CEIO20nl

Vandaag de dag kunnen we het niet meer over Brussel hebben zonder te verwijzen naar zijn statuut van internationale hoofdstad

persbericht

23 juni 2020

Publicatie van een nieuwe impactstudie over de internationale dimensie van het Brussels Gewest: feiten en cijfers 

De internationale aanwezigheid genereert tot 20% van de Brusselse economie en tot 23% van de gewestelijke werkgelegenheid, of meer dan 162.000 banen. De publicatie “Brussel, internationale hoofdstad – de cijfers 2020“, die vandaag dinsdag 23 juni 2020 wordt gepubliceerd op initiatief van de Brusselse Commissaris voor Europa en de Internationale Organisaties, geeft een gedetailleerd overzicht van de internationale aanwezigheid in Brussel. 

De voorgestelde kerncijfers hebben tevens bijzondere aandacht voor de economische impact die de Europese en internationale instellingen voor het Gewest genereren. Zij zullen velen verbazen, zowel sceptici als aandachtige waarnemers. 

Een eerste publicatie “Brussel-Europa in cijfers 2016” zette alle gegevens op overzichtelijke wijze op een rijtje. “Brussel, Internationale Hoofdstad – de cijfers 2020” actualiseert en verdiept de beschikbare data door het gebruik van nieuwe instrumenten en methoden. 

De cijfers die de impact op de Brusselse economie en werkgelegenheid illustreren zijn gebaseerd op een studie die de Vrije Universiteit Brussel (VUB – afdeling R&D) in opdracht van het Commissariaat voor Europa uitvoerde en op statistische gegevens ter beschikking gesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). 

Met uitzondering van de statistische gegevens die door het BISA werden verstrekt, hebben de meeste gegevens betrekking op de periode 2018-2020. De impactramingen hebben betrekking op de jaren 2016-2017, met inbegrip van de lobby-activiteit, maar slaan niet op de activiteiten van de buitenlandse en multinationale ondernemingen die in Brussel gevestigd zijn. 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de methode om de impact te kwantificeren, verwijzen we naar het rapport “Estimulations of the Economic Impacts of International and European Institutions on the Brussels-Capital Region using a Local Multiplier Approach” van Nicola Francesco Dotti, André Spithoven, Walter Ysebaert (VUB, 2020, in herziening).  

“Vandaag treft de gezondheidscrisis te wijten aan de Covid19-pandemie heel de wereld. In het licht daarvan neemt de stabiele internationale aanwezigheid in onze regio nog aan belang toe, een situatie die heel wat andere metropolen ons benijden. Laten we dan ook blijven investeren in deze belangrijke sector voor onze economie en werkgelegenheid, en zo inzetten op een heropleving van de internationale aantrekkingskracht van Brussel en de terugkeer van de talrijke bezoekers die dit statuut met zich meebrengt.” Alain Hutchinson, Commissaris van de Regering 

“Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft Brussel zich ontwikkeld tot een echte internationale metropool en een politiek en diplomatiek centrum van wereldklasse. Deze nieuwe publicatie van het Commissariaat voor Europa, een orgaan dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht om deze instellingen en hun personeel te verwelkomen, bevestigt het belang van deze aanwezigheid, zowel voor de Brusselse bevolking in al haar diversiteit als voor de werkgelegenheid en de economische activiteit in het Gewest. Men kan inderdaad inschatten dat deze aanwezigheid tot een vijfde van de economische activiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genereert en meer dan 20% van de gewestelijke werkgelegenheid vertegenwoordigt, met een duidelijk belang voor sectoren zoals het zaken- en vrijetijdstoerisme, het hotelwezen of de organisatie van evenementen. Dit rechtvaardigt meer dan ooit dat we via ons regionaal beleid rekening houden met dit statuut.” Rudi Vervoort, Minister-Voorzitter van de Brusselse Regering.

“Deze studie herinnert ons nogmaals aan de rol van Brussel als internationale en Europese hoofdstad waaraan het een enorm deel van haar welvaart te danken heeft. Achter deze cijfers schuilt ook een niet te verbergen realiteit dat Brussel naast de hoofdstad van ons land, ook en bovenal een wereldstad is waarvan het internationale en kosmopolitische karakter sterk gebrandmerkt staat in haar hedendaagse identiteit. Wie denkt dat deze crisis een halt zal toeroepen aan deze internationale roeping, vergist zich. De komende jaren zal onze eerste uitdaging zijn ons terug te positioneren als een weerbare en vernieuwde stad met eenzelfde onverminderde internationale overtuiging. Dat is niet enkel onze internationale verplichting, het is ook ontegensprekelijk de levensader voor onze welvaart en ons welzijn.” – Pascal Smet, Staatssecretaris voor Europese en internationale betrekkingen.

De brochure downloaden: http://www.commissioner.brussels/i-am-an-organisation/news/item/742-publication-bruxelles-capitale-internationale