De Franstalige regering trekt ruim 600.000 euro uit voor cultuur op school

persbericht

17 juli 2020

Het programma “La Culture a de la classe” bestaat dit jaar 20 jaar. Met subsidies van de Franse Gemeenschapscommissies biedt het de Brusselse scholen de mogelijkheid om kunst- en cultuurprojecten op te zetten. Die projecten worden na een oproep geselecteerd door een professionele jury. Zij kunnen zeer uiteenlopend zijn, gaande van het maken van kunstwerken met de leerlingen tot de kritische deelname aan kunstopvoeringen. De projectoproep voor 2020 werd net voor het begin van de lockdown uitgeschreven. De belangstelling was in dit bijzondere jaar groter dan anders.

Ruim 30% meer kwaliteitsvolle projecten ingediend dan in de vorige jaren. Dat is het zeer positieve resultaat van de projectoproep “La Culture a de la classe” voor 2020. Sommige daarvan werden als gevolg van de lockdown uitgesteld, maar er zitten ook nieuwe projecten bij, die tot doel hebben om de kinderen en jongeren op de Brusselse scholen meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Daarom heeft de regering op voorstel van Rudi Vervoort, die als Brussels Minister-President in de COCOF bevoegd is voor cultuur, beslist om voor die projecten uitzonderlijk een budget van 606.000 euro toe te kennen, terwijl er aanvankelijk 450.000 euro voorzien was.

Ik ben bijzonder blij dat we overeengekomen zijn om het budget voor de projecten van “La Culture a de la classe” uitzonderlijk te verhogen, want dit programma verdient het om voor zijn twintigste verjaardag extra in de schijnwerpers te staan en het is toch wel nodig dat onze kinderen op school kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. De leerlingen en leerkrachten zijn in 2020 bijzonder op de proef gesteld. Door met de klas mee te doen aan artistieke en creatieve projecten, kan de school uitgroeien tot de plaats voor multidisciplinaire emancipatie. Dat is ook de rol die zij volgens mij moet vervullen,” zegt Rudi Vervoort tevreden. “Dit soort project versterkt het basisleerproces en dankzij de creatieve, participatieve, inclusieve en vernieuwende benadering helpt het om schooluitval tegen te gaan. Dit programma is de voorloper van wat de Franse Gemeenschap van plan is met het parcours voor culturele en artistieke opvoeding. Wij in Brussel leveren hiermee het bewijs dat we op dit gebied een voortrekker zijn, maar we maken ook duidelijk hoe belangrijk het is om een stap verder te gaan en te blijven investeren in dit soort activiteiten, die de kwaliteit van ons onderwijs verhogen.

Dit jaar werd ook het bedrag dat per uur voor elk project wordt uitgekeerd, opgetrokken om de deelnemende kunstenaars beter en rechtvaardiger te vergoeden. “De kunstenaars maken momenteel een moeilijke periode door. Dankzij de extra vergoeding die ze krijgen voor hun prestaties op de scholen, kunnen zij zich blijven wijden aan hun kunst en kinderen zo jong mogelijk laten proeven van cultuur. Het project biedt dus meerdere voordelen”, laat de Brusselse Minister-President weten.

Sommige van de geselecteerde projecten worden ook uitgevoerd in het buitengewoon onderwijs, zodat kinderen met een handicap niet verstoken blijven van cultuur, “ aldus Rudi Vervoort, die ook bevoegd is voor het beleid ten behoeve van personen met een handicap en cultuur wil openstellen voor degenen die er het meest van uitgesloten zijn.  

Tijdens het academiejaar 2020-2021 zal een groot evenement plaatsvinden om op gepaste wijze de twintigste verjaardag te vieren van dit programma, dat al heel wat kwaliteitsvolle projecten mogelijk heeft helpen maken en meerdere generaties van Brusselse kinderen tijdens hun schoolloopbaan kunst en creativiteit heeft laten beleven. Het evenement was gepland in oktober 2020, maar moest door de gezondheidscrisis worden uitgesteld. De nieuwe datum zal in het najaar worden bekendgemaakt.