jointhefam nl

Lancering van de campagne “Join The FAM”, een wervende bewustmakingscampagne

persbericht

21 november 2022

Op maandag 21 november lanceren minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou de bewustmakingscampagne Join The FAM tegen seksistische intimidatie en seksueel geweld. Een gezamenlijke campagne van equal.brussels en safe.brussels die van 22 november tot 2 januari wordt gevoerd op het MIVB-net, de sociale media en in verschillende gemeentebladen.

In Brussel wordt seksistische intimidatie in de openbare ruimte al jaren als een probleem beschouwd. Het fenomeen werd eerst onder de aandacht gebracht door de documentaire “Femme de la rue” van Sofie Peeters, en werd vervolgens strafbaar gesteld door de wet tegen seksisme van 2014. Toch blijft het een nauwelijks te onderdrukken plaag die alleen maar verder toeneemt.

Volgens een onderzoek dat Plan International in 2019 uitvoerde, verklaarde 91% van de meisjes en 28% van de jongens die bevraagd werden, al eens slachtoffer te zijn geweest van seksistische intimidatie. De feiten van seksueel geweld die aan het licht kwamen door de #MeToo-beweging en de #BalanceTonBar-beweging, hebben de aandacht gevestigd op dit ernstige fenomeen, dat tot nu toe jammer genoeg nog altijd te weinig besproken bleef.

In januari 2020 lanceerde de Brusselse regering het eerste gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, grotendeels gebaseerd op de aanbevelingen van de verenigingssector. Meerdere acties van dit plan hebben specifiek betrekking op de bestrijding van seksistische intimidatie en seksistisch geweld in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en op het werk. In december vorig jaar heeft de regering een actieplan aangenomen om seksuele intimidatie en seksueel geweld in het nachtleven te bestrijden via 4 prioritaire krachtlijnen: opleiding, informatie, steun aan de verenigingssector en sensibilisering.

De bewustmakingscampagne Join The FAM past volledig in het kader van deze twee plannen. De campagne wordt gezamenlijk door equal.brussels en safe.brussels gefinancierd, en moedigt elke Brusselaar aan om zich aan te sluiten bij ‘the FAM’: een zorgzame en warme “familie” van getuigen die klaarstaan om te reageren als het nodig is.

Join The FAM richt zich daarom op de belangrijke rol van getuigen en wil de 5D-methode bekend maken: Distract – Delegate – Document – Direct – Delay (ofwel: aandacht afleiden – hulp inschakelen – bewijzen verzamelen – slachtoffer en/of dader aanspreken – in dialoog gaan). De campagne voegt hier nog een zesde D aan toe: de D van “doorbell”: door een sticker van Join the FAM op hun deurbel of deur te plakken, kunnen alle Brusselaars mee de strijd aangaan tegen intimidatie, en slachtoffers van dit soort geweld ondersteunen.

“Onze bedoeling is om belemmeringen weg te nemen die getuigen nog steeds tegenhouden om te reageren. Omdat deze getuigen niet beseffen dat er sprake is van problematisch gedrag, of omdat ze niet altijd weten hoe ze erop moeten reageren of de stap gewoon niet durven te zetten. De campagne dient dus om te informeren, te sensibiliseren en uiteindelijk te zorgen voor een draagvlak en aan te zetten tot reactie”, verduidelijkt Nawal Ben Hamou

“Uit de statistieken blijkt dat slachtoffers van intimidatie in de openbare ruimte drie keer meer kans hebben op steun van getuigen in steden die bewustmakingscampagnes opzetten over de essentiële rol van getuigen en de hulp die zij aan slachtoffers kunnen geven! Daarom kan ik alleen maar tevreden zijn over de lancering van deze campagne, die onmisbaar is in de langetermijnstrijd tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld” besluit minister-president Rudi Vervoort.

Deze campagne werd zorgvuldig opgevolgd door een breed begeleidingscomité, met vertegenwoordigers van het Brusselse parket en de Brusselse politie, het IGVM, de Nachtraad, Brussels by Night Federation, de Horecafederatie, het Forum des jeunes, de MIVB, safe.brussels, equal.brussels en het kabinet van de Minister-President en van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

De videoclip en het beeldmateriaal van de campagne worden van 22 november tot 2 januari verspreid op sociale media en via affiches op het MIVB-net (verticale schermen en op de zijkanten van bussen en trams), en de stickers van Join The FAM worden verspreid via de gemeentebladen. Op de campagnewebsite Jointhefam.brussels staat alle nuttige informatie voor getuigen om te kunnen ingrijpen, en staan ook de hulplijnen en noodnummers.