bruxelless

De Brusselse Regering heeft haar nieuwe Bouwmeester gekozen!

persbericht

11 december 2014

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort stelde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 11 december 2014 Kristiaan Borret aan als Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit voor een termijn van vijf jaar.

Deze beslissing komt er na een procedure die al op 27 februari van dit jaar werd ingezet, toen de aankondiging van de opdracht is gepubliceerd die moest leiden tot de selectie van een opvolger voor Olivier Bastin. Er kwamen zes kandidaturen binnen, waarvan op 16 oktober uiteindelijk twee kandidaten zijn weerhouden door de Regering. Op 5 december zijn de beide kandidaten gehoord door een adviescomité voorgezeten door Djamel Klouche en bestaande uit deskundigen en gewestelijke ambtenaren. Het adviescomité sprak zich unaniem uit voor de aanstelling van Kristiaan Borret.

Zijn ervaring als Bouwmeester van de stad Antwerpen, zijn bevatting van context en strategie voor de Brusselse ruimtelijke ordening en zijn onmiskenbare intentie om dingen in beweging te brengen in Brussel, hebben de leden van de Brusselse Regering zonder meer overtuigd dat Borret de juiste man op de juiste plaats is.

Als tegen zijn aanstelling geen beroep wordt aangetekend (standstill van 15 dagen), beschikt Kristiaan Borret nu over 6 maanden om de Regering een oriëntatienota voor te leggen waarin hij in detail de strategie en methode uiteenzet waarmee hij de opdracht zal aanvatten. Minister-President Rudi Vervoort wijst erop dat de Regering beslist heeft om de begroting voor de bouwmeesterfunctie voor de komende vijf jaar aanzienlijk te verhogen: de beschikbare middelen gaan van 590.000,00 € naar  1.000.000,00 €. Bovendien wordt deze opdracht vanaf nu gefinancierd door alle leden van de Regering.

Uit deze beslissingen blijkt duidelijk de voluntaristische aanpak die de Regering wenst te hanteren in dienst van de kwaliteit van territoriale ontwikkeling, stedenbouw en architectuur.

De Minister-President brengt in naam van de hele Regering hulde aan de onverwoestbare energie waarvan Olivier Bastin heeft blijkgegeven bij zijn opdracht. Hij heeft zich uitstekend gekweten van zijn taak om de bakens uit te zetten voor deze nieuwe functie en de openbare operatoren te overtuigen van een nieuwe manier van werken bij het opzetten van openbare projecten. Voor Rudi Vervoort werpen deze inspanningen nu al hun vruchten af in de werkwijze van de publieke actoren, wat alleen maar een gunstig effect kan hebben bij de concrete uitvoering van de projecten.

Rudi Vervoort wenst Kristiaan Borret veel succes toe en benadrukt de cruciale rol die hij gaat spelen: “Compromissen over de kwaliteit van de architectuur in Brussel behoren tot het verleden. Kristiaan Borret mag daarvoor rekenen op de steun van de Regering”.

Een goed ingerichte openbare ruimte en kwaliteitsvolle architectuur zijn doorslaggevend voor de levenskwaliteit in een stad. Deze regering heeft grote ambities op dat vlak, en we hebben o.a. met de beslissing om het Reyersviaduct af te breken getoond dat we die ambities ook kunnen waarmaken. Kristiaan Borret heeft in het verleden bewezen dat hij ons de komende vijf jaar enorm kan helpen om die droom van een beter Brussel te realiseren”, aldus minister Pascal Smet.

Als minister van Huisvesting ben ik blij met de benoeming van Kristiaan Borret als nieuwe Brusselse Bouwmeester. Huisvesting voor iedereen en groene ruimten in de urbanistische ontwikkeling van het Gewest opnemen, zal de levenskwaliteit van de Brusselaars garanderen. De heer Borret heeft zijn sporen reeds verdiend! “, stelt minister Céline Fremault.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?