contrats ecole copie

Schoolcontract: de Brusselse regering selecteert 6 projecten om de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen, de stedelijke integratie en de sociale cohesie te verbeteren

persbericht

18 november 2021

De Brusselse regering selecteerde vandaag 6 projecten die in het kader van het schoolcontract zullen worden ondersteund. Bij de selectie werd er o.a. rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling van de projecten binnen de zone voor stedelijke herwaardering en met de diversiteit van de schoolnetten van de Brusselse onderwijsinstellingen. 

Ter herinnering: het Schoolcontract zag het licht in 2016 en is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing en streeft een drievoudig doel na: 

  • de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen vergroten en hun stedelijke integratie in de omgeving verbeteren, door middel van investeringen in scholen met een imagoprobleem;
  • het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de eetzaal, openstelling van de speelplaatsen, enz.;
  • de sociale cohesie en de openheid van de school naar de wijk bevorderen via socio-economische acties en operaties voor de herkwalificatie van de openbare ruimte.

 

In april van dit jaar heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract 3e reeks (2022-2026) en 4e reeks (2023-2027) goedgekeurd en de Dienst Scholen van perspective.brussels belast met de lancering en de opvolging van de oproep. In totaal werden er21 dossiers ontvangen verspreid over 9 gemeenten.

De kandidaturen worden door de Brusselse regering geselecteerd op basis van een analyse van de ontvankelijke dossiers door de Dienst Scholen van perspective.brussels. In overeenstemming met de selectiecriteria van de oproep tot kandidaatstelling wordt een evenwichtige verdeling van de Schoolcontracten binnen de ZSH verkregen: het voorgestelde scenario voorziet in de dekking van 5 van de 9 gemeenten die een dossier hebben ingediend, waaronder 2 gemeenten waar nog nooit een Schoolcontract werd toegekend (Elsene en Koekelberg). Bovendien weerspiegelt het selectievoorstel de diversiteit van de netten met 1 school uit het staatsonderwijs, 3 scholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs en 2 scholen uit het vrij onderwijs.  Volgende scholen werden geselecteerd: Institut des Ursulines in Koekelberg, Institut de Mot Couvreur in de Stad Brussel en GVB Scheutplaneet in Anderlecht, école nr. 1 in Molenbeek, EPEP in Elsene en het Atheneum Anderlecht in Anderlecht.

Het budget voor het Schoolcontractbeleid bedraagt €5 miljoen per jaar. Het beschikbare budget voor deze oproep tot kandidaatstelling bedraagt dus €10.000.000 voor de 3e reeks (2022-2026) en de 4e reeks (2023-2027) (€5.000.000 per reeks). Tevens respecteert de verdeling van het budget respecteert de 80/20-verhouding binnen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsnetten in Brussel.

Met het schoolcontract worden drie doelstellingen nagestreefd, namelijk de stedelijke integratie van de scholen verbeteren, het aanbod van collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten en de school openstellen voor de buurt door middel van onder andere sociaaleconomische initiatieven. Het stuurt er dus op aan de school volwaardig te integreren in haar buurt. Zowel de bewoners als de jongeren varen daar wel bij en dat vind ik een goede zaak. Daarnaast ben ik zeer tevreden dat we 2 nieuwe gemeenten kunnen verwelkomen. Dit zal de verschillende buurten ongetwijfeld ten goede komen.”, aldus Rudi Vervoort.