feu-dartifice (1)

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 23 december tot 9 januari 2023 op heel het gewestelijk grondgebied

persbericht

9 december 2022

Op verzoek van de korpschefs van de lokale politie om de veiligheid van de politiediensten op het terrein zoveel als mogelijk te waarborgen en hun voorstel om hiervoor een gewestelijke aanpak te voorzien, heeft Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort beslist het bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden (ook geluids- en carbuurkanonnen), en dit uitsluitend in de openbare ruimte.

Zoals elk jaar zijn de voorbereidingen voor de eindejaarsfeesten in Brussel volop aan de gang. In deze context zal de stafchef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zorgen voor de eenheid van commando voor de handhaving van de openbare orde. De eindejaarsfeesten trekken veel mensen naar de stad. De feestelijke momenten moeten verlopen in een klimaat van veiligheid, zowel voor de burgers en onze handelaars als voor de ordediensten. Het verbod op het bezit en vervoer van vuurwerk in de openbare ruimte wordt ingevoerd om te voorkomen dat de politie het slachtoffer wordt van misbruik van pyrotechnische middelen.

Het verbod geldt van 23 december 2022 tot en met 9 januari 2023.