Bewaringsprocedure voor de Mémé-site in Sint-Lambrechts-Woluwe

persbericht

16 november 2018

De ministerraad van het Brussels Gewest heeft op donderdag 15 november, op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort, beslist de procedure op te starten om het geheel van gebouwen, dat bekend staat als de Mémé-site en opgetrokken en ingericht werd door het Atelier Simone et Lucien Kroll in Sint-Lambrechts-Woluwe, op te nemen op de bewaarlijst.
 
De perimeter omvat het gebouw la Mémé, la Mairie, de school Chapelle-aux-Champs, het universiteitsrestaurant, het oecumenisch gebouw, het metrostation Alma en de Almawandeling, de patio en het klein restaurant, evenals de openbare ruimten van de campus van de Université Catholique de Louvain (UCL).
 
De Mémé-site, die tussen 1969 en 1976 ontworpen en ingericht werd, is een van de Belgische architecturale verwezenlijkingen die sinds de jaren ‘70 het meeste weerklank kreeg in de gespecialiseerde internationale pers. Het krijgt veel lof, omdat het uiting geeft aan de participatieve architectuur die een uitloper was van het studentenprotest van mei ‘68. Het vormt tevens een bijzonder geslaagd voorbeeld van de benadering die Lucien Krollhanteerde vanuit zijn engagement voor een architectuurproductie die steunt op een dynamische interactie met de gebruikers in plaats van op de bouwindustrie.
 
Het metrostation Alma, dat het eerste beschermde metrostation in Brussel wordt, vormt een uniek kunstwerk dat gedecoreerd werd door Simone Kroll, en is een organische constructie die een eerbetoon brengt aan de Catalaanse architect Antonio Gaudi.
 
Rudi Vervoort biedt de volgende toelichting: “Met het instellen van de procedure om de Mémé-site op te nemen op de bewaarlijst, toont de Brusselse Regering andermaal aan dat beschermen niet noodzakelijk gelijk staat met een stilstand inroepen. Deze maatregel laat namelijk ook ruimte om de Saint-Luc-ziekenhuizen tegen 2025 te herstructureren, met de bouw van de Instituts Roi Albert II (Centre de Cancer IRA II) et de Psychiatrie Intégrée.“
 
Het Gewest onderstreept de noodzaak om de site om praktische redenen die verband houden met de gebruiksbehoeften, op een aanpasbare wijze te kunnen beheren, maar tegelijk ook trouw te blijven aan de ideeën van de ontwerper die een flexibel, dynamisch en levendig complex voor ogen had.
 
De Minister-President besluit als volgt: “Ik wil de directie van de UCL en de universitaire ziekenhuizen Saint-Luc bedanken, omdat zij zich bewust zijn van de uitzonderlijke architecturale waarde van de site. In nauwe samenspraak met de gewestelijke instanties, de Directie Monumenten en Landschappen en de Directie Stedenbouw, hebben zij bijzonder veel inzet aan de dag gelegd om te komen tot een beschermingsmaatregel die een soepel beheer van de site mogelijk
 
Meer info ?
 
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)