bruxelles en vacances

De provinciale crisiscel neemt nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen

persbericht

7 oktober 2020

Gelet op het feit dat het aantal positieve coronagevallen in het Brussels Gewest blijft toenemen (3.782 besmettingen op 7 dagen en een incidentie van 502,4 gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen volgens Sciensano), is de Brusselse Provinciale Crisiscel vandaag samengekomen om de epidemiologische situatie te bespreken en nieuwe maatregelen te nemen. Die vergadering met Minister-President Rudi Vervoort, Minister van Gezondheid Alain Maron, 19 burgemeesters van de Brusselse gemeenten, maar ook met de korpschefs van de politiezones, leden van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie verliep onder leiding van de hoge ambtenaar, mevrouw Viviane Scholliers Ndaya.

We stellen vast dat de besmettingen nog steeds merendeels voorkomen bij jongeren, maar er is ook een stijging van het aantal gevallen bij de oudere leeftijdscategorieën. Het virus gaat namelijk over van de ene generatie op de andere en treft nu ook de kwetsbare bevolkingsgroepen.  Dat vertaalt zich tevens in een toename van het aantal ziekenhuisopnames en bezette IC-bedden (intensive care). In alle ziekenhuizen is meer dan 15% van de IC-bedden ingenomen. In twee ziekenhuizen is dat meer dan 25%. Ook moeten er mensen worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Dat zorgt voor een grote druk op het zorgpersoneel en brengt de verzorging voor de andere patiënten in gevaar.

Het is belangrijk om de normale werking van de ziekenhuizen veilig te stellen, zodat ze hun taken naar behoren kunnen blijven uitvoeren. Het hoofddoel is om de gezondheid van alle burgers te beschermen.

Verder dient erop gewezen te worden dat de meeste besmettingen gebeuren binnen het gezin en bij nauwe contacten, thuis of elders.

Vandaag is één op de zeven uitgevoerde testen positief. Het virus circuleert dus overal in het Brussels gewest. Het is cruciaal dat ieder van ons zich strikt houdt aan de basisregels, d.w.z. de hygiënemaatregelen respecteren, anderhalve meter afstand bewaren en een mondmasker dat de neus en de mond bedekt dragen telkens wanneer het niet mogelijk is om afstand te houden.  

De Crisiscel heeft beslist nieuwe maatregelen te nemen om de zeer verontrustende stijging van het aantal Covid-19-besmettingen tegen te gaan.

Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:

  • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
  • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
  • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
  • Feestzalen moeten de deuren sluiten;
  • In de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ten slotte zullen de gemeenten onderzoeken welke protocollen en maatregelen genomen dienen te worden voor douches en vestiaires van hun sportzalen.

Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:

  • boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels); 
  • Op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;
  • De controles op de nieuwe maatregelen zullen worden opgevoerd en strikt toegepast.

Ten slotte wenst het Gewest te investeren in de capaciteit voor testen en contactopvolging in de mate van het mogelijke nu de volumes exponentieel toenemen.