bruxelles en vacancesB

Culturele Hoofdstad van Europa 2030: Brussel doet een oproep tot kandidaten om zijn kandidatuur in goede banen te leiden

persbericht

29 oktober 2020

Over tien jaar is één van de steden van België culturele hoofdstad van Europa. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt zich in eigen naam, samen met de Stad Brussel en alle Brusselse gemeenten kandidaat. De Brusselse gewestregering heeft ook officieel aangegeven dat zij hierbij partners uit Vlaanderen en Wallonië wenst te betrekken om haar kandidatuur kracht bij te zetten binnen de context van het tweehonderdjarig bestaan van een federaal, multicultureel en samenwerkend België.

“Ons Gewest komt uit een decennium waarin de gewestelijke bevoegdheden aanzienlijk zijn aangegroeid, ook qua cultuur. In 2016 kreeg het de aanslagen te verwerken en in 2020 de pandemie, twee tragische gebeurtenissen voor onze Brusselse samenleving die ons verplicht hebben heel ons samen-leven en samen-doen in vraag te stellen.” stelt Minister-President Rudi Vervoort vast. “Brussel heeft nood aan verbindende projecten met een tienjarige horizon!  Ik heb een dynamiek op gang gebracht om onze economische en werkgelegenheidsstrategie te versterken zodat Brussel een motor kan blijven voor ons land. Het was mijn wens om in de kanaalzone een groot museum voor moderne en hedendaagse kunst onder te brengen dat openstaat voor de stad. Voor mij is het dan ook evident dat het project van ons stadgewest ook cultureel moet zijn. In 2030, en ik laat mijn hart spreken, is de hoofdstad van Europa ook de hoofdstad van de cultuur.”

Om onszelf alle kansen te geven dit project te laten slagen maar ook om de kunst- en cultuursector en de Brusselse civiele maatschappij rustig samen te kunnen brengen, heeft de Regering beslist een oproep uit te schrijven voor een opdrachthouder die tegen 2024 de formele kandidatuur moet voorbereiden.

Deze krijgt een breed takenpakket toebedeeld met onder meer de samenstelling van een financieel plan en het onderzoeken van beheersmethodes en mogelijke resultaten van het project. Ook wordt het de taak van de opdrachthouder om mogelijke partners van deze kandidatuur samen te brengen. Daartoe zal hij of zij alle openbare en privé-stakeholders rond het project moeten samenbrengen en een methode opleggen die werkt vanuit de basis om heel de Brusselse kunst- en cultuurgemeenschap de kans te geven deel te nemen en de burgerparticipatie tot leven te brengen, zodat het project ook werkelijk de kandidatuur van al de Brusselaars wordt. Deze projectleider zal de kandidatuur vertegenwoordigen bij het brede publiek, de beroepsmensen, de pers en de nationale en internationale gemeenschap.  

Om dit project te belichamen, lanceert de Brusselse Regering een brede oproep om een persoon of een groep mensen te vinden met zowel op artistiek vlak als administratief en financieel uitgebreide ervaring.

Wordt de kandidatuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2024 aanvaard, dan komt er een nieuwe oproep om de algemeen coördinator van het project naar 2030 toe aan te stellen.

Kandidaturen moeten worden ingediend vóór 1 december 2020. De opdracht gaat ten vroegste van start op 1 januari 2021. Meer informatie over de indiening via https://rudivervoort.brussels/news_/oproep-met-het-oog-op-de-aanstelling-van-een-opdrachthouder-voor-brussel-culturele-hoofdstad-van-europa-in-2030/?lang=nl

Rudi Vervoort wijst erop dat “de kandidatuur als doel heeft iedereen in ons Gewest samen te brengen rond een cultureel en artistiek project dat onze sociologische en culturele diversiteit eer aandoet en bruggen slaat tussen burgers, operatoren van de cultuur- en kunstwereld en de openbare en de privésfeer. Een cultuur hebben we niet in Brussel, er zijn er massa’s. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen een forum krijgen. Ik wil dat dit project kan verbinden wat verdeeld is, zowel op artistiek als op menselijk vlak en dat is enkel mogelijk aan de hand van een bottom-up benadering, waarin de kandidatuur kan groeien op een samenwerking waarin heel de Brusselse maatschappij zijn zeg heeft, volks zonder te vervallen in karikaturen, elitistisch zonder wie dan ook uit te sluiten. 

Staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet voegt toe: “Als er een stad is die het verdient culturele hoofdstad te zijn is het Brussel. Labo van de toekomst. Stad van minderheden waar elke cultuur tot zijn recht kan komen, waar verbinding leidt tot meerwaarde. 200 jaar na het ontstaan van de meest liberale grondwetsstaat België zou het mooi zijn Brussel tot toekomststad te kronen. De hoofdstad van Europa met een nieuwe baukultur die een Heimat van kunstenaars wordt.”