multiculturel

Rudi Vervoort : “Een eerste onthaalbureau operationeel vanaf 2015”

persbericht

4 december 2014

“Wij willen een instrument dat inclusief, participatief, dynamisch en verantwoordelijk werkt. Een nieuwkomer moet zo alle elementen in handen krijgen om deel te nemen aan het actieve leven in Brussel”, aldus Rudi Vervoort.

Daartoe heeft de regering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorstel van Minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor sociale cohesie, vandaag in eerste lezing het “programmeringsbesluit” goedgekeurd met het oog op de vestiging van onthaalbureaus voor nieuwkomers in het Brussels Gewest.

Dit is een belangrijke stap in de uitrol van dit nieuwe initiatief, waarbij men mensen van buitenlandse herkomst die pas in Brussel zijn aangekomen, zal helpen bij hun inspanningen om zich in onze maatschappij te integreren.

De gestructureerde opvang van nieuwkomers beoogt in de eerste plaats het aanleren van de Franse taal, het verwerven van kennis over het gastland en naargelang het geval het zoeken naar een job.

Dit onthaalparcours moet het samenleven bevorderen en communautair isolement tegengaan.

Van zodra de komende weken het advies van de Raad van State binnenloopt, zal een kandidatuuroproep worden uitgeschreven voor de associatieve sector met het oog op de uitbouw van het eerste onthaalbureau.

Na deze selectieprocedure zal dit bureau al in de loop van de eerste maanden van 2015 operationeel zijn.

De regering van de Franse Gemeenschapscommissie bevestigt met dit initiatief haar streven om het onthaalproces voor nieuwkomers dat zij heeft vooropgesteld, snel op de rails te krijgen.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?