commissariat 1030

Het Brussels Gewest verbouwt voormalig politiebureau tot opvangcentrum voor daklozen

persbericht

27 november 2020

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op donderdag 26 november een opdracht voor openbare werken gegund voor de renovatie van het voormalige politiebureau in 1030 Schaarbeek met het oog op de omvorming van dit gebouw tot een plaats voor onthaal en de sociale re-integratie van rondtrekkende gezinnen en daklozen.

Dit is een nieuw toonaangevend project van het Brussels Gewest dat deel uitmaakt van de wens om steeds concretere en waardigere oplossingen te bieden op het vlak van huisvesting en opvang van kwetsbare groepen die op het grondgebied van het Brussels Gewest wonen.

Wat de planning en de kosten betreft, zullen de werkzaamheden onder toezicht staan van de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst. De werken starten begin februari 2021 en zullen vermoedelijk worden afgerond tegen eind 2021.

Het budget voor de opdracht voor werken bedraagt 3.398.647 euro.

Het gebouw beschikt over 29 kamers met telkens 1 tot 4 plaatsen. In totaal kunnen er 84 mensen terecht. Daarnaast zal het gebouw over talrijke voorzieningen beschikken: verschillende sanitaire voorzieningen (19 douches en 15 toiletten), een keuken met een grote eetkamer, een bibliotheek, een wasruimte, een ruimte voor kinderwagens, twee multifunctionele ruimtes en een ziekenboeg. Een centrale ontvangstruime met receptie moet ervoor zorgen dat de mensen in de best mogelijke omstandigheden ontvangen kunnen worden.

Tot nu toe werd het gebouw tijdelijk bewoond door ‘La Maison des Migrants vzw’, dat onderdak biedt aan een twaalftal personen. De datum van de aanvang van de werkzaamheden zal uiteraard rekening houden met het einde van deze tijdelijke bezetting en de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst is door de regering gevraagd om een oplossing te vinden voor de tijdelijke herhuisvesting van de vzw. Er worden momenteel verschillende concrete wegen verkend.

Minister-president Rudi Vervoort is tevreden: “Voor ons is het essentieel dat alle burgers van ons gewest op een zo volwaardige manier worden opgevangen. Met de verbouwing van dit pand bieden we een concreet antwoord op de behoefte aan opvangplaatsen en accommodatie voor daklozen en rondzwervende gezinnen. Naast de primaire behoeften zoals slaapkamers, doucheruimtes en een eetzaal, voorziet de ruimte ook voldoende mogelijkheden om te ontspannen. Het leven op straat is bijzonder moeilijk. In dit nieuwe gebouw kunnen ze – al is het maar voor even – tot rust komen terwijl de bevoegde diensten alles in staat stellen om te werken aan de re-integratie in de maatschappij.”