culturejuil20

Tot 1.500 euro voor elke cultuurwerker in Brussels Gewest

persbericht

9 juli 2020

De culturele sector en zijn werknemers hebben geleden en lijden nog steeds onder de gevolgen van de crisis. Om de uitzendkrachten uit de culturele sector te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt om een uitzonderlijke premie aan elke cultuurwerker toe te kennen.

 

Terwijl de federale regering naar verwachting vandaag zal stemmen over een wetsvoorstel ter ondersteuning van de werknemers uit de culturele sector, boekt het Brussels Gewest sneller vooruitgang in dit dossier. De Brusselse Regering heeft zojuist in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit dat voorziet in de toekenning van een eenmalige en individuele premie aan cultuurwerkers.

 

De Brusselse ministers hadden in mei jongstleden al besloten om deze steun te verlenen aan de professionals uit de culturele sector. Enkel de regels voor de toekenning ervan moesten nog concreet uitgewerkt worden in overleg met de sociale partners.

 

Door de lockdown dreigen veel cultuurwerkers in armoede te vervallen. Culturele en recreatieve activiteiten waren verboden en dus konden deze werknemers geen enkele prestatie verrichten.

 

“De premie belooft dus een verademing te zijn voor duizenden werknemers uit de sector die de afgelopen maanden geen steun hebben ontvangen. De culturele sector creëert immers werkgelegenheid in het Brussels Gewest; er zijn maar liefst 45.000 directe en indirecte jobs in deze sector. Deze duizenden uitzendkrachten mogen niet de vergeten slachtoffers van deze crisis worden. De federale regering loopt wat achter, maar Brussel boekt vooruitgang en maakt een groot bedrag van 5 miljoen euro vrij”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

 

In de praktijk zal elke Brusselse cultuurwerker recht hebben op een uitzonderlijke steun van maximaal:

–             1.500 euro indien hij tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;

–             1.000 euro indien hij in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;

–             500 euro indien hij in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.

 

De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiris, www.actiris.brussels, tussen eind juli en 16 augustus.

 

“Brussel is een dynamisch gewest rijk aan creativiteit en cultuur. De culturele sector is een motor voor de werkgelegenheid, en dus ook voor onze economie. Laten we ook niet vergeten wat het vertegenwoordigt in termen van nationale en internationale aantrekkelijkheid. Kunstenaars, technici, auteurs en beeldend kunstenaars hebben echter zwaar geleden onder deze crisis. In een tijd waarin de federale overheid worstelt om een antwoord te vinden voor de cultuurwerkers, aarzelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen seconde. Met de toekenning van deze uitzonderlijke steun neemt de regering haar verantwoordelijkheid”, verklaart Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president.

 

“Met deze eenmalige premie komen we tegemoet aan de nood van de vele Brusselse cultuurwerkers die door de steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, tot nog toe overal buiten de boot zijn gevallen. Het gaat om freelancers en occasionele individuele kunstenaars, musici, zangers, maar ook bijvoorbeeld hulpkrachten in de culturele sector die niet verbonden zijn aan een organisatie of instelling en die de voorbije maanden een aantoonbaar inkomensverlies hebben geleden, dat als dusdanig werd bevestigd door de paritaire comités van de cultuurwerkers. Zij vormen immers een onmisbaar deel van onze lekkere Brusselse culturele mayonnaise.“, verklaart Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.

 

“Na een harde crisis kan de cultuursector beroep doen op een maatregel die er voor iedereen is, zowel de uitzendkrachten, als de werknemers en zelfstandigen. Hiervoor kon niet iedereen beroep doen op eerdere premies door administratieve rompslomp of statuten. Daarom willen we nu een breed publiek helpen, met een focus op de creativiteit los van statuut of taal. Deze premie voor organisaties is maar een deel van het volledige pakket steunmaatregelen dat we voorzien, daarbij schenken we prioritair aandacht aan de organisaties en cultuurwerkers in de meest precaire posities. Ook op lange termijn kunnen zij op onze steun rekenen. We willen ervoor zorgen dat de cultuursector opnieuw aan de slag kan en floreert zoals nooit tevoren,”bevestigt Pascal Smet, staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen en VGC-collegelid bevoegd voor.