taxi lvc

Een nieuwe steunpremie en vrijstelling voor de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder

persbericht

10 juni 2021

Op voorstel van  Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering vandaag een nieuwe steunpremie goedgekeurd voor de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder (VVB), die zeer hard getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Daarnaast werd eveneens op voorstel van Minister Sven Gatz een ontwerp van ordonnantie inzake de opheffing van de belasting op de exploitatie voor beide sectoren goedgekeurd.

  1. Steunpremie

Na een eerste premie van 3.000 euro in april 2020 en een tweede van hetzelfde bedrag in december 2020, is deze derde premie van 3.000 euro een nieuwe steunmaatregel voor de sector van het bezoldigd personenvervoer die het door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijzonder moeilijk heeft.

Ondanks de geleidelijke versoepelingen die sinds mei door de federale en de gewestelijke overheid zijn doorgevoerd, blijft deze sector nog steeds zwaar lijden onder de beperkingen voor culturele, sociale en feestevenementen en de sterke terugval van het zaken- en vrijetijdstoerisme. Daarom besliste de Brusselse regering om de betrokken exploitanten noodsteun te verstrekken in de vorm van een eenmalige premie om de economische en sociale schade te beperken en om een systematisch faillissement van deze sector, die opdrachten van openbaar nut vervult, te vermijden.

Deze nieuwe forfaitaire premie van 3 000 euro, is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als de twee vorige premies.

Brussel Mobiliteit (BM) en Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) zullen de betaling van de premie beheren en de voorwaarden onderzoeken. BM zal de premieaanvragen ontvangen en nagaan of de exploitant in aanmerking komt en zal de premie uitbetalen.   

De begunstigden die reeds een premie ontvangen hebben op grond van het besluit « Tetra Ter » zullen van deze premie worden uitgesloten.  

Het ontwerpbesluit werd in de maand mei reeds in eerste lezing goedgekeurd door de regering. Voordat zij in werking kon treden, moet eerst nog een advies worden ingewonnen worden bij Brupartners en de Raad van State. Die adviezen werden ondertussen afgeleverd en waren gunstig.

Minister-president Rudi Vervoort: “Ondanks de geleidelijke lockdownexit die vanaf mei is ingezet, blijft de sector van het bezoldigd personenvervoer zwaar lijden onder de sterke terugval van het zaken- en vrijetijdstoerisme. Daarom blijven we de chauffeurs steunen en we willen deze premie snel operationeel maken om een beetje zuurstof te kunnen geven aan deze sector die van essentieel belang is voor de bescherming van de belangen van ons gewest en de behoeften van de bevolking.

  1. Vrijstelling van de belasting op exploitatie

Reeds vorig jaar heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering deze beroepssector vrijgesteld van de belasting op de exploitatie van een taxidienst of van een voertuig met chauffeur voor het belastingjaar 2020.  

De verlenging van deze maatregel is nodig om de betrokken sector te blijven ondersteunen als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID-19. De exploitanten van taxidiensten en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur moeten dus de belastingen niet betalen voor het belastingjaar 2021. De bedragen die reeds werden betaald in het kader van het lopende belastingjaar zullen worden terugbetaald.

De minister van begroting zal het voorontwerp van ordonnantie voor advies voorleggen aan Brupartners en de Raad van State.

Minister Sven Gatz: “De Covidcrisis heeft erg zwaar ingehakt op de exploitanten van taxidiensten en de exploitanten van limousines. Nieuwe ondersteunende maatregelen zijn voor hen zeer welkom. Daarom hebben we, net zoals vorig jaar, beslist hen ook voor het belastingjaar 2021 vrij te stellen van deze belasting.”