Heraanleg Europese Wijk

persbericht

26 november 2019

Op maandag 25 november ontvingen het Kabinet van Minister-President Rudi Vervoort en het Kabinet van Staatssecretaris Pascal Smet de leden van de comités Montgomery, Tervuren-Montgomery en de ondervoorzitter van de GAC die hun standpunt kenbaar wensten te maken over de heraanleg van de Europese Wijk, zoals de Regering deze voorstelt.

« Dit is eigen aan het openbaar onderzoek. Het is een periode die bedoeld is voor dialoog en contacten over de verschillende bestaande stadsvisies. Als wij vormgeven aan de stad, dan is dat precies omwille van de inwoners en hun welzijn. Dit beleid kan dus nooit tegen hen gericht zijn. En dat streven is iedere dag opnieuw mijn opdracht. » legt Rudi Vervoort uit.

Tegen die achtergrond kwamen gisterenochtend een hele reeks thema’s aan bod zoals onder meer het raadplegingsproces van de omwonenden bij grote projecten zoals het Richtplan van Aanleg (RPA) ‘Wet’, de mix van kantoren, woningen en voorzieningen die het RPA voor de wijk voorbehoudt, en dan vooral de sociale woningen die er moeten komen, waarborgen voor voldoende groene ruimten en eveneens de nieuwe stadsvorm en de milieuprestaties die aan het ontwerpplan verbonden zijn.

Het is inderdaad zo dat dit RPA heel wat kritiek heeft gekregen omdat het vaak ten onrechte aanzien wordt als een voorwendsel om nieuwe torens te bouwen in Brussel.

« We hebben gisteren de buurtbewoners ontvangen om hen meerdere elementen uit het MER (milieu-effectenrapport) nader te kunnen toelichten en ze gerust te stellen bij hun bezorgdheid over de hoogte van de torens en de schaduw die ze zullen werpen, het verlies aan zoninval, de dichtheid, de historische perspectieven en het respect voor het erfgoed. Het MER bij een richtplan van aanleg wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Voor elk project komt er uiteraard een aparte vergunningsprocedure die zal toezien op een zo licht mogelijke gevelbehandeling om de impact op het landschap te beperken » aldus nog de Minister-President.

« De Europese Wijk veroudert en verarmt snel qua stedenbouwkundige kwaliteit. Hier ontbreekt duidelijk een gezonde functionele en sociale mix en ’s avonds na 18u is er geen levende ziel meer te bekennen. Bovendien verhindert de openbare ruimte, die vrijwel volledig aan de auto is overgeleverd, dat de vele gebruikers van de wijk zich het hier comfortabel maken. We zijn nu tien jaar bezig aan de herinrichting van de wijk en vandaag staat ons RPA bol van de ambitie. Niet enkel om het keurslijf van die lange nauwe straten af te werpen, maar ook om de identiteit van de Wetstraat en het imago op te krikken van een Europese Wijk die toch een volwaardig deel van ons Brussels Gewest is » verduidelijkt Minister-President Rudi Vervoort.

« Het Gewest hecht inderdaad veel belang aan het erfgoed, maar wij gaan ons niet opsluiten in een logica die ieder recht op nieuwe stedenbouwkundige visies ontzegt. Ik geloof in een constructieve dialoog tussen de verschillende architectuurperiodes, op voorwaarde dat hierover op voorhand goed is nagedacht » besluit hij.

Het openbaar onderzoek wordt afgesloten op 5 december. Vervolgens worden de verschillende adviezen en opmerkingen door de Regering geanalyseerd en gearbitreerd.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)