centre de crise

Inhuldiging van nieuw Crisiscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

persbericht

29 september 2020

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort huldigde vandaag het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum in, samen met de verschillende partners die betrokken zijn bij dit belangrijk project voor de veiligheid en preventie in het Brussels Gewest. Het crisiscentrum is operationeel en kan voortaan gebruikt worden in het kader van de coördinatie en het beheer van evenementen en crisissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hoogtechnologisch Crisiscentrum heeft immers als doel om alle betrokken partners te verenigen in deze missie.

Beheer van geplande evenementen en nood- en crisissituaties

Het Gewestelijk crisiscentrum is zo ontwikkeld dat het een simultaan en geïntegreerd beheer toelaat. De verschillende veiligheidsoperatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen het crisiscentrum gebruiken in diverse situaties:

  • tijdens geplande evenementen: zoals aangekondigde betogingen, sportieve of culturele evenementen;
  • tijdens nood- en crisissituaties van gemiddelde of grote omvang.

Innovatie, multidisciplinaire samenwerking en informatiedeling

Dit multidisciplinair centrum is uitgerust met de modernste communicatietechnologieën en zal voor een versterkte samenwerking zorgen tussen de verschillende diensten, waaronder de federale en lokale politie, de DBDMH, het parket, de Veiligheid van de Staat, de OCAD en de veiligheidsdiensten van de MIVB.

Het crisiscentrum wordt het operationele hoofdkwartier voor de veiligheid in het Brussels Gewest.

Concretisering van een Gewestelijke veiligheidsvisie

Het Gewestelijk Crisiscentrum is één van de prioriteiten van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Het vormt een aanvulling op de reeds bestaande instrumenten van  de Regering en is een concrete illustratie van de rol die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil spelen in de coördinatie van het veiligheidsbeleid op het grondgebied.

Het centrum zal een belangrijke schakel zijn in de nieuwe veiligheidsarchitectuur die is ontwikkeld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanuit de Gewestelijke visie om alle partners en actoren die op het terrein actief zijn, te ondersteunen en te versterken. Ik ben trots, en tevreden over het resultaat van dit essentieel instrument voor het Brussels Gewest. Het zal beslist helpen om een nieuwe impuls te geven in het kader van zijn bevoegdheden met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en het veiligheidsbeheer“, verklaart de minister-president Rudi Vervoort.

Viviane Scholliers, hoge ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Het nieuwe Gewestelijke Crisiscentrum is een extra troef bij het beheer van noodsituaties en bij de multidisciplinaire coördinatie van grote evenementen. Wanneer de situatie daarom vraagt, zal het centrum een harmonieuze aanvulling vormen op de wendbare procedures en doctrines, die samen met de disciplines ontwikkeld zijn. Het zal een technologische steun bieden aan de mensen die bevoegd zijn voor het beheren van crisissen.”

Hervé Doyen, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters: “De inhuldiging van dit nieuw Crisiscentrum past perfect in de logica van het partnerschap tussen de gemeentes, hun politiezones, de gewestelijke hulpdiensten en BPV. Meer dan ooit heeft de gezondheidscrisis aangetoond dat elke partner – gemeenten en Gewest – een doorslaggevende rol speelt in een inclusieve kijk op de Brusselse gewestelijke situatie.” 

Bij grote evenementen van de openbare orde die in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad zijn gepland – zoals staatsbezoeken of grote internationale evenementen – zal het centrum een efficiënter en flexibeler beheer mogelijk maken. En indien nodig zal het voor een naadloze overgang zorgen van het monodisciplinair beheer naar het multidisciplinair beheer van het event. Het zal een modern en kwalitatief kader bieden voor meer samenwerking tussen alle veiligheidsactoren, dankzij de grotere nabijheid tussen de diensten. Tot slot moet het een geoptimaliseerd beheer van de noodplanningssituaties mogelijk maken“, onderstreept de administratief directeur coördinator van de federale politie, Luc Ysebaert.

Efficiënte reactiviteit voor een duurzame respons. Dit is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste uitgangspunten voor alle beveiligings- en beschermingsdiensten. Door de actieve betrokken krachten van het Gewest samen te brengen in een gemeenschappelijke ruimte, uitgerust met de modernste technologische hulpmiddelen, zullen we ontegensprekelijk de kwaliteit van de reactie op elke bekende verstoring/situatie maximaliseren en zo samenwerken voor een snelle terugkeer naar de normale situatie. Vanuit het Gewestelijk Crisiscentrum, zullen we bij elk gemeenschappelijk probleem onze expertise, informatie en de middelen in real time delen en zullen we gecoördineerd optreden, waarbij we altijd de belangen van de bevolking voorop stellen“, besluit hoofdcommissaris Michel Goovaerts, voorzitter van de conferentie van Korpschefs.

Volgende stappen

Naast het Gewestelijk Crisiscentrum komt er ook een Communicatiecentrum dat de dagelijkse operaties van de veiligheidsoperatoren zoals politiewerk, brandbestrijding en medische interventies behandelt.

Het project in cijfers

  • 2018: start van de werken
  • 1000 m²: oppervlakte van het zenuwcentrum van het Gewestelijk Crisiscentrum
  • 1 centrale zaal: de ‘Crisis control room’
  • 12 vergaderzalen
  • 2 beeldschermmuren in de ‘Crisis control room’: waarvan één met 16 schermen (hetzij 32 miljoen pixels) en één met 10 schermen
  • 55 racks met elk 42 eenheden in het Data Center
  • 100: het aantal personen dat het Gewestelijk Crisiscentrum kan herbergen.