bruxelles en vacances

De provinciale crisiscel neemt nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen

persbericht

27 september 2020

Doordat het aantal mensen die in het Brussels gewest positief testen op Covid-19, blijft toenemen(2.353 besmettingen op 7 dagen en een incidentie van 327,7 gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen volgens Sciensano), is de Brusselse provinciale crisiscel vandaag samengekomen om de epidemiologische situatie te bespreken en nieuwe maatregelen te nemen. Die vergadering met de 19 burgemeesters van de Brusselse gemeenten, maar ook met de korpschefs van de politiezones, verliep onder leiding van de hoge ambtenaar, mevrouw Viviane Scholliers Ndaya.
 
Nu het aantal gevallen in de leeftijdsgroep van de 65-plussers licht toeneemt en het aantal ziekenhuisopnames zich opnieuw op het niveau van eind mei bevindt (merk op dat 25% van de mensen die in het Brussels gewest zijn gehospitaliseerd, afkomstig zijn van buiten de Brusselse agglomeratie), heeft de crisiscel nieuwe maatregelen genomen om de verontrustende stijging van coronabesmettingen tegen te gaan. Het is belangrijk op te merken dat de meeste besmettingen gebeuren binnen gezinsverband, op de werkvloer en in bars en cafés (55% van de mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, had een bar of restaurant bezocht).
 
De Brusselse inspanningen op het vlak van sensibilisering en preventie worden voortgezet en er wordt herinnerd aan het belang om zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen, ook en vooral in het gezin en op het werk. Daarnaast is de crisiscel overeengekomen om de volgende maatregelen te nemen, die ingaan vanaf donderdag 1 oktober:
  • het zal verplicht zijn om steeds een mondmasker bij te hebben, zodat men het kan opzetten zodra men in een zone komt waar het verplicht is om er één te dragen. Buiten die zones blijft het sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen, telkens wanneer het niet mogelijk is om fysieke afstand te bewaren;
  • het zal verplicht zijn om een mondmasker te dragen dat zowel de neus als de mond bedekt in winkelzones en rond de scholen; die zones en de uren waarop de mondmaskerplicht geldt, zullen voor elke gemeente bepaald worden door de burgemeester.
Verder zullen vanaf maandag 28 september:
  • de bars en cafés (gelegenheden waar alcoholische dranken worden verbruikt) van 23 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens moeten sluiten (dit geldt niet voor de restaurants);
  • boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, ook al is dit een nevenactiviteit, dicht moeten om 22 uur (zoals vandaag al het geval is voor de nachtwinkels);
  • Tot slot zal het verboden zijn om op markten voeding te nuttigen.
Bovendien gaan de burgemeesters van de Brusselse gemeenten de controle op het verbod van samenscholingen met meer dan tien personen opvoeren, en dat in het bijzonder na 23 uur, wanneer de bars sluiten.
 
Ten slotte zal de testcapaciteit vanaf volgende week geleidelijk worden verhoogd met de inrichting van vier testdorpen en van drie antennes in het stadscentrum.