DPG22

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

persbericht

20 oktober 2022

Mijnheer de Voorzitter,

Waarde collega’s,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Voor de vierde keer in deze regeerperiode sta ik hier voor u om u de gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering en het Verenigd College voor te stellen. En andermaal zijn de omstandigheden waarin we die gaan bespreken, vrij ongewoon. 

Na de economische en sociale problemen die veroorzaakt werden door de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds ruim een halve eeuw, krijgen we vandaag te maken met een energiecrisis die het gevolg is van de gewapende inval van Rusland in Oekraïne.

Deze opeenvolging van buitengewone gebeurtenissen stelt onze bevolking, ons staatsapparaat en onze economische en sociale structuren zwaar op de proef.

De schok die door Europa gaat, is bijzonder groot. Doordat het conflict zich zo dicht bij ons afspeelt, heel veel landen in Europa afhankelijk zijn van de invoer van gas uit Rusland en de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs, waarbij de marginale prijs van de elektriciteitsproductie geldt als bepalende factor, swingen de energieprijzen vandaag de pan uit, op de eerste plaats die van gas, maar ook die van elektriciteit, en zijn alle brandstoffen veel duurder geworden.

Iedereen beseft dat de torenhoge energieprijzen op de eerste plaats een Europese aanpak vereisen. Vervolgens is de nationale overheid aan zet. En daarna komen dan de gewesten aan de beurt.  

Zoals we allemaal hebben gezien, was het niet zo eenvoudig om een eensgezind Europees standpunt te bereiken. Europa heeft na het zomerreces enkele beslissingen genomen, al wordt er nog wel gerekend op bepaalde bijkomende maatregelen.  Vervolgens kon de federale overheid met kennis van zaken het nodige doen, waarna ook wij op gewestelijk niveau de handen uit de mouwen hebben gestoken. Deze gang van zaken kan hier en daar tot geweeklaag leiden, maar het zou voor het gewest, dat niet de grote hefbomen in handen heeft om op de huidige situatie in te spelen, totaal zinloos geweest zijn om maatregelen te nemen zonder te weten in welk algemeen kader het die moest inpassen. De financiële mogelijkheden van het gewest, die door de aanpak van de gezondheidscrisis al waren verzwakt, zijn niet onbeperkt. We moeten de beschikbare middelen zo doordacht en efficiënt mogelijk gebruiken. 

Vandaag hebben we duidelijk onderbouwde keuzes gemaakt om onze inwoners, onze bedrijven en onze verenigingen de energiecrisis het hoofd te helpen bieden.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring