Het Brussels Gewest past zijn kader aan waardoor de ziekenhuizen makkelijker samen zullen kunnen werken

Persbericht

22 februari 2019

De Brusselse Regering is het gisteren op de Ministerraad eens geworden over een voorontwerp van ordonnantie om de wet op de OCMW’s te wijzigen. Dit moet het pad effenen voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen de ziekenhuizen uit de openbare en de privé-sector. 

Aansluitend bij de federale hervorming van de ziekenhuisnetwerken bestaat het doel van dit voorontwerp erin een strategische visie voor het openbare zorgaanbod vast te leggen. Op die manier wordt de universele toegang tot de zorgen die in onze ziekenhuizen verstrekt worden, verzekerd. 

Aan de hand van deze tekst zullen de ziekenhuizen nauwer met elkaar samen kunnen werken, wat de kwaliteit van de zorgen in het Brussels Gewest ten goede zal komen. 

Minister Céline Fremault is opgetogen over deze stap vooruit: “Deze hervorming speelt in op de evolutie van onze maatschappij en de behoeften van de Brusselse bevolking op het vlak van gezondheidszorg. De stijgende levensverwachting, het aantal chronisch zieken dat gestaag toeneemt en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid zorgen voor een groeiende vraag naar gezondheidszorgen. Een betere samenwerking tussen alle ziekenhuizen, zowel de openbare als de associatieve, staat garant voor de deskundigheid van het medisch personeel en de optimalisering van de diensten die de patiënten geboden worden.”

Op dit moment is het moeilijk om samenwerkingen tussen openbare en private ziekenhuizen te organiseren. Het is niet meer van deze tijd om binnen elk ziekenhuis apart alle mogelijke zorgdiensten aan te bieden. De schaalvergroting die wordt bekomen door het vormen van ziekenhuisnetwerken met een duidelijke taakverdeling garandeert een kwalitatieve en betaalbare zorg voor alle Brusselaars” voegt Pascal Smet er nog aan toe.

Tot slot wijst Minister-President Rudi Vervoort erop dat het om een noodzakelijke hervorming gaat: “Het verheugt me dat er voor deze samenwerking een duidelijk wettelijk kader is geschapen, dat de bevestiging vormt van onze strategie inzake openbare gezondheid en één simpele doelstelling beoogt: ervoor zorgen dat alle Brusselaars, ongeacht hun sociale situatie, toegang hebben tot de beste artsen. Gezondheid is geen luxe.” 

Meer info ?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)