Contrats école 22

De Brusselse Regering keurt de actie- en investeringsprogramma’s van de drie nieuwe schoolcontracten goed

persbericht

8 december 2022

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort hechtte de Brusselse Regering op donderdag 9 december haar goedkeuring aan de Actie- en Investeringsprogramma’s voor de schoolcontracten Instituut De Mot Couvreur in de Stad Brussel, het Ursulineninstituut in Koekelberg en de school Scheutplaneet in Anderlecht.  

Het Schoolcontract is een gewestelijk renovatieprogramma dat inwerkt op de onmiddellijke omgeving van de scholen in Brussel door de banden tussen de school en haar buurt aan te halen.

Als maatregel in het stadsherwaarderingsbeleid heeft een schoolcontract een drievoudig doel:

–       de aantrekkelijkheid versterken en de stedelijke integratie van de scholen in hun omgeving verbeteren via investeringen in scholen met een imagoprobleem;

–       het aanbod van collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door de school buiten de lesuren open te stellen en hen op die manier toegang te verlenen tot de sport- en culturele infrastructuur, de refter, het schoolplein, enz.;

–       de school de middelen verschaffen om zich open te stellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische initiatieven en herwaarderings­operaties voor de openbare ruimte.

Na een jaar 2022 gewijd aan de diagnose- en studiefase waarbij alle betrokken lokale actoren (gemeenten, inrichtende machten, onderwijsteams en leerlingen, buurtverenigingen, enz.) betrokken zijn, zullen de drie schoolcontracten hun operationele fase ingaan voor een periode van 4 jaar (2023-2026) waarin met de steun van de Schooldienst perspective.brussels concrete projecten ten uitvoer zullen worden gebracht. Een bedrag van in totaal 5 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld.

Concreet:

  • Voor het Schoolcontract De Mot Couvreur wordt een budget van 2.250.000 euro uitgetrokken. Het is de bedoeling om de benedenverdieping van de school een meerwaarde te geven voor de buurt door de toneelzaal en een kleine sporthal te renoveren en ze vervolgens te delen met de wijk. Daarnaast zal in afwachting van de volledige heraanleg van de Nieuwe Graanmarkt een tijdelijk project worden opgezet dat een voorsmaakje moet bieden op de toekomstige invulling van het plein (er zullen aanpassingen en activiteiten worden uitgeprobeerd die beantwoorden aan de behoeften en wensen van bewoners, leerlingen, bezoekers en handelaars). Er zijn tevens verschillende activiteiten gepland die in het teken staan van de gedaanteverandering en de identiteit van de wijk. Voorts zal de school ook diensten uitwisselen met de wijkbewoners.
  • Het Schoolcontract van het Ursulineninstituut met een budget van 2.000.000 euro heeft als doel het potentieel van de site op te waarderen en samenwerkingen tussen de school en de buurt tot stand te brengen. Er komt een nieuwe polyvalente sporthal, in een voormalige hangar, die toegankelijk zal zijn voor de buurt. Daarnaast worden de refter en de keuken gerenoveerd om deze vervolgens te delen met de buurtverenigingen als polyvalente zaal. Ook worden er extra toegangen voorzien en wordt het imago van de school opgefrist.
  • Het Schoolcontract Scheutplaneet, dat beschikt over een budget van 750.000 euro, zorgt voor de participatieve inrichting van een kwalitatieve, veilige en collectief gedragen groene ruimte voor de school en de wijk; nieuwe bewegwijzering om de toegangen aantrekkelijker te maken voor de drie instellingen die het terrein delen; het creëren van ontmoetingsruimten tussen ouders, buurtbewoners en de school, met name door de uitvoering van culturele initiatieven, feestelijke en recreatieve activiteiten. Het door Brussel Mobiliteit gestuurde project voor de herinrichting en de beveiliging van de schoolomgeving op de Ninoofsesteenweg wordt aan het Schoolcontract gekoppeld.

« Ik ben zeer tevreden met de goedkeuring van deze drie nieuwe schoolcontracten omdat het Brussels Gewest de scholen echt wil integreren in  hun omgeving door de openbare ruimte verder in te richten en ervoor te zorgen dat gemeenschaps­voorzieningen ook door de jongeren en de bewoners van de wijk benut kunnen worden. » aldus Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info over het Schoolcontract of over de drie actie- en investeringsprogramma’s: https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract