Kanal chantier 2021

KANAL: start van de ruwbouwwerken gepland in het voorjaar van 2022

persbericht

8 december 2021

De bouw van het toekomstige centrum voor moderne en hedendaagse kunst KANAL gaat zijn belangrijkste fase in. De voorbereidende werkzaamheden van het bouwterrein zijn thans voltooid, terwijl de grondwerken en funderingen in de uitvoeringsfase verkeren. De tijdelijke vereniging BPC-CIT Blaton, die in september jl. door de Raad van Bestuur van de Stichting KANAL is aangesteld om lot 3 uit te voeren, zal in januari a.s. met haar werkzaamheden beginnen. De werkzaamheden zullen 2 jaar duren.

Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelt de Stichting Kanal een groots museumcentrum gewijd aan moderne en hedendaagse kunst in de voormalige Citroëngarages langs het kanaal. De Stichting heeft na een internationale wedstrijd een consortium van architecten voor het project aangesteld. De bouwvergunning is eind 2020 verleend. Het gebouw zal zijn iconische vorm behouden en worden omgevormd tot een museum van 45.000 m² met openheid op de stad. Tegelijkertijd werd een contract in 5 delen gelanceerd. Sindsdien zijn de voorbereidende werkzaamheden van sloop, ontmanteling, asbestverwijdering en bodemsanering uitgevoerd en momenteel voltooid.

De grondwerken en funderingen die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe dakdoorbrekingen zijn momenteel in de uitvoeringsfase.

De tijdelijke vereniging BPC-CIT Blaton is aangesteld om het grootste deel van de bouwwerkzaamheden aan het museum uit te voeren. Het betreft de structurele werkzaamheden van de cultuurhub KANAL. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de stabiliteit, de constructie en het herstel van de daken van de voormalige Citroëngarage. Zij omvatten ook de bouw van 3 dakdoorbrekingen op het terrein, de renovatie van de emblematische gevels van het terrein, de bouw van alle museum-, kantoor- en conferentieruimten, de polyvalente ruimten, de ontvangstruimten en de voltooiing van het horecapaviljoen. Dit deel zal worden aangevuld met de installatie van een lichtstrook die de werkplaatsen en de verschillende showroomruimten moet omringen.

Het consortium BPC – CIT Blaton zal zijn werf in januari oprichten voor een effectieve start van de werkzaamheden in maart 2022. Het tijdschema voorziet in iets minder dan 2 jaar werk, inclusief de delen 4 en 5 die verband houden met de afwerking en de scenografie van het museum.

Nu het tijdschema en de lancering van de belangrijkste fase van deze site vorm krijgen, wordt dit grote project voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een realiteit.

“Met de opening van het gebouw gepland voor 2024, ligt de voortzetting van de werf op schema en alle kavels die afgerond of vastgelegd zijn, vallen binnen het budget dat het Gewest voor meerdere jaren heeft uitgetrokken”, benadrukt Yves Goldstein, werkingsverantwoordelijke van het toekomstige Brusselse Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst. Dit bouwproject, met een oppervlakte van 45.000 m², moet het mogelijk maken de ambitie na te streven om van de vrij toegankelijke openbare ruimte het zwaartepunt van het nieuwe KANAL-centrum te maken.”

“Kanal wordt gebouwd”, verheugt Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zich. “De start van deze werf is het concrete bewijs dat er in ons Gewest projecten worden uitgevoerd. Dit gebouw zal een exemplarische verbinding vormen tussen de twee oevers van het kanaal, tussen het commerciële en industriële verleden en de creatieve en verbonden toekomst, tussen moderne en hedendaagse kunst en de stad, tussen de verschillende culturen aanwezig in Brussel. De opening van een dergelijk ambitieus museum in het hart van de volkswijken van Noord-Brussel en Molenbeek herinnert ons eraan dat kunst en cultuur een openbaar en gemeenschappelijk goed zijn dat ons verbindt en doet groeien. Kanal zal ook een showcase zijn van wat Brussel is voor de wereld en de toeristen die we ontvangen, wat onze ambitie is in lijn met Brussel 2030, Culturele Hoofdstad van Europa.