IMG_5141

Opstart van de werkzaamheden Werk Opleiding Onderwijs Onderneming Een primeur in het Brussels Gewest

persbericht

21 januari 2015

In zijn regeerakkoord onderstreepte de Brusselse Regering het belang van een Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming teneinde de economie en de tewerkstelling van de Brusselaars nieuw leven in te blazen.

De drie assen Werk, Opleiding, Onderwijs moeten worden ondersteund door de ondernemerswereld en worden aangepast aan hun behoeften, zoals aan die van de inwoners van het Gewest teneinde het probleem van de werkloosheid duurzaam te bestrijden.

Het Brussels en Sociaal Overlegcomité (BESOC), driedelig overlegplatform dat de Brusselse sociale partners en de Ministers van de Gewesten samenbrengt, wordt met de Ministers van de Gemeenschappen uitgebreid.

Om de denkoefening te steunen, had dit uitgebreid BESOC een operationele werk -en ontmoetingsplek nodig voor die verschillende werelden die niet noodzakelijkerwijs dezelfde doelstellingen beogen. Deze overlegplek bestaat voortaan, en brengt zowel de Franstalige als Nederlandstalige gewestelijke operationele actoren samen.

Op 21 januari 2015 heeft de eerste Task Force de bedoeling om het begin van het sociaal overleg tussen enerzijds de gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden, en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, in te luiden.

Deze Task Force is een bevoorrecht overleg tussen het Gewest en de Gemeenschappen en brengt Rudi Vervoort, Brussels Minister-President, Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Opleiding, Joëlle Milquet, Minister van Onderwijs, Rudy Demotte, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel, Fadila Laanan, Minister-President van de Cocof en vertegenwoordigers van Vlaams Minister-President en de Ministers van Onderwijs en Opleiding van de Vlaamse Gemeenschap Hilde Crevits en Philippe Muyters, samen.

Voor wat de operationele actoren betreft, zullen Actiris, VDAB, Bruxelles-Formation, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Impulse, SFPME, de Brusselse OCMW’s, Bassin Enseignement Formation Emploi,  … deelnemen.

De eerste missie van de “Task Force” bestaat erin de operationele doelstellingen van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming te bepalen. De kern hiervan bestaat uit een gemeenschappelijk actie – en opvolgingsplan tussen al die actoren teneinde de tewerkstelling en de opleidingen van de Brusselaars uit te bouwen.

Om daartoe te komen, vraagt de Brusselse Regering aan de Task Force volgende verbintenissen aan te gaan:

        Een kadaster van het onderwijs- en opleidingsaanbod opmaken

        Met de hulp van de ondernemingen, op de noden inzake onderwijs en opleiding en op nieuwe beroepen anticiperen

        Het “plan voor gemeenschappelijke actie en opvolging”, dat de hoeksteen vormt van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming verduidelijken.

        Erover waken dat dit plan op het niveau van de gewestelijke- en gemeenschapsoverheden wordt uitgevoerd.

        Een geharmoniseerd instrument voor opvolging en analyse tussen de verschillende overheidsdiensten verwezenlijken

        De gevoerde acties evalueren op basis van resultaatsindicatoren zodat het “plan voor gemeenschappelijke actie en opvolging” voortdurend kan worden aangepast.

Deze woensdag zullen 6 werkgroepen aan de verschillende actoren worden voorgesteld

Als echt operationaliseringsinstrument dat ten dienste staat van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming, zal deze Task Force evenzeer samenwerkingsverbanden op het vlak van stages en startbanen voorstellen, onder meer via alternerende opleidingen.

De Brusselse uitdagingen worden aangegaan en een duurzaam en efficiënt tewerkstellingsbeleid wordt in het Brussels Gewest uitgebouwd door nieuwe synergieën tussen de onderwijs-, opleidings-, tewerkstellingsactoren en de ondernemingen, rekening houdend met de voorstellen, de inbreng, de noden, maar ook de voorwaarden van elkeen.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?