culturejuil20

Covid-19: Cultuurwerkers kunnen vanaf 27 juli een premie aanvragen

persbericht

23 juli 2020

De Brusselse regering heeft de regels voor de toekenning van een premie aan de cultuurwerkers goedgekeurd. Zij kunnen daarvoor van 27 juli tot 16 augustus via de website van Actiris (www.actiris.be) een aanvraag indienen.
 
De mensen die actief zijn in de cultuursector, dreigden tijdens de coronacrisis helemaal uit het oog verloren te worden. Niet zo in het Brussels gewest, waar de Brusselse regering op 14 mei overeengekomen was een eenmalige individuele premie toe te kennen aan de cultuurwerkers, die op geen enkele vorm van steun, noch een tijdelijke werkloosheidsuitkering noch het overbruggingsrecht, aanspraak kunnen maken.
 
Velen van hen zitten al maanden zonder inkomen, doordat hun opdrachten als gevolg van Covid-19 afgelast of uitgesteld werden. Het risico om zo in de armoede te verzeilen, is dan ook reëel. Daarom vond de regering het nodig hen een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro toe te kennen om een deel van hun basisbehoeften te dekken en de Brusselse werkgelegenheid te beschermen.
 
Concreet kan iedere Brusselse cultuurwerker in aanmerking komen voor een uitzonderlijke steun van maximaal:
–             1.500 euro voor werknemers die van 13 maart 2020 tot 31 mei 2020 minder dan 775 euro inkomsten hadden;
–             1.000 euro voor werknemers die in diezelfde periode minder dan 1.550 euro inkomsten hadden;
–             500 euro voor werknemers die in diezelfde periode minder dan 3.100 euro inkomsten hadden;
 
De cultuursector is door de coronacrisis kwetsbaarder dan ooit. De cultuurwerkers wachten nu al enkele maanden. Het Brussels gewest zal hen niet aan hun lot overlaten. We hebben in totaal vijf miljoen euro vrijgemaakt om hen een eenmalige ondersteuning te bieden waarmee zij in sommige van hun basisbehoeften kunnen voorzien. Op die manier doen wij er alles aan om de werkgelegenheid die deze sector biedt voor de Brusselaars te vrijwaren en haar zo snel mogelijk te laten heropleven,” verklaart Brussels Minister van Werk Bernard Clerfayt.
 
De culturele en creatieve sector speelt een essentiële rol voor onze maatschappij. Hij maakt deel uit van de Brusselse ziel. Hij draagt in grote mate bij tot ons welzijn, eerst en vooral op menselijk vlak, maar daarnaast ook op economisch vlak. Om nog maar te zwijgen van zijn onmiskenbare belang voor de aantrekkingskracht van ons gewest. Mensen in de cultuursector werken ook vaak maar voor een zeer laag inkomen. De huidige crisis treft hen zeer hard. Daarom is het van fundamenteel belang om deze werknemers te steunen, zodat Brussel een cultuurstad kan blijven,“ aldus Brussels Minister-President Rudi Vervoort.
 
“Deze eenmalige premie wordt een welkome tegemoetkoming aan de nood van de vele Brusselse cultuurwerkers die door de steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, tot nog toe overal buiten de boot zijn gevallen. Het gaat om freelancers en occasionele individuele kunstenaars, musici, zangers, maar ook bijvoorbeeld hulpkrachten in de culturele sector die niet verbonden zijn aan een organisatie of instelling en die de voorbije maanden een aantoonbaar inkomensverlies hebben geleden, dat als dusdanig werd bevestigd door de paritaire comités van de cultuurwerkers. Zij zijn nodig om de Brusselse cultuur te schragen”, verklaart Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.
 
“De Brusselse cultuurwerkers zijn divers in statuut en het soort werk. Als VGC-collegelid is het mijn taak om ook binnen de Brusselse regering hun belangen te verdedigen. Met deze premie maken we duidelijk dat het mogelijk is om Brussel te verbinden tot één hoofdstad ten dienste van alle Brusselaars. Voor het eerst kunnen we ervoor zorgen dat een premie voor de culturele sector ook beschikbaar is voor cultuurwerkers van het hele Brusselse gewest ongeacht hun taal, statuut of bevoegde ministers. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen meetelt”, vertelt Pascal Smet, staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen en VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur.
 
Om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken en de duizenden werknemers zo vlug mogelijk te kunnen helpen, wordt gebruik gemaakt van een digitale procedure. Er zullen echter ook papieren formulieren in het Nederlands, het Frans en het Engels beschikbaar zijn.
 
De steun kan vanaf 27 juli via de website van Actiris (www.actiris.be) worden aangevraagd. De cultuurwerkers hebben tot 16 augustus tijd om een formulier in te vullen. De beslissingen over de toekenning van de premie zullen ten laatste op 14 september worden verstuurd en de uitbetaling aan de begunstigden volgt onmiddellijk daarna.