taxi lvc

De Brusselse regering is het eens geworden over de hervorming van de taxi- en VVB-diensten

persbericht

25 november 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is het op voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort eens geworden over de hervorming van de sector van het bezoldigd personenvervoer. Deze hervorming sluit aan op het voornemen van het regeerakkoord om mobiliteitsoplossingen voor iedereen uit te werken. De diensten voor het bezoldigde personenvervoer zijn daar een belangrijk onderdeel van. De tekst van het voorontwerp van ordonnantie, die aan het vandaag bereikte akkoord werd aangepast, zal op korte termijn worden voorgelegd voor overleg en advies.

De tekst moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector (verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen) en tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen.

Het voorontwerp van ordonnantie heeft hoofdzakelijk tot doel om:

  • de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te verbeteren; 
  • te zorgen voor een eenmaking van de sector met een gemeenschappelijk wettelijk kader;
  • de reservatieplatformen te reglementeren;
  • en onze lokale economie te beschermen.

Deze hervorming komt eveneens tegemoet aan de vraag om:

– de wetgeving aan te passen aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers;

– en een einde te maken aan de oneerlijke concurrentiepraktijken.

Weldra zal het sociaal overleg met alle vertegenwoordigers van de sector van start gaan. Naast het adviescomité zal de tekst eveneens worden voorgelegd aan Brupartners, vervolgens aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en tot slot, vóór de definitieve goedkeuring, ook nog aan de Raad van State. 

Dit akkoord schept een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de beroepssector van het personenvervoer en moet ook een kwaliteitsvolle dienstverlening die aangepast is aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers garanderen,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse regering neemt voorts akte van de uitspraak die het Brusselse hof van beroep dinsdag heeft gedaan naar aanleiding van de vordering die door Taxis Verts was ingesteld. De regering zelf was geen partij in die zaak en dus heeft zij gisterenavond onrechtstreeks kennis genomen van de uitkomst ervan. De regering zoekt, in afwachting van de goedkeuring van de hervorming, actief naar een tijdelijke oplossing voor de situatie die door het arrest en de houding van Uber gecreëerd wordt.

Rudi Vervoort zegt daarover het volgende: De ontreddering bij de VVB-chauffeurs raakt mij diep. Zij zijn niet verantwoordelijk voor deze situatie. Uber is zelf verantwoordelijk voor het feit dat het deze sector tot ontwikkeling heeft laten komen, terwijl juridisch het risico bestond dat het initiatief verboden zou worden. In 2015 telde de VVB-sector 217 chauffeurs, vandaag zijn er 1.191 VVB-voertuigen met een Brusselse kenplaat. Dat is een toename met bijna 448%. Uber heeft die mensen misleid. Uber X liep namelijk hetzelfde juridische risico als Uber Pop, dat in 2015 veroordeeld werd tot het stopzetten van zijn activiteiten.”