berlin 2022

Het Brussels Gewest en Berlijn vieren dertig jaar vriendschap!

persbericht

24 november 2022

2022 is voor beide Europese hoofdsteden een symbolisch jaar, want het is precies dertig jaar geleden dat ze een bondgenootschap zijn aangegaan. De ideale gelegenheid dus voor het Brussels Gewest om de banden met zijn oudste partner verder aan te halen. Een Brusselse delegatie onder leiding van minister-president Rudi Vervoort en de staatssecretaris voor internationale betrekkingen en buitenlandse handel Pascal Smet trekt van donderdag 24 tot zaterdag 26 november 2022 voor een missie naar Berlijn.

Berlijn is een historische en strategische partner voor ons Gewest. In 1992 ondertekende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn allereerste internationale samenwerkingsovereenkomst. En dat was met het nieuwe Berlijn! ​Voor het Brussels Gewest, dat op dat moment nog maar drie jaar bestond, was Berlijn, dat zelf pas sinds drie jaar was herenigd, een evidente keuze. De samenwerkingen met Berlijn die sindsdien tot stand zijn gekomen, bewijzen dat dit ook een terechte keuze was.

De huidige missie naar Berlijn kadert in de dertigste verjaardag van dat bilaterale akkoord en is bedoeld om al die jaren van vruchtbare samenwerking te vieren met een rijk en gevarieerd programma, dat niet enkel draait rond wederzijdse uitwisselingen, maar ook rond territoriale ontwikkeling, economische relaties, sport en het imago van Brussel. De Brusselse delegatie onder leiding van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet zal er ontmoetingen hebben met meerdere prominente figuren uit Berlijn en inspirerende projecten bezoeken. 

Brussels International heeft een gediversifieerd en goed gevuld programma uitgewerkt. Op initiatief van hub.brussels wordt een netwerkavond ingericht om de bloeiende handelsrelaties tussen het Brussels Gewest en Berlijn, met bijzondere aandacht voor milieuvriendelijk bouwen, kracht bij te zetten. Tijdens de missie zal ook territoriale ontwikkeling, een thema dat de voorbije jaren centraal stond in de samenwerking met Berlijn, aan bod komen. Daarnaast zijn er plaatsbezoeken en ontmoetingen met Brusselse en Duitse partners en verenigingen gepland. Een officiële ontmoeting met de burgemeester-gouverneur van Berlijn, Franziska Giffey, zal de gelegenheid bieden om terug te blikken op dertig jaar samenwerking, maar ook en vooral om samen te benadrukken dat we onze bilaterale betrekkingen willen verderzetten.

Voorts staat een concert ter ere van Toots Thielemans, die dit jaar honderd jaar geworden zou zijn, op het programma. Deze grote artiest, die deel uitmaakt van het Brusselse culturele erfgoed, heeft met zijn talent en zijn openheid van geest naar anderen toe ook naam weten te maken in Berlijn.

De slotdag, zaterdag, zal dan weer helemaal in het teken staan van sport en van start gaan met een wedstrijd voor jonge beloftevolle atleten.  Zo kan eindelijk op een prachtige manier komaf gemaakt worden met het uitstel van dit evenement door de gezondheidscrisis. Enkele Brusselse jongeren uit verschillende milieus en met uiteenlopende achtergronden krijgen er de kans om zich te meten met toptalenten uit Berlijn, Parijs, Helsinki en Glasgow. Voor deze jongeren wordt dat een boeiende ervaring, waaruit ontegenzeglijk zal blijken dat sport alle grenzen en taalbarrières doorbreekt.

“Het partnerschap met Berlijn, dat in 1992 werd ondertekend, was de allereerste internationale overeenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben de voorbije dertig jaar heel vaak samengewerkt op allerlei gebieden, zoals stedenbouw, erfgoed, veiligheid, mobiliteit en leefmilieu. In de huidige internationale context, waarin het meer dan ooit belangrijk is om verenigd te zijn, blijven we de banden met onze partnersteden in het buitenland verder uitbouwen”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

“Brussel en Berlijn hebben veel met elkaar te delen. Na 30 jaar intense uitwisselingen blijven we onze contacten voortzetten. We maken ze ook diverser. Onze economieën hebben sterke banden met elkaar. Terwijl Brussel zijn expertise in duurzaam bouwen exporteert, inspireert het zich op de Berlijnse ervaring als begeleider bij de transformatie van de stad. Door de oorlog in Oekraïne leek het ons essentieel om een luik over jongeren en vluchtelingen in te voegen,” verklaart Staatssecretaris Pascal Smet.