computer-1185637_1280

De COCOF heeft 136 middelen om de schoolbijstand te financieren

persbericht

18 décembre 2014

Al jaren voert de Franse Gemeenschapscommissie een ondersteunend beleid voor de taakscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om schoolmoeheid, sociale uitsluiting en maatschappelijk isolement bij jongeren tegen te gaan. Daartoe heeft Fadila Laanan, de Minister-Presidente van de Franstalige Brusselse Regering beslist aan de taakscholen een bijkomend budget van 190.170 € toe te kennen voor het jaar 2004.

De taakscholen leveren grote inspanningen binnen de schoolbijstand door leerlingen te begeleiden op weg naar een autonoom leerproces dat het samenleven versterkt.

Schoolbijstand is de eerste prioriteit van het beleid inzake sociale cohesie. De Franstalige Brusselse Regering heeft dit trouwens onlangs nog benadrukt bij het uitschrijven van de projectoproep sociale cohesie voor de volgende vijf jaar. Wij willen samen de verenigingen steunen die in onze wijken actief zijn om onze jongeren een betere toekomst te geven” stelt Rudi Vervoort, Minister in de Franstalige Regering bevoegd voor sociale cohesie.

Dank zij de taakscholen kan gewerkt worden in een omgeving die duidelijk verschilt van het gebruikelijke schooldecor. De leerlingen krijgen er meer gepersonaliseerde aandacht en ook de relatie met de ouders wordt bekeken, en dit aan de hand van pedagogieën die zijn aangepast aan het ritme en het niveau van de jongeren binnen een inclusieve benadering die de facto leidt tot een grotere onderlinge cohesie.

Dank zij deze aanvullende middelen konden voor 2014-2015 niet minder dan 71 projecten voor taakscholen geselecteerd worden aan de hand van nauwkeurige doelstellingen die verband houden met de leeftijd van de doelgroep en de expliciete doelstelling om de leerlingen een zelfstandig leerproces bij te brengen.

Fadila Laanan en Rudi Vervoort wijzen erop dat de Franse Gemeenschapscommissie 136 verschillende activiteiten in de schoolbijstand op blijvende basis financiert. Deze projecten maken ruim 40% uit van de globale enveloppe voor Sociale Cohesie die voorziet in 8,8 miljoen euro.

Deze aanvullende middelen zorgen voor bijkomende ondersteuning van een dynamische sector die vaak in grote mate draait op enthousiaste vrijwilligers, die ondersteuning en vertrouwen geven aan leerlingen die vaak op het punt staan de schoolbanken de rug toe te keren“, aldus nog Rudi Vervoort en Fadila Laanan.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?