De Brusselse Regering zet haar financiële steun aan “La Porte d’Ulysse” en de “Humanitaire Hub” voort in 2019 en 2020

persbericht

8 november 2019

De Brusselse Regering heeft deze week donderdag beslist om haar financiële steun van 696.000 euro aan de vzw “Bxl Refugees”, die het opvangcentrum voor vluchtelingen “La Porte d’Ulysse” beheert, voort te zetten. Daarnaast, kent de Regering een financiële steun van 363.000 euro toe aan de vzw “Médecins du Monde” zodat deze vereniging in staat is om de opdrachten van de “Humanitaire Hub” uit te voeren. Op die manier werd er in 2019 in totaal meer dan een miljoen euro vrijgemaakt. Om de financiële voorspelbaarheid van deze twee verengingen te optimaliseren, heeft de Regering ondertussen ook beslist om deze financiële steun in 2020 voort te zetten, dit voor een bedrag van 2.785.000 euro aan de vzw “Bxl Refugees” en 1.090.000 euro aan de vzw “Médecins du Monde”. Er zullen specifieke beheersovereenkomsten worden gesloten tussen de Regering en deze twee vzw’s.

Zoals voorzien in het Regeerakkoord, waarborgt het Brussels Gewest dus het behoud van deze structuren in afwachting van de vaststelling van een waardig beleid voor de tenlasteneming van migranten door de Federale Regering. “Het gebrek aan een gezamenlijke visie op middellange termijn en de moeilijke dialoog met de Federale Regering leiden vandaag tot een problematische situatie voor de opvang- en begeleidingsoperatoren”, betreurt Alain MARON, Brussels Minister belast met de Bijstand aan Personen. Daarnaast meldt Minister MARON dat “deze gewestelijke steun het gebrek aan een Federale Regering zo goed mogelijk probeert op te vangen om het menselijk leed en de spanningen te verminderen in de structuren die niet specifiek ontworpen zijn om dit doelpubliek op te vangen.”

In afwachting van deze discussie, bevestigt de Brusselse Regering haar bereidheid om te experimenteren met een proefproject voor een Noodopvang- en Oriënteringscentrum en om 100 plaatsen te creëren voor de opvang van migrantenvrouwen, die alleenstaand zijn of minderjarigen ten laste hebben, en van niet-begeleide minderjarigen.

“De situatie van migranten in Brussel en België vereist dat iedereen zijn of haar opdracht en rol volledig vervult. De Brusselse Regering heeft vandaag opnieuw haar verantwoordelijkheid genomen en verwacht nu dat er op elk bestuursniveau hetzelfde wordt gedaan. Het is een kwestie van menselijke waardigheid”, besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)