taxi lvc

De Brusselse regering keurt het voorontwerp van ordonnantie over de hervorming van de taxi- en VVB-diensten goed

persbericht

2 december 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag op voorstel van minister-president Rudi Vervoort het voorontwerp van ordonnantie over de hervorming van de sector van het bezoldigd personenvervoer in eerste lezing goedgekeurd. 

Die hervorming sluit aan op het regeerakkoord en moet voor iedereen mobiliteitsoplossingen bieden. De diensten voor het bezoldigd personenvervoer zijn daar een belangrijk onderdeel van. De tekst moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector (verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen) en tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen.

De Brusselse regering werkt naar aanleiding van het vonnis dat het Brusselse hof van beroep vorige week dinsdag heeft geveld, verder aan een tijdelijke oplossing voor de situatie van de chauffeurs die gebruik maakten van de opgeschorte applicatie. Die oplossing moet bovendien zo goed mogelijk voldoen aan alle gerechtelijke beslissingen die ter zake genomen