bruxelles en vacances

Samenkomst van de Gewestelijke Veiligheidsraad en het opheffen van de algemene mondmaskerverplichting

persbericht

7 juni 2021

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft vandaag de Gewestelijke Veiligheidsraad* laten bijeenkomen om de gemeentelijke en lokale instanties in te lichten over de beslissingen die vorige week vrijdag door het Overlegcomité zijn genomen. Daarbij werd er ook gesproken over het al dan niet behouden van de specifieke Brusselse maatregelen zoals het verplicht dragen van een mondmasker in de openbare ruimte en het verbod op alcoholconsumptie tussen 22:00 en 05:00.

Op basis van een analyse van de epidemiologische situatie die aan het verbeteren is en de lopende vaccinatiecampagne heeft minister-president Rudi Vervoort samen met de 19 Brusselse burgemeesters en de actoren van de Gewestelijke Veiligheidsraad beslist om de algemene mondmaskerverplichting in de openbare ruimte op te heffen. De Brusselse burgemeesters zullen elk voor hun gemeenten de zones aangeven waarbij het dragen van een mondmasker wél nog verplicht is overeenkomstig het federaal ministerieel besluit. Volgens deze bepaling geldt dit voor drukke plaatsen waarbij een veilige afstand bewaren niet mogelijk is. Daarnaast wordt ook het verbod op alcoholconsumptie tussen 22:00 en 05:00 opgeheven in het gewest.

Deze maatregelen gaan in vanaf woensdag 9 juni.

Hierbij is het belangrijk ter herinnering te brengen dat de maatregel van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het dragen van een mondmasker van toepassing blijft. Daarnaast rekenen de Minister-President en de lokale overheden op de verantwoordelijkheidszin van de inwoners van het Brussels Gewest om hun mondmasker te blijven dragen indien de afstandsregel van 1,5 meter niet bewaard kan worden.

*Deze raad die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de Hoge Ambtenaar.