Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

De Brusselse regering trekt bijna 5,4 miljoen euro uit voor renovatieprojecten in het gewest

persbericht

13 december 2022

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om een budget van 5,4 miljoen euro vrij te maken in het kader van het stadsbeleid voor renovatieprojecten.

Sinds 2016 werd het Gewest, naar aanleiding van de 6e staatshervorming, uitgerust met een nieuwe tool voor stedelijke herwaardering: het Stadsbeleid. Het stadsbeleid is een middel om gewestsubsidies toe te kennen voor verschillende operaties en acties in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel gecreëerd door bijvoorbeeld leegstaande, ongezonde en onaangepaste gebouwen en door verwaarloosde openbare ruimten in de stadomgeving.

Deze subsidies om stedelijke herwaarderingsprogramma’s aan te moedigen, kunnen worden aangevraagd door de 19 gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en kunnen gebruikt worden voor:

  • bestrijding van leegstand en verwaarlozing van onroerende goederen;
  • renovatie, restauratie of afbraak gevolgd door heropbouw van ongezonde of onaangepaste onroerende goederen;
  • snelle interventie tegen achteruitgang van de openbare ruimte.

De goederen die herwonnen worden na restauratie, renovatie of heropbouw worden zoveel mogelijk voorbestemd tot met sociale woningen.

In 2022 worden de subsidies toegekend aan de gemeenten Vorst, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek en Evere. In totaal zullen 2 aankopen van gebouwen en 16 sociale woningen worden gefinancierd:

  • In Evere, renovatie van 8 woningen (Parijsstraat);
  • In Forest, aankoop van een gebouw (Canadastraat);
  • In Sint-Jans-Molenbeek, renovatie van een woning (Jean-Baptiste Janssenstraat);
  • In Brussel-Stad, aankoop van een gebouw (Drootbeekstraat);
  • In Brussel-Stad, een renovatie van 7 appartementen (Voldersstraat).

“Ook dit jaar oogt de balans op het vlak van stadsvernieuwing weer zeer mooi”, aldus minister-president Rudi Vervoort. “Om onze strijd tegen ongezonde en leegstaande gebouwen verder te kunnen voeren, wil ik de Brusselse gemeenten en OCMW’s dan ook verzoeken om hun dossiers voor 2023 vanaf nu voor te bereiden!”