Het Brussels Gewest zet het licht op groen voor een nieuwe creatieve hotspot in Molenbeek

persbericht

26 april 2019

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort gaf de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gisteren haar goedkeuring om de gebouwen aan de Manchesterstraat in Molenbeek te herbestemmen voor een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties.

De gebouwen liggen naast de Brusselse vestiging van Charleroi Danse (Raffinerie-Plan K) en vlakbij Cinemamaximiliaan. “Ik streef ernaar om in overleg met de gemeente Molenbeek het ontstaan van een creatieve hotspot in deze wijk te stimuleren, met een cultuurhal, ateliers en bedrijven, waar spelers uit de culturele en artistieke sector terecht kunnen”, aldus Rudi Vervoort.

In aanloop naar de toekomstige programmatorische invulling van de gebouwen wordt een deel daarvan nu al gebruikt door Recyclart en Vaartkapoen. Tevens stemde het Gewest in met het voorstel van het Kunstenfestivaldesarts om er vanaf 10 mei het zenuwcentrum van de editie 2019 te installeren.

Gewest oefent voorkooprecht uit op strategische locatie

In deze gebouwen, die gegroepeerd zijn rond twee binnenpleinen, waren vroeger diverse economische activiteiten ondergebracht, zoals de raffinaderij Graeffe. Ze liggen in de operationele perimeter van het Kanaalplan (proefproject Heyvaert), in de voorkoopperimeter Kleine Zenne en in de perimeter van het stadsvernieuwingscontract 5 (SVC Heyvaert-Poincaré).

Ze zijn eigendom geworden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat daarvoor zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend: in 2017 voor de gebouwen aan de Manchesterstraat 17-19 en in 2018 voor de gebouwen aan de Manchesterstraat 13-15.

De MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) kreeg eind 2017 de opdracht om een project aan te sturen in het kader van het stadsvernieuwingscontract. Daarom schreef de MSI begin 2018 een overheidsopdracht uit voor de analyse van de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van de twee sites, evenals de economische haalbaarheid daarvan.

Rond honderd jobs op termijn

De bestelde studie stelt voor om de hangar aan de Manchesterstraat 13-15 te behouden, omdat daar een grote diversiteit van programma’s onderdak kan vinden; maar ook om de L-vormige achterbouw aan de Manchesterstraat 17-19 te behouden vanwege de erfgoedkundige waarde ervan en om enkele gebouwen, waaronder die aan de straatkant van de Manchesterstraat 17-19, af te breken. Tot slot wordt de wens geuit om de twee sites met elkaar te verbinden en de binnenpleinen te openen naar de buurt.

Uit de verschillende mogelijke scenario’s voor de herbestemming van deze sites hebben we gekozen voor een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties dat een werkruimte zal bieden aan bijna 100 personen. Dat scenario sluit aan bij de doelstellingen van het Kanaalplan, het Industrieplan voor het Brussels Gewest en het stadsvernieuwingscontract. Het kreeg ook de steun van de diverse geraadpleegde spelers, waaronder de cultuursector, die de nood aan dit soort productieruimtes in Brussel bevestigde. Ik ben blij hun wens te kunnen inwilligen”, zo besluit de Minister-President.

Meer info ?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)