taxi lvc copie 2

De Brusselse regering keurt tijdelijke oplossing goed waardoor de VVB-chauffeurs hun activiteiten kunnen hervatten

persbericht

9 december 2021

De Brusselse regering heeft vandaag een tijdelijke oplossing goedgekeurd waardoor chauffeurs die hun inkomen voornamelijk halen uit een VVB-activiteit, onder welbepaalde voorwaarden taxidiensten mogen verlenen. Deze voorlopige ordonnantie zou van kracht blijven, totdat de ordonnantie over de hervorming van de sector van het bezoldigd personenvervoer in voege treedt.

Door de tijdelijke oplossing die de Brusselse regering heeft goedgekeurd, kunnen VVB-exploitanten en -chauffeurs in het Brussels gewest, die van het bedrijf Uber ingevolge een gerechtelijke uitspraak geen toegang meer kregen tot het platform UberX, in een rechtszeker kader opnieuw aan het werk gaan. Met hun huidige exploitatievergunning zouden zij taxidiensten kunnen verlenen onder de volgende voorwaarden:

 • werken op basis van een exploitatievergunning die is afgegeven na een aanvraag die uiterlijk op 15 januari 2021 is ingediend;
 • De chauffeurs moeten aantonen dat zij hun activiteit gemiddeld minstens twintig uur per week uitoefenen. Het komt er immers vooral op aan een oplossing te bieden voor de chauffeurs die voor hun beroepskomen voornamelijk op die activiteit zijn aangewezen;
 • Alleen ritten die vooraf via een erkend elektronisch platform werden geboekt, zijn toegelaten (zie verder). Bijgevolg is het verboden om fysiek klanten te ronselen;
 • Het is verboden om te stationeren op de openbare weg of op de voorbehouden standplaatsen voor taxi’s;

Om in het Brussels gewest functioneel te mogen blijven, krijgen de elektronische platformen een voorlopige erkenning op voorwaarde dat zij:

 • een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
 • Brussel Mobiliteit informatie bezorgen over:
  • de chauffeurs,
  • de exploitanten,
  • de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten;
  • de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform voor de klanten.

Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, zou de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen kunnen intrekken.

Tot slot nog dit: het “opleidingsbesluit” dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van chauffeur gelijkschakelt, wordt volgende maand van kracht.

Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we vandaag een tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het voor de chauffeurs die getroffen zijn door de beslissing van Uber mogelijk moet worden gemaakt om snel terug aan de slag te gaan. Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over,” aldus minister-president Rudi Vervoort