coronavirus handicap

Internationale dag voor mensen met een beperking: Minister-president Rudi Vervoort brengt hulde aan de verenigingen in het Brussels Gewest die zich voor hen inzetten

persbericht

3 december 2021

Sinds 1992 vieren we op 3 december naar het idee van de Verenigde Naties ieder jaar de internationale dag voor mensen met een beperking. Die dag is bedoeld om de rechten en het welzijn van mensen met een beperking in alle geledingen van de samenleving en ontwikkeling te bevorderen en het bewustzijn van hun bijzondere situatie in elk aspect van het politieke, sociale, economische en culturele leven te vergroten. 3 december is ook de ideale gelegenheid om iedereen die deze buitengewone mensen met zorg omringt, gaande van hun naasten tot het personeel dat hen dagelijks begeleidt, in de kijker te zetten.

In het Brussels Gewest zijn er enkele honderden verenigingen die dagelijks essentieel werk verrichten rond beperkingen. Een daarvan is de vzwDynam’autes, die respijtzorg biedt aan kinderen van 3 tot 16 jaar met een autismespectrumstoornis en daarnaast ook hun familie ondersteunt.

De vzw Dynam’autes werd in juni 2018 opgericht door enkele vakdeskundigen die in de Elsense school “Astron’autes” voor klassen met een aangepast leerplan staan. Zij helpt kinderen vanuit een inclusieve visie onder meer nieuwe vaardigheden te verwerven.  Zij pleit ook voor een op maat uitgewerkte aanpak van autisme. Met het oog daarop organiseert zij opleidingen en bewustmakingsinitiatieven.

Het aanbod van respijtzorg is altijd al van het allergrootste belang geweest, maar tijdens de pandemie is de nood eraan zeker en vast nog duidelijker gebleken. Vanaf 2022 zal de vzw haar opvangaanbod voor kinderen en jongeren die vandaag nog op gepaste begeleiding wachten, aanzienlijk en duurzaam kunnen uitbreiden.

Rudi Vervoort, Minister bevoegd voor het handicapbeleid in de Franse Gemeenschapscommissie: “3 december is een essentiële dag omdat hij iedereen eraan herinnert dat het absoluut noodzakelijk is om te blijven bouwen aan een samenleving waarin iedereen erop kan rekenen dat zijn belangen en rechten worden verdedigd. Vandaag is de discriminatie van personen met een handicap in België nog steeds een enorm probleem. Daarom is het voor ons belangrijk dat er nog meer initiatieven komen om drempels weg te nemen voor zoveel mogelijk mensen en willen wij alles in het werk stellen om daartoe te komen.”