De hervorming van het BWRO treedt volledig in voege op 1 september 2019

persbericht

12 maart 2019

De Brusselse Regering vaardigde de voorbije weken de nodige uitvoeringsbesluiten uit om de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) in werking te laten treden. De volledige reeks uitvoeringsbesluiten wordt dus nog tijdens deze legislatuur afgerond. 

Minister-President Rudi Vervoort bevestigt: « Ik ben blij dat we dit lange hervormingsproces hebben kunnen voltooien zodat de nieuwe wetgeving nog dit jaar in werking kan treden. Hiermee staan we op het punt om één van de voornaamste werven van deze regeerperiode succesvol af te sluiten. »

De Brusselse Regering bepaalde 1 september 2019 als datum waarop deze hervorming in werking zal treden. Zo krijgen gewestelijke en gemeentelijke besturen een redelijke termijn om de inwerkingtreding voor te bereiden, zowel om hun procedures aan te passen als om deze diepgaande hervorming te kunnen verwerken in hun informaticasystemen. De Brusselse gemeenten en de betrokken besturen zijn per schrijven van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Deze hervorming van het BWRO heeft een drievoudige doelstelling : de stedenbouwkundige regels en procedures in het Brussels Gewest vereenvoudigen, rationaliseren en harmoniseren.

De hervorming was één van voornaamste engagementen van het Brussels regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2019 en sluit ten volle aan bij de strategie die de gewestregering heeft uitgerold voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Brussels Gewest.

Plus d’info ?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)