visitbrUSsels

Het Brussels Gewest heeft zijn herstelplan voor het toerisme

persbericht

5 juni 2020

De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus heeft geleid tot het volledig stilvallen van de toeristische, evenementiële en culturele activiteiten in België en Europa door de maatregelen die zijn genomen om de pandemie af te remmen. Het zijn zwaar getroffen sectoren die normaal gezien sterk bijdragen tot de sociale en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot zijn internationale positionering. Daarom en om de heropstart van de toeristische activiteiten te ondersteunen, heeft visit.brussels in samenwerking met de partners en belanghebbenden van de sector een herstelplan uitgewerkt. De Brusselse regering heeft de eerste fase daarvan vandaag goedgekeurd, met een reeks maatregelen ter waarde van 7 miljoen euro.

De Brusselse toeristische, evenementiële en culturele sector nemen een steeds grotere plaats in. De voorbije tien jaar nam het aantal overnachtingen van toeristen in het Hoofdstedelijk Gewest (vrijwel 9,5 miljoen) met gemiddeld 5,88% per jaar toe. Dat is meer dan tweemaal het groeicijfer van het volledige BBP van het gewest in diezelfde periode, en dat ondanks de aanslagen van 2016. Daarnaast trokken onze musea en attracties meer dan vijf miljoen bezoekers in 2019.

Deze toeristenaantallen hebben een onmiskenbare weerslag op de gewestelijke economie. Zo zouden de bezoekers van het Brussels Gewest in 2018 zo’n 2 miljard euro hebben uitgegeven.  Deze sector die ook een bron is van een groot aantal rechtstreekse en onrechtstreekse jobs gaat zwaar gebukt onder de stopzetting van de activiteit. Heel veel werknemers zijn er in de economische werkloosheid terechtgekomen. Als niet op zijn minst een deel van de bezoekers terugkeert of als  de werkgever zijn toeristische activiteit niet kan heropenen omdat de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, staat hun beroepsactiviteit op de tocht.

Daarom heeft de Brusselse Regering visit.brussels ermee belast alle actoren van dit toeristisch, evenementieel en cultureel cluster te bevragen en een steunplan uit te werken om de activiteiten herop te starten in functie van hun prioritaire behoeften. Voor deze gecoördineerde actie werkten meer dan 360 partners (logies, restauranthouders, musea, gidsen, ontwerpers, internationale verenigingen, organisatoren van evenementen, congreszalen enz.) hand in hand met de teams van visit.brussels. 

« Toerisme, events en cultuur zijn sectoren van essentieel belang voor ons Gewest. Net de operatoren, die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal rechtstreekse en onrechtstreekse jobs en in grote mate bijdragen tot het imago en de internationale uitstraling van Brussel zijn in een crisis zonder voorgaande gestort.  De economische nood waarin zij zich bevinden, vereiste een ambitieus relanceplan dat de getroffen actoren optimaal kan ondersteunen en informeren, dat de Brusselse, Belgische en buitenlandse bezoekers kan geruststellen en opnieuw aantrekken en alle spelers van deze sectoren in staat moet stellen hen een waardig onthaal te bieden met alle waarborgen voor hun veiligheid en voor die van de werknemers. Dank zij de voorbeeldige inspanningen van visit.brussels en al zijn medewerkers biedt dit plan alvast een eerste antwoord op de toeristische crisis die wij doormaken. De nieuwe dynamiek van ons Gewest staat op de sporen. Visit us, visit Brussels ! » aldus nog Minister-President Rudi Vervoort.

Minister van Financiën, Begroting en van het Imago van Brussel Sven Gatz: “Met dit groot relanceplan van visit.brussels, dat tot stand is gekomen na een uitgebreid overleg met alle betrokken culturele verenigingen en verwante sectoren, willen wij het toerisme in al zijn facetten, van het hotelwezen, de musea, de evenementensector, de congrescentra tot de toeristische gidsen helpen om zo snel mogelijk terug op te starten, ook binnen de nog lopende coronabeperkingen. Daarvoor is onze brede Brusselse toeristische en culturele sector,  die de voorbije jaren gegroeid is tot bijna 60.000 werknemers en 7.000 zelfstandigen, veel te belangrijk geworden.”

“De horecasector is ongetwijfeld een van de sectoren die het meest heeft geleden onder de crisis.  We moeten nu alles in het werk stellen om de Brusselaars, Belgen en buitenlandse toeristen aan te moedigen om Brussel weer tot leven te brengen door terug te keren naar onze cafés, restaurants, hotels, culturele instellingen… Dit herstelplan zal ook een frisse wind doen waaien door kleine lokale bedrijven, die het broodnodig hebben”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“Tijdens deze staycation willen we ervoor zorgen dat Brusselaars terug toerist kunnen zijn in eigen stad. We investeren in talloze activiteiten zodat mensen binnen en buiten Brussel de stad kunnen (her)ontdekken. Onze hoofdstad is een levendige stad en ook na corona zal dit zo zijn,” reageert Pascal Smet, staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel.