Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Persbericht

8 juli 2022

Naar aanleiding van de lancering van de dertiende reeks duurzame wijkcontracten (DWC) selecteerde de Brusselse regering, onder leiding van Minister-President Rudi Vervoort drie nieuwe perimeters: “Klein Zwitserland” in Elsene, “Conscience” in Evere en “Villa’s van Ganshoren” in Ganshoren. Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

Net zoals dat de vorige jaren het geval was, was de deelname aan de kandidatuuroproep groot en waren de dossiers van hoge kwaliteit. In totaal werden zeven kandidaturen ingediend. De mechanismen voor stedelijke herwaardering in de wijkcontracten bestaan al meer dan 27 jaar. Om de werking ervan te verbreden, wordt de dertiende reeks opengesteld voor perimeters van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) waar tot nog toe geen ingrepen zijn gebeurd. Daartoe moesten de gemeenten gebieden voorstellen waar nog nooit een wijkcontract of een duurzaam wijkcontract uitgevoerd was.

Aangezien openbare huisvesting een sleutelelement vormt van de duurzame wijkcontracten, zullen de gemeenten bovendien minstens ¼ van het globale budget van het contract moeten besteden aan huisvestingsoperaties binnen perimeters met minder dan 15% woningen met een sociaal oogmerk.

De laureaten van de dertiende reeks “duurzame wijkcontracten 2023-2028/2030” hebben op hun grondgebied allemaal genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ruimten waar mensen terecht kunnen om te verpozen, zich te ontspannen en te genieten van gezelligheid in een vaak sterk verdichte omgeving. Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken.

Ten slotte mogen de drie gemeenten elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro om hun basisprogramma uit te werken en op een subsidie van 12,5 miljoen euro om de concrete projecten die er vorm moeten krijgen, te ontwikkelen! 

Minister-President Rudi Vervoort: “Drie nieuwe duurzame wijkcontracten in drie wijken die nog nooit op een dergelijk contract aanspraak hebben gemaakt, krijgen nu de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen die ten goede zullen komen van de inwoners en bezoekers van deze wijken. Onze ambitie voor deze dertiende reeks is om nieuwe gebieden te ontdekken. Ook willen we via deze weg de gemeenten die onlangs werden opgenomen in de zones voor stedelijke herwaardering (2020) kennis laten maken met de uitdagingen en opportuniteiten inzake stadsvernieuwing.”