Het Gewest blaast AEgidium nieuw leven in Sint-Gillis

persbericht

20 december 2018

Het in 1906 ingehuldigde gebouw werd oorspronkelijk het Diamant Palace genoemd, een verwijzing naar de meer dan 5.000 lampjes die in alle ruimten waren aangebracht, met een globaal spectaculair effect tot gevolg. Het was een plek die niemand onverschillig liet. Na een aantal aanpassingen en de toevoeging van een aantal bijgebouwen werd het geheel in 1929 omgedoopt tot AEgidium. Het gebouw dat in 2006 beschermd werd, kende een bewogen geschiedenis, achtereenvolgens als feest- en evenementenzaal, Bank van Brussel, bibliotheek, ziekenfonds, vakbond, raadpleging voor zuigelingen enz. tot het complex uiteindelijk leeg kwam te staan.
 
Het Brussels Gewest heeft beslist om dit nu op te knappen na een lange staat van zo goed als volledig verval (behalve een deel op de benedenverdieping dat gebruikt werd als dagcentrum voor de derde leeftijd). Het gebouw heeft sterk geleden onder het gebrek aan onderhoud.
 
Het Aegidium is een uitgebreid complex van 4500 vierkante meter dat binnenin vrijwel het hele huizenblok in beslag neemt, een groot gedeelte over twee verdiepingen en met twee grote evenementenzalen. Qua omvang kan het complex worden vergeleken met dat van het Pathé Palace in het stadscentrum, dat dezelfde bloeiperiode kende en beschermd is.
 
Minister-president Rudi Vervoort licht toe: “Het AEgidium neemt een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de gemeente Sint-Gillis en is verbonden aan meerdere theateropvoeringen en andere evenementen die een rol hebben gespeeld in het Brussels cultuurleven. Vanuit patrimoniaal oogpunt beschikt het over unieke en uitzonderlijke versieringen waarin meerdere stijlen met elkaar vermengd zijn, zoals dat in die periode gebruikelijk was. De voornaamste evenementenzaal van het complex beschikt over een Moorse inrichting die zeer uitzonderlijk is in België. De bedoeling was om het publiek in contact te brengen met exotische werelden in een tijd waarin reizen niet evident was”.
 
De subsidie van het Gewest moet in hoofdzaak dienen om de werken te financieren die verband houden met de gevel aan het Voorplein, de daken, de inkomgang, de wintertuin, de trappenhal, de Lodewijk XV zaal en de Moorse zaal.
 
Investeerders die in de herwaardering van dit soort plekken willen investeren, zijn zeldzaam, vooral wanneer het cultuurplaatsen betreft. Dat maakt van de gewestelijke steun (vrijwel 4 miljoen euro) een unieke gelegenheid om dit gebouw te restaureren.
 
« Zodra het complex gerestaureerd is, wordt het uiteraard opengesteld voor het publiek bij cultuur- en recreatieactiviteiten. Het publiek zelf heeft grote verwachtingen van het AEgidium.Dat mag blijken uit de Open Monumentendagen, toen het gebouw ruim 2.000 bezoekers over de vloer kreeg” aldus nog Rudi Vervoort.
 
Meer info ? 
 
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL) 
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)