culture corona

Covid-19: Culturele en creatieve sector zal vanaf 25 juni gewestelijke premie van 2.000 euro kunnen aanvragen

persbericht

24 juni 2020

De premie van 2.000 euro voor de Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. De Brusselse Regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen.

Cultuur is belangrijk voor de dynamiek van een stad. In het Brussels Gewest is er overigens cultuur in overvloed, wat tot talrijke voordelen leidt, zowel op sociaal als op economisch vlak. Cultuur draagt eveneens bij aan de internationale reputatie van Brussel en aan de verbetering van onze levenskwaliteit. Cultuur verbindt ons via musea, theaters, danszalen en openbare bibliotheken. Heden is de culturele en creatieve sector een van de sectoren die het zwaarst getroffen werden door de gezondheidscrisis Covid-19.

Om dit volledige onderdeel van de Brusselse activiteiten te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering de voorwaarden voor de toekenning van de premie ter waarde van 2.000 euro bekrachtigd.

Aldus zal de premie toegankelijk zijn voor de structuren uit de Brusselse culturele en creatieve sector die georganiseerd zijn als ondernemingen zonder winstoogmerk. Ze zullen moeten beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied, maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden.

De organisaties mogen vóór maart 2020 overigens geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart. En de premie zal niet gecumuleerd kunnen worden met andere steun die door een ander machtsniveau werd toegekend. De premie is eenmalig en zal worden uitgekeerd op uitdrukkelijk verzoek van de organisatie aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

In het Brussels Gewest zouden 952 organisaties recht hebben op de premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.

De structuren uit de culturele en creatieve sector kunnen de premie aanvragen via www.primecovid.brussels. Ze hebben een bankattest van de rekening van de onderneming nodig, alsook een foto van de bankkaart gekoppeld aan de zichtrekening van de onderneming, een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag en een verklaring op erewoord dat aan de toekenningsvoorwaarden werd voldaan.

“De actoren uit de culturele sector in brede zin mogen niet vergeten worden bij de toekenning van steunmaatregelen. Het Gewest staat klaar, naast de federale overheid en de gemeenschappen, om de structuren die geen enkele vorm van steun hebben genoten, te helpen. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector. We zullen eveneens de professionals uit de sector die geen enkele steun hebben gekregen, bijstaan”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

De Brusselse regering heeft het engagement uitgesproken om de structuren van de culturele en creatieve sector te steunen. En dat doen we ook. Deze sector draagt op evidente wijze bij tot het menselijk welzijn van de Brusselaars en meer dan ooit hebben we vandaag behoefte aan cultuur om deze crisis te boven te komen. Als we in een tijdsbestek van tien jaar naar voren willen treden als dé Europese cultuurhoofdstad en aanwezig willen blijven op de nationale en internationale scène, dan is het essentieel dat de Brusselse culturele en creatieve voedingsbodem gevrijwaard wordt. Door te voorzien in de financiële overleving van de organisaties waarborgen wij de culturele diversiteit en dynamiek van ons Gewest. Laten we de sociale afstand waartoe wij in deze periode gehouden zijn, compenseren met een intense sociale en creatieve toenadering tussen de mensen in ons Gewest.” stelt Minister-President Rudi Vervoort.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Nu de coronaregels weer versoepeld worden, helpen we met deze cultuurpremie een van onze meest getroffen sectoren in Brussel een nieuwe start te geven. Ons cultuurleven is immers voor al onze inwoners een onmisbaar deel van onze stad, met positieve effecten op andere sectoren als toerisme of horeca.”

“ Deze steun komt bovenop de reeds door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaalde premies, die met name bestemd waren voor ondernemingen die actief zijn in de culturele en recreatieve sector. Deze steun is belangrijk omdat deze specifiek gericht is op de non-profitsector  in de culturele wereld die er grote behoefte aan hebben” legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“De cultuursector bezorgt onze stad een smoel waar ze tot ver in het buitenland jaloers op zijn. Dat moeten we blijven honoreren. Deze crisis treft de sector genadeloos hard. Deze premie voor organisaties is dan ook nog maar een deel van het volledige pakket steunmaatregelen dat we voorzien, daarbij schenken we prioritair aandacht aan de organisaties en cultuurwerkers in de meest precaire posities. Ook op lange termijn kunnen ze op onze steun rekenen. We willen ervoor zorgen dat de cultuursector opnieuw aan de slag kan en floreert zoals nooit tevoren,” vertelt Pascal Smet, staatssecretaris voor Erfgoed.