Het RPA ‘Usquare’ - voormalige Kazernes van Elsene - werd vandaag in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering

persbericht

9 juli 2020

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in tweede lezing het Richtplan van Aanleg ‘Usquare’ (de site van de voormalige Kazernes van Elsene) goed.  Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat in 2018 werd georganiseerd werden er verschillende adviezen ingewonnen. De betrokken instellingen en gemeenten konden hun voorstellen voor het gebruik van de site doorgeven. Die aanpassingen werden doorgevoerd en het plan wordt nu ter advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Als gevolg van de geplande verhuizing van de federale politie kwamen de Kazernes van Elsene geleidelijk leeg te staan. In 2018 kocht het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze site met een oppervlakte van ongeveer 44.000 m². Usquare ligt in de buurt van de campussen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de  Bruxelles (ULB) en op het kruispunt van belangrijke lijnen van het openbaar vervoer. De site bezit een groot reconversiepotentieel dat zich leent om er een open, gemengde, universitaire en internationale wijk in te richten.

Ook voorziet de site in ongeveer 600 studentenkoten tegen sociaal betaalbare prijzen en in 20.000m² aan gezinswoningen die 100% openbaar zullen zijn. Maar liefst 70% van de woningen zullen sociale woningen zijn en 30% zal bestaan uit middenklassewoningen. Het Gewest zet via deze weg haar ambitie verder om sociale woningen te voorzien op de terreinen waarvan ze eigenaar is.

“Het project van de kazernes zal ten goede komen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een van de ambities van Usquare is om uit te groeien tot een internationale hub, die zowel studenten als internationale onderzoekers welkom heet. Dit project maakt het mogelijk om een internationaal netwerk van academische en professionele contacten te creëren, dat is gericht op de erkenning van het feit dat Brussel een studentenstad is. Maar dat niet alleen. De site zal op grote schaal woongelegenheid creëren zowel voor studenten als voor gezinnen.” stelt  Minister-President Rudi Vervoort.

Momenteel tijdens de voorbereidende fase wordt de site benut om tijdelijke projecten te ontwikkelen. Het is een plek waar jongeren en organisaties initiatieven delen met ruimte om te experimenteren. Ook de Kinograph, de eerste Brusselse pop-upcinema, heeft zijn intrek genomen in de voormalige kazernes van Elsene. Het tijdelijke gebruik van de kazerne moet de site van Usquare.brussels zowel verlevendigen als openen naar buiten toe.