Prioritaire interventiezone van het gewest, de zogenaamde “zone voor stedelijke herwaardering (ZSH 2020)”, aangepast

persbericht

15 november 2019

Vanaf 2002 werden beleidsinitiatieven rond stedelijke herwaardering in de eerste plaats gericht op een perimeter die bekend stond als de “Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie” (RVOHR). Sinds 2016 spreekt men van de “zone voor stedelijke herwaardering” (ZSH).

De Brusselse Regering heeft deze zone op de ministerraad van 14 november 2019 aangepast. Voortaan heet zij “ZSH 2020”. De nieuwe zone voor stedelijke herwaardering wordt van kracht op 1 januari 2020.

De afbakening van de ZSH gebeurt op basis van statistische sectoren die voldoen aan drie sociaaleconomische basisindicatoren:

–       statistische gegevens in verband met het mediaaninkomen,

–       de bevolkingsdichtheid en de gemiddelde werkloosheidsgraad

–       en tot slot worden er ook grote braakliggende gronden in opgenomen die bijzondere aandacht krijgen van de Brusselse Regering.

Deze zone bestreek al het grootste deel van Brussel-Stad en de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst, maar ook enkele huizenblokken in Evere en Ukkel.

In de ZSH 2020 vinden we nu ook nieuwe sectoren in de tweede Brusselse kroon terug. Deze sectoren bestaan voor het merendeel uit wijken of tuinwijken met sociale woningen.

Ik ben bijzonder verheugd dat deze wijken voortaan ook deel uitmaken van de ZSH, zodat er in de toekomst stedelijke herwaarderingsprogramma’s kunnen worden uitgevoerd,” benadrukt Minister-President Rudi Vervoort. “De ervaring met het duurzame wijkcontract Peterbos in 2018-2019 heeft aangetoond dat het zowel vanuit stedenbouwkundig als maatschappelijk oogpunt zinvol is om ook in dergelijke wijken programma’s te kunnen opzetten gefinancierd met behulp van instrumenten voor stedelijke herwaardering”.

De aangepaste “zone voor stedelijke herwaardering 2020” omvat ook een aantal prioritaire ontwikkelingsgebieden die vermeld zijn in de Brusselse algemene beleidsverklaring en waarvoor de operationele planning al opgestart was. Het is de bedoeling om er duurzame gemengde wijken met een hoge levenskwaliteit te ontwikkelen. Deze gebieden grenzen doorgaans aan de dichtstbevolkte zones van het Brussels Gewest. Momenteel liggen er voor die gebieden richtplannen van aanleg (RPA) voor ter goedkeuring. Naast de buurt van het Zuidstation en het Weststation en de Josaphatsite zijn ook een deel van het strategisch gebied Schaarbeek-Vorming en van het GGB 4 (tussen de Koninginnelaan en de Van Praetbrug) en een deel van de wijk tussen de gemeentegrens van Sint-Joost-ten-Node en de Jozef II-straat (de Squareswijk – Daillyplein) opgenomen in de “zone voor stedelijke herwaardering”.

Deze nieuwe zone zal aanspraak kunnen maken op de operationele programma’s en de financiële middelen van de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten en de programma’s van het stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken, programma’s die de ontwikkeling in gang kunnen zetten of versnellen”, aldus nog Rudi Vervoort.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)