Het CBR-gebouw staat definitief op de bewaarlijst

persbericht

28 november 2018

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het volledige gebouw van de vroegere hoofdzetel van de Cimenteries Belges Réunies (CBR) aan de Terhulpensesteenweg 185 in Watermaal-Bosvoorde en een deel van de omgeving opgenomen op de bewaarlijst.
 
Dit kantoorgebouw, ontworpen als een totaal kunstwerk, werd tussen 1968 en 1970 opgetrokken op basis van de plannen van de architecten Constantin Brodski en Marcel Lambrichs. Landschapsarchitect René Pechère kreeg de opdracht om de directe omgeving ervan in te richten.
Het CBR-gebouw is een van de meest esthetische en bekendste verwezenlijkingen in functionalistische stijl in het Brussels Gewest. Het gebruik van prefab-elementen en architectonisch beton vormde een perfect visitekaartje voor het grote Belgische cementbedrijf dat ze produceerde. Van bij de constructie viel het gebouw op door zijn zuivere concept.
 
De Regering koos ervoor om het goed op te nemen op de bewaarlijst, omdat deze procedure ruimte biedt om dit eigentijdse functionele gebouw op een soepelere manier te beheren. Het moet immers eenvoudig mogelijk zijn om de technische en de functionele inrichting, die niet bijzonder merkwaardig zijn en die steunen op een bepaalde gebruiksbestemming, te wijzigen.
 
Om het gebouw globaal te kunnen beheren, wordt het beschermd samen met het oorspronkelijke meubilair, dat een grote waarde heeft en integraal deel uitmaakt van het concept van het gebouw (meubels Florence Knoll, Jules Wabbes en aanpassingen door Constantin Brodski zelf).
 
Het is de bedoeling om het CBR-gebouw te blijven gebruiken als kantoorgebouw, verdeeld onder meerdere gebruikers. Er zijn al sommige werken uitgevoerd of nog bezig. Het gebouw is reeds deels in gebruik genomen.
 
De Directie Monumenten en Landschappen stelde veel eisen voor de restauratie van dit emblematische gebouw. De nieuwe eigenaars hebben zich daar vanuit een constructieve dialoog aan gehouden.
 
Minister-President Rudi Vervoort, die bevoegd is voor Monumenten en Landschappen, besluit als volgt: ”We moeten dit eigentijdse en modernistische erfgoed bestendigen, maar we mogen het niet verstarren. Het moet een toekomst hebben. De binnenkant van het gebouw moet afhankelijk van de bestaansbehoeften van de nieuwe gebruikers aangepast kunnen worden, waarbij de belangrijkste erfgoedkundige eigenschappen evenwel behouden blijven. Ook het als oorspronkelijk bestempelde meubilair wordt beschermd, net als de wezenlijke onderdelen van de oorspronkelijke inrichting en decoratie.”
 
Meer info ? 
 
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL) 
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)