18 januari 2023

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Regering – via de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voormalig politiecommissariaat grondig gerenoveerd en verbouwd tot een nieuw gewestelijk opvangcentrum voor dakloze gezinnen. Het gaat om een gebouw van bijna 2.500m2 in Schaarbeek dat de efficiëntie van de bestaande opvangvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen die in het Gewest leven aanzienlijk zal vergroten. De ingrijpende werken die daarvoor nodig waren, gingen van start in maart 2021 en duurden tot oktober 2022. Hieraan was een kost van 4,9 miljoen euro verbonden.

Het project is mogelijk gemaakt door de uitstekende samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Directie Facilities van de GOB), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GCC), Samusocial en de Gemeente Schaarbeek via haar OCMW.

Eén van de sterke punten van dit opvangcentrum dat in het noordwesten van het gewest ligt is dat het vlak bij de voornaamste verkeersassen ligt en daardoor zowel voor de doelgroep zelf als voor de maatschappelijke werkers die hen begeleiden goed bereikbaar is.

Het gebouw beschikt voortaan over 28 kamers met 1 tot 4 plaatsen, waardoor het een totale verblijfscapaciteit van 89 personen heeft van  89.

Het gebouw was in slechte staat en werd al verscheidene keren ingezet voor een tijdelijk gebruik zodat een zware renovatie zich ondertussen opdrong om de verhuizing van het personeel van Samusocial en de bewoners die tijdelijk waren ondergebracht in het gebouw Gulledelle in Sint-Lambrechts-Woluwe mogelijk te maken. Nu het zover is, kan Samusocial zijn publiek voortaan een kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening bieden in een splinternieuw gebouw met talrijke faciliteiten. 

Volgende ingrepen zijn in het gebouw gebeurd:

 1. De plaatsing van sanitair (19 douches en 15 toiletten);
 2. Een keuken met een grote refter;
 3. Een bibliotheek/spelotheek;
 4. Een wasruimte;
 5. Een lokaal voor kinderwagens;
 6. Twee polyvalente zalen;
 7. Een ziekenboeg;
 8. Een onthaal waar het publiek kan worden opgevangen;
 9. Meerdere kantoorruimten.  

Daarnaast werd bij de werken ook aandacht besteed aan de verbetering van de energieprestaties van het gebouw, met onder meer de installatie van een nieuw verwarmings-, verluchtings- en airconditioningsysteem, een volledig nieuwe elektrische installatie en LED-verlichting.

Na de inhuldiging van het Poincarégebouw in juni vorig jaar sluit ook dit renovatieproject aan bij het globale, proactieve beleid van het Brussels Gewest om de infrastructuur van zijn opvang- en hulpvoorzieningen voor de burgers met de minste weerbaarheid te moderniseren en te verbeteren. Tegelijkertijd past het ook bij de ambitie van de GGC om de opgevangen personen en gezinnen de klok rond op een kwalitatieve manier te kunnen begeleiden.

Minister-President Rudi Vervoort is bijzonder verheugd over het resultaat: “Met deze inhuldiging toont het Brussels Gewest eens te meer haar engagement om de teams van Samusocial te ondersteunen om een kwetsbaar en precair publiek in goede omstandigheden op te vangen.  Dit nieuwe centrum spitst zich eveneens toe op de behoeften van gezinnen en vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, waarmee het gezien de humanitaire crisis die wij sinds een aantal jaren doormaken, meer dan welkom is. Al hopen wij uiteraard dat dit soort structuren op een dag overbodig zullen zijn.”

Voor Alain Maron, Brussels Minister van Welzijn: “De officiële opening van dit nieuwe centrum van Samusocial is een concrete illustratie van 3 aandachtspunten: 1. het belang om te beschikken over kwaliteitsinfrastructuur op menselijke maat, 2. de speciale aandacht voor dakloze gezinnen (vooral gezinnen met zeer jonge kinderen) en 3. begeleiding de klok rond, waardoor elke volwassene en elk kind individueel begeleid kunnen worden (naar school gaan, administratieve zaken op orde brengen en een duurzame oplossing vinden bij het verlaten van het centrum). Ik prijs de kwaliteit van het werk van New Samusocial, waarbij dagelijks de meest kwetsbare personen begeleid worden.”

Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek: “Als burgemeester en als vrouw ben ik blij met de installatie van dit nieuwe centrum van Samusocial voor gezinnen in Schaarbeek. Het zal ons in staat stellen vrouwen in kwetsbare situaties te begeleiden op hun weg naar herwinning van hun autonomie.  Ik geloof dat dit de eerste stap zal zijn naar een nieuw leven voor hen en hun kinderen. Het is belangrijk dat alle betrokken actoren initiatieven als deze steunen, want er staat veel op het spel, vooral nu onze regio geconfronteerd wordt met een opvangcrisis. Het Samusocial-team kan altijd rekenen op de gemeente Schaarbeek en de politie.”

“De opening van het nieuwe gezinscentrum in Schaarbeek past in het proces dat Samusocial bijna vier jaar geleden in gang heeft gezet om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De beperkte verblijfscapaciteit van het centrum (89 plaatsen) getuigt van onze ambitie om te werken met structuren op mensenmaat. De ruimten zijn ontworpen om gezinnen met kinderen opvang te bieden die zo goed als mogelijk aan hun noden is aangepast: een peuterspeelzaal, een huiswerklokaal met bibliotheek, een ziekenboeg en een sociale permanentie. Wij willen een veilige opvang kunnen bieden om zoveel mogelijk te voorkomen dat een gezin naar de noodopvang moet, maar ook om een aangepaste en zo doeltreffend mogelijke begeleiding te verzorgen naar oplossingen om weg te raken van de straat. Dit is één van onze fundamentele doelstellingen nu het aantal dakloze gezinnen blijft toenemen.” Sébastien Roy, Algemeen Directeur van Samusocial.

Brusselse regering bezoekt werf van KANAL

Kanal chantier 23

Brusselse regering bezoekt werf van KANAL

persbericht

12 januari 2023

De Brusselse regering heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de werf van het toekomstige museum KANAL. Ze kreeg er tekst en uitleg bij de volgende fases van de renovatiewerkzaamheden in de aanloop naar de opening van het museum in 2025.

De werken gaan momenteel een nieuwe fase in. Alle afbraakwerken zijn achter de rug, de funderingen voor de drie museumtorens zitten 22m diep in de grond. In februari start de bouw van de nieuwe volumes die onder meer tentoonstellingsruimtes, een spektakelzaal, een bibliotheek, een archief en ateliers zullen huisvesten. Tegelijkertijd wordt de showroom in ere hersteld. Die laatste werd de afgelopen maanden nagenoeg volledig gestript en lijkt steeds meer op het originele ontwerp uit de jaren ’30.

Zoals elke andere werf bleef KANAL-Centre Pompidou niet gespaard van de gevolgen van de pandemie, de oorlog in Oekraïne (inclusief de materiaalschaarste die hiermee gepaard gaat) en een aantal onvoorziene omstandigheden, inherent aan de renovatie van een gebouw van 40.000m². Een opening in 2025 is een realistisch scenario. De definitieve planning voorziet in een oplevering van het gebouw in juni 2025. In de herfst van 2025 zou de volledige site toegankelijk moeten zijn voor het publiek. De artistieke ploeg en het productieteam werken volop aan een uitgebreid programma van tentoonstellingen, live art en andere activiteiten dat doet dromen over de impact van het museum op de wijk, Brussel en ver daarbuiten.

De renovatie van een iconisch gebouw als de Citroëngarage is geen walk in the park. Het herbestemmen van de verschillende delen gebeurt met veel respect voor de patrimoniale waarde van de site. De architecten, aannemers en ploeg van KANAL zoeken en vinden voortdurend oplossingen voor uitdagingen die zich en cours de route stellen. Duurzaam bouwen en hergebruik blijven daarbij centraal staan. Het As Found-principe vormt nog steeds de basis voor de manier waarop het toekomstige museum wordt verbeeld.

Intussen bouwt KANAL aan een eigen ploeg, die even divers is als het publiek waar het voor werkt en zich klaarstoomt om de ambities waar te maken. De ministerraad neemt ook akte van de verderzetting van de missie van Yves Goldstein als opdrachthouder van de Brusselse regering die de reconversie van de garage tot museum tot een goed einde moet brengen tot het einde van zijn opdracht, namelijk de opening van het cultureel centrum Kanal.

Kanal is een baken voor Brussel. Het verheugt me te zien dat het project goed vordert en dat, ondanks de opeenvolgende crisissen, de herbestemming van dit enorme gebouw tot een voor de stad toegankelijke cultuurplek de laatste rechte lijn ingaat. De ontwikkeling van een museum voor moderne en hedendaagse kunst van 40.000m² in Brussel is een echte opportuniteit om bezoekers van buiten Brussel aan te trekken, de culturele nieuwsgierigheid van de Brusselaar te prikkelen en vooral de hedendaagse artistieke creatie in de hoofdstad een boost te geven. Het architectuurproject is veelbelovend en doet, met haar grote, open ruimtes, nu al dromen van een plek waar alle Brusselaars elkaar ontmoeten“, aldus minister-president Rudi Vervoort. 

“Het is ontroerend te zien hoe KANAL vorm krijgt, letterlijk en figuurlijk. We bouwen een museum, een team en bruggen. Het experiment blijft de kern van onze praktijk als culturele instelling. Maar weten wanneer we de deuren groot open kunnen gooien voor het publiek doet deugd. Ik ben dan ook enorm blij dat de Brusselse regering me het vertrouwen geeft om de laatste rechte lijn naar de opening van KANAL te begeleiden.” – Yves Goldstein, KANAL.

De nieuwe invulling van de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! Het ontwerp dat in eerste lezing is goedgekeurd, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek

ninove23 1

De nieuwe invulling van de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! Het ontwerp dat in eerste lezing is goedgekeurd, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek

persbericht

12 januari 2023

Vandaag keurde de Brusselse regering, op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, de nieuwe versie van het richtplan van aanleg (RPA) voor de Ninoofsepoort in eerste lezing goed. Het park van de Ninoofsepoort wordt reglementair ingekleurd als groene ruimte voor de toekomstige generaties. Daarnaast stelt het plan verspreid over het hele gebied een gerenoveerd sportcomplex dat aansluit op het park, openbare woningen, handelszaken en voorzieningen in het vooruitzicht. De werkzaamheden rond het RPAverlopen onder leiding van perspective.brussels.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee hoofdassen van het Gewest, met name het kanaal en de Kleine Ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten. In 2019 vond een openbaar onderzoek over het ontwerp van RPA plaats. Op basis daarvan werden er heel wat verbeteringen in aangebracht.

Het is de bedoeling om dit stedelijke knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plaats door de openbare ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap.

Dit zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van het gebied:

 • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen, die zowel de huidige als de nog te realiseren openbare ruimten omvat, met het park van de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
 • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als stadstoegang te verbouwen om er voorzieningen of horecazaken in onder te brengen, de kiosk in het park van de Ninoofsepoort op te knappen en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken. 
 • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk komen er 300 woningen bij. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel in het gebied worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het gaat voor de helft om openbare woningen, waarvan een groot deel sociale woningen. Het park van de Ninoofsepoort zal fungeren als schakel tussen de geplande woningen.
 • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is de aanpak van het openbaar vervoer bijgestuurd en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Dankzij het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

De driehoek ter hoogte van de Ninoofsepoort is van groot belang voor het Gewest. Dit gebied heeft absoluut nood aan een totaalvisie om de bewoners een rustige en leefbare omgeving te kunnen bieden. De overheid heeft reeds geïnvesteerd in de openbare ruimten en in de mobiliteit om deze buurt beter bereikbaar en gezelliger te maken. Het ontwerp-RPA biedt een stevige reglementaire grondslag voor deze aanpassingen en maakt het mogelijk om daarop voort te bouwen en ze te integreren in een ambitieuzer plan dat rekening houdt met de behoeften van alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap”, benadrukt Brussels minister-president Rudi Vervoort. 

De wijk rond de Ninoofsepoort is de voorbije jaren veranderd. Met het ontwerp-RPA willen we die positieve dynamiek versterken en een toekomstvisie vastleggen. Het openbaar onderzoek dat weldra van start gaat, zal ons de kans bieden om te luisteren naar de burgers en de ambities voor de bewoners verder te verbeteren”, aldus Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels.

Het openbaar onderzoek over het ontwerpplan is voor binnenkort. Het plan zal geraadpleegd kunnen worden op de website www.perspective.brussels.

De Brusselse regering voorziet 100 nieuwe plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen

places pour les MENA

De Brusselse regering voorziet 100 nieuwe plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen

persbericht

16 december 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering akte genomen van de terbeschikkingstelling van 100 extra slaapplaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

New Samusocial zal een toelage krijgen om de opvang te coördineren. De jongeren zullen tot minstens tot 30 juni 2023 in de nieuwe opvanglocatie terechtkunnen, zodra de brandweer zijn goedkeuring heeft gegeven.

We mogen nooit aanvaarden dat er minderjarigen op straat slapen. De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen valt onder de verantwoordelijkheid van de federale regering en ik zal erop blijven aandringen dat zij haar verplichtingen nakomt. In afwachting blijven wij echter onze verantwoordelijkheid opnemen en vangen we deze jongeren op een veilige en warme plek op. We regelen deze ondersteuning op basis van de overeenkomst met FEDASIL, nu de federale overheid het aanvullende initiatief van het Gewest heeft erkend,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

Efficiënte ondersteuning van de dynamische audiovisuele sector in Brussel

screen bilan 2022 cp

Efficiënte ondersteuning van de dynamische audiovisuele sector in Brussel

persbericht

13 december 2022

In de Brusselse filmindustrie en audiovisuele sector heerst een onmiskenbare dynamiek. Er is een hele waardeketen uitgerold, gaande van het schrijven van scenario’s tot de verspreiding van het eindproduct, met daar tussenin ook productie en post-productie. Tal van bedrijven en de mensen die er werken, dragen hun steentje bij om allerlei projecten tot leven te wekken: langspeelfilms, documentaires, reeksen en webseries, animatiefilms, virtual reality, podcasts, enzovoort. Sinds 2016 investeert de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort elk jaar 3 miljoen euro in de inhoud van projecten. Op die manier wil ze deze creatieve culturele sector, die het imago van Brussel helpt uit te dragen, ondersteunen. 

In het licht van de balans die screen.brussels van haar activiteiten heeft opgemaakt, wil ik benadrukken dat we uitermate tevreden zijn met de doeltreffende manier waarop dit systeem de Brusselse talenten ten goede komt. Dit jaar werd meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten. Die steun zou moeten resulteren in ruim 34 miljoen euro aan rechtstreekse uitgaven in de audiovisuele nijverheid. Sinds 2016 zijn er in deze sector minstens 160 bedrijven opgericht in of verhuisd naar het Brussels Gewest. 60% van de projecten kwam tot stand met een Brusselse regisseur en in maar liefst 74% van de gevallen was de productie in handen van één van de productiehuizen die in Brussel zijn gevestigd! ”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

Ook dit jaar heeft het ondersteuningsmechanisme zijn vruchten afgeworpen. Er werd geïnvesteerd in 32 projecten: 14 langspeelfilms, 7 animatieprojecten, 5 documentaires, 2 televisiereeksen, 3 webseries en 1 collectie van kortfilms.

Enkele markante feiten: 

Ondersteuning van nationale producties (NL/FR), in samenwerking met de andere gewesten

72% van de ondersteunde projecten zijn overwegend Belgische producties. 12% van die projecten kreeg ook financiële steun van één van de andere twee gewestelijke fondsen in ons land (Wallimage of Screen Flanders). In 88% van de gevallen was screen.brussels dus het enige fonds dat zijn duit in het zakje deed.  

Europese coproducties blijven in zwang

Voor Belgische film- en audiovisuele projecten wordt vaak een coproductie met een Europees buurland opgezet.  Het zal u niet verbazen dat Frankrijk de partner is waarmee in Brussel veruit het meest wordt samengewerkt. Daarna komen Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zwitserland en zelfs Canada.

Hulp naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

Screen.brussels leverde een bijdrage van 20.000 euro aan het Europese initiatief Ukrainian Films Now, waardoor de post-productie van de langspeelfilm When We Were 15 kon worden afgewerkt … in Brussel! Dankzij CineRegio (d.i. het Europese netwerk van regionale filmfondsen waar ook screen.brussels deel van uitmaakt) werden voor meerdere Oekraïense projecten die stillagen, partners gevonden, zodat ze de laatste rechte lijn konden ingaan. 

Brussel komt steeds meer in beeld

Voorts mogen we ook heel blij zijn met de gunstige impact van de inspanningen van screen.brussels op het imago van Brussel. Steeds meer scenaristen en regisseurs komen naar Brussel om hun verhaal er zich te laten afspelen. Het is een locatie die als wereldstad en multicultureel stadsgewest een grote bron van inspiratie vormt. Er vonden opnames plaats voor enkele succesvolle projecten, zoals Pandore, Entre la vie et la mort, Fils de, Hoodie, Grond, Roomies, Ritueel, enzovoort. In 2022 werd Brussel door 21 van de 32 ondersteunde projecten in beeld gebracht.    

De Brussels Animation Valley groeit volop

De animatiestudio’s, die zich voornamelijk rond het kanaal bevinden, krijgen met hun talenten en ervaring elk jaar steeds meer aanzien in Europa dankzij de belangrijke en kwalitatief hoogstaande projecten die ze afleveren. In 2022 ging 28% van het investeringsbudget naar animatieprojecten.

U kunt alle statistieken over de investeringen van screen.brussels in 2022 en de vergelijkingen met de vorige jaren raadplegen via de website https://screen.brussels/fr/fund/actualite/jaarverslag-2022.

De Brusselse regering trekt bijna 5,4 miljoen euro uit voor renovatieprojecten in het gewest

Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

De Brusselse regering trekt bijna 5,4 miljoen euro uit voor renovatieprojecten in het gewest

persbericht

13 december 2022

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om een budget van 5,4 miljoen euro vrij te maken in het kader van het stadsbeleid voor renovatieprojecten.

Sinds 2016 werd het Gewest, naar aanleiding van de 6e staatshervorming, uitgerust met een nieuwe tool voor stedelijke herwaardering: het Stadsbeleid. Het stadsbeleid is een middel om gewestsubsidies toe te kennen voor verschillende operaties en acties in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel gecreëerd door bijvoorbeeld leegstaande, ongezonde en onaangepaste gebouwen en door verwaarloosde openbare ruimten in de stadomgeving.

Deze subsidies om stedelijke herwaarderingsprogramma’s aan te moedigen, kunnen worden aangevraagd door de 19 gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en kunnen gebruikt worden voor:

 • bestrijding van leegstand en verwaarlozing van onroerende goederen;
 • renovatie, restauratie of afbraak gevolgd door heropbouw van ongezonde of onaangepaste onroerende goederen;
 • snelle interventie tegen achteruitgang van de openbare ruimte.

De goederen die herwonnen worden na restauratie, renovatie of heropbouw worden zoveel mogelijk voorbestemd tot met sociale woningen.

In 2022 worden de subsidies toegekend aan de gemeenten Vorst, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek en Evere. In totaal zullen 2 aankopen van gebouwen en 16 sociale woningen worden gefinancierd:

 • In Evere, renovatie van 8 woningen (Parijsstraat);
 • In Forest, aankoop van een gebouw (Canadastraat);
 • In Sint-Jans-Molenbeek, renovatie van een woning (Jean-Baptiste Janssenstraat);
 • In Brussel-Stad, aankoop van een gebouw (Drootbeekstraat);
 • In Brussel-Stad, een renovatie van 7 appartementen (Voldersstraat).

“Ook dit jaar oogt de balans op het vlak van stadsvernieuwing weer zeer mooi”, aldus minister-president Rudi Vervoort. “Om onze strijd tegen ongezonde en leegstaande gebouwen verder te kunnen voeren, wil ik de Brusselse gemeenten en OCMW’s dan ook verzoeken om hun dossiers voor 2023 vanaf nu voor te bereiden!”

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 23 december tot 9 januari 2023 op heel het gewestelijk grondgebied

feu-dartifice (1)

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 23 december tot 9 januari 2023 op heel het gewestelijk grondgebied

persbericht

9 december 2022

Op verzoek van de korpschefs van de lokale politie om de veiligheid van de politiediensten op het terrein zoveel als mogelijk te waarborgen en hun voorstel om hiervoor een gewestelijke aanpak te voorzien, heeft Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort beslist het bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden (ook geluids- en carbuurkanonnen), en dit uitsluitend in de openbare ruimte.

Zoals elk jaar zijn de voorbereidingen voor de eindejaarsfeesten in Brussel volop aan de gang. In deze context zal de stafchef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zorgen voor de eenheid van commando voor de handhaving van de openbare orde. De eindejaarsfeesten trekken veel mensen naar de stad. De feestelijke momenten moeten verlopen in een klimaat van veiligheid, zowel voor de burgers en onze handelaars als voor de ordediensten. Het verbod op het bezit en vervoer van vuurwerk in de openbare ruimte wordt ingevoerd om te voorkomen dat de politie het slachtoffer wordt van misbruik van pyrotechnische middelen.

Het verbod geldt van 23 december 2022 tot en met 9 januari 2023.

De Brusselse Regering keurt de actie- en investeringsprogramma’s van de drie nieuwe schoolcontracten goed

Contrats école 22

De Brusselse Regering keurt de actie- en investeringsprogramma’s van de drie nieuwe schoolcontracten goed

persbericht

8 december 2022

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort hechtte de Brusselse Regering op donderdag 9 december haar goedkeuring aan de Actie- en Investeringsprogramma’s voor de schoolcontracten Instituut De Mot Couvreur in de Stad Brussel, het Ursulineninstituut in Koekelberg en de school Scheutplaneet in Anderlecht.  

Het Schoolcontract is een gewestelijk renovatieprogramma dat inwerkt op de onmiddellijke omgeving van de scholen in Brussel door de banden tussen de school en haar buurt aan te halen.

Als maatregel in het stadsherwaarderingsbeleid heeft een schoolcontract een drievoudig doel:

–       de aantrekkelijkheid versterken en de stedelijke integratie van de scholen in hun omgeving verbeteren via investeringen in scholen met een imagoprobleem;

–       het aanbod van collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door de school buiten de lesuren open te stellen en hen op die manier toegang te verlenen tot de sport- en culturele infrastructuur, de refter, het schoolplein, enz.;

–       de school de middelen verschaffen om zich open te stellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische initiatieven en herwaarderings­operaties voor de openbare ruimte.

Na een jaar 2022 gewijd aan de diagnose- en studiefase waarbij alle betrokken lokale actoren (gemeenten, inrichtende machten, onderwijsteams en leerlingen, buurtverenigingen, enz.) betrokken zijn, zullen de drie schoolcontracten hun operationele fase ingaan voor een periode van 4 jaar (2023-2026) waarin met de steun van de Schooldienst perspective.brussels concrete projecten ten uitvoer zullen worden gebracht. Een bedrag van in totaal 5 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld.

Concreet:

 • Voor het Schoolcontract De Mot Couvreur wordt een budget van 2.250.000 euro uitgetrokken. Het is de bedoeling om de benedenverdieping van de school een meerwaarde te geven voor de buurt door de toneelzaal en een kleine sporthal te renoveren en ze vervolgens te delen met de wijk. Daarnaast zal in afwachting van de volledige heraanleg van de Nieuwe Graanmarkt een tijdelijk project worden opgezet dat een voorsmaakje moet bieden op de toekomstige invulling van het plein (er zullen aanpassingen en activiteiten worden uitgeprobeerd die beantwoorden aan de behoeften en wensen van bewoners, leerlingen, bezoekers en handelaars). Er zijn tevens verschillende activiteiten gepland die in het teken staan van de gedaanteverandering en de identiteit van de wijk. Voorts zal de school ook diensten uitwisselen met de wijkbewoners.
 • Het Schoolcontract van het Ursulineninstituut met een budget van 2.000.000 euro heeft als doel het potentieel van de site op te waarderen en samenwerkingen tussen de school en de buurt tot stand te brengen. Er komt een nieuwe polyvalente sporthal, in een voormalige hangar, die toegankelijk zal zijn voor de buurt. Daarnaast worden de refter en de keuken gerenoveerd om deze vervolgens te delen met de buurtverenigingen als polyvalente zaal. Ook worden er extra toegangen voorzien en wordt het imago van de school opgefrist.
 • Het Schoolcontract Scheutplaneet, dat beschikt over een budget van 750.000 euro, zorgt voor de participatieve inrichting van een kwalitatieve, veilige en collectief gedragen groene ruimte voor de school en de wijk; nieuwe bewegwijzering om de toegangen aantrekkelijker te maken voor de drie instellingen die het terrein delen; het creëren van ontmoetingsruimten tussen ouders, buurtbewoners en de school, met name door de uitvoering van culturele initiatieven, feestelijke en recreatieve activiteiten. Het door Brussel Mobiliteit gestuurde project voor de herinrichting en de beveiliging van de schoolomgeving op de Ninoofsesteenweg wordt aan het Schoolcontract gekoppeld.

« Ik ben zeer tevreden met de goedkeuring van deze drie nieuwe schoolcontracten omdat het Brussels Gewest de scholen echt wil integreren in  hun omgeving door de openbare ruimte verder in te richten en ervoor te zorgen dat gemeenschaps­voorzieningen ook door de jongeren en de bewoners van de wijk benut kunnen worden. » aldus Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info over het Schoolcontract of over de drie actie- en investeringsprogramma’s: https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract