bruxelles en vacances

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Persbericht

13 juli 2022

De Brusselse Regering maakt op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit ter ondersteuning van het veiligheids- en preventiebeleid.

Hiervan gaat er 35 miljoen naar de politiezones, onder meer voor de beveiliging van het openbaar vervoersnet, voor de ondersteuning van de zones bij hun taken in verband met de Europese toppen en voor investeringen in veiligheidsmateriaal. Een bedrag van 3 miljoen euro wordt bestemd voor de MIVB om bij te dragen aan de initiatieven die de onderneming zelf neemt om zijn net te beveiligen tegen de achtergrond van de maatregelen bepaald in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Ten slotte wordt er ook een subsidie van 5 miljoen euro toegekend aan de vzw Transit om de organisatie bij te staan bij het begeleiden en hersocialiseren van verslaafden en voor de werking van de onlangs geopende risicobeperkende gebruiksruimte.

Minister-President Rudi Vervoort: “Veiligheid en preventie is en blijft een prioriteit voor mijn regering. We maken deze middelen vrij, zodat onze diensten hun taken in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren.”