voile école

Rudi Vervoort herinnert aan het standpunt van de Brusselse Franstalige Regering over het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in het hoger onderwijs en het tweedekansonderwijs

persbericht

25 juni 2020

Begin deze maand antwoordde het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag over de neutraliteit van het Franse gemeenschapsonderwijs. Naar aanleiding van het gevelde arrest, dat de mogelijkheid om het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs te verbieden bekrachtigde, rezen er enkele nieuwe vragen. 

In dat verband herhaalt de Brusselse Minister-President, die in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd is voor het onderwijsbeleid, zijn standpunt over het dragen van religieuze symbolen in het hoger onderwijs. Hij verwijst naar wat daarover overeengekomen is in het meerderheidsakkoord:”Inclusief onderwijs is essentieel. Een onderwijsomgeving waar ieders overtuiging wordt gerespecteerd en waar iedereen zich vrij kan uiten, is van het allergrootste belang. Dat waarborgt niet enkel het welzijn, maar ook de gelijke toegang, slaagkansen en emancipatie van de studenten. Daarom heeft de Regering in haar meerderheidsakkoord bepaald dat zij het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen voor de studenten in het hoger onderwijs en het tweedekansonderwijs wil opheffen. Dat blijft de ambitie. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof doet geen afbreuk aan de bepalingen van ons regeerakkoord,” aldus Minister-President Rudi Vervoort.

De Regering verdedigt een inclusieve visie op neutraliteit, die het recht op een vrije meningsuiting vooropstelt en de toegang tot onderwijs waarborgt. Vanaf het volgende schooljaar zal het dragen van levensbeschouwelijke symbolen dus reglementair toegestaan zijn in alle scholen van de COCOF die tweedekansonderwijs aanbieden en in de ESAC. Voor de Haute École Lucia de Brouckère heeft de COCOF dezelfde boodschap als bij de start van het vorige schooljaar in september 2019,namelijk de aanbeveling om zich welwillend tolerant op te stellen, zodat iedereen toegang heeft en in alle sereniteit kan studeren.