Layout1

Rudi Vervoort : « De heropleving van de Ninoofsepoort is gestart ! »

persbericht

23 januari 2015

Minister-President Rudi Vervoort van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verheugd over de start van de afbraak- en saneringswerken aan het gewestelijk entrepot in de Rechthoekstraat 13-15 bij de Ninoofsepoort in Molenbeek, die gepland staat voor maandag 26 januari.

De Gewestelijke Grondregie neemt de afbraak op zich van dit pand waar krakers en brandstichters al jaren vrij spel hebben. De financiering komt in fine van het samenwerkingsakkkoord Beliris naar aanleiding van het heraanlegproject van de openbare ruimten aan de Ninoofsepoort. De werken zijn niet alleen welkom om veiligheidsredenen, maar gelden ook als eerste fase in de globale heraanleg waar de omwonenden van de site nu al jaren om vragen.

Voor dit globaal project werd op 19 december vorig jaar een geamendeerde vergunning aangevraagd om het oorspronkelijk voorziene park te vergroten door de tram over de rijweg te laten sporen in plaats van door de groene ruimte. Volgens de timing die is meegedeeld door Beliris en in de hypothese dat de vergunning in juni 2015 wordt uitgereikt, kunnen de aanlegwerken van start gaan in januari 2016 om voltooid te zijn in oktober 2018.

Ondertussen gaat de Minister-President door met raadplegingen die moeten bijdragen tot een gezonde organisatie van de ruimte die vrijkomt door de afbraak van het gewestelijk depot.

Rudi Vervoort wijst erop dat aan de Ninoofsepoort ook een woningenproject wordt opgestart waarvoor het Gewest en Besix, de eigenaar van één van de twee percelen, al een uitvoerbaarheidsstudie hebben uitgevoerd. De Regering nam in maart 2014 al akte van de studie en valideerde het vooropgestelde scenario : het gaat om de bouw van in totaal om en bij de 30.000 m² huisvesting, met een potentieel van 340 woningen.

De start van de afbraakwerken en de verwijdering van de verontreiniging is bovendien een uitstekende gelegenheid om de aandacht te vestigen op de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die eerstdaags van kracht wordt en die als kader zal dienen voor de ontwikkeling van de Ninoofsepoort.

« De afbraak van dit gebouw is de aanzet naar een veelomvattend project voor de Ninoofsepoort. Het was hoog tijd dat de site aan concrete ontwikkelingen wordt onderworpen die ten goede komen aan de bewoners van vandaag en van morgen. » aldus Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?